Stres w zawodzie ratownika medycznego.

licenciate
dc.abstract.enThe job of a paramedic is one of the most dangerous and responsible professions in the world. All who take up this line of work are under constant stress. Being aware of the importance of this matter, actions may be taken to decrease the harmful consequences of long-term stress. This thesis begins with an introduction to this problem, containing examples of studies documenting the thesis that stress is a common occurance in the life of a paramedic. The goal of this thesis is to present the problem of stress in the job of a paramedic. In the first chapter, the concept of stress is discussed. An attempt is made to answer the question of what the stress is and what is its influence on the human organism. In the next chapter the profession of a paramedic is presented along with their responsibilities and entitlements, as well as character traits necessary for a paramedic. The third chapter is devoted to the causes of stress in a paramedic's job. The causes are elaborated on in the following order: causes related to the working environment and organisation, causes related to the patient and his family and, finally, causes related to working in a team. In the following chapter the effects of longterm exposure to stress are described – strong reaction to stress, post-traumatic stress disorder, secondary traumatic stress disorder as well as job burnout. The next part of this thesis discusses methods of coping with stress, which paramedics use in everyday life. Examples of diffusing stress are also presented. The conclusion is a summary of all chapters, which confirms the thesis stated in the introduction.pl
dc.abstract.plPraca ratownika medycznego to jedna z najbardziej niebezpiecznych i odpowiedzialnych profesji na świecie. Wykonujący ten zawód narażeni są na ciągły stres. Zdając sobie sprawę z wagi tego zjawiska można podjąć działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych skutków jakie niesie ze sobą długotrwały stres. Wstęp pracy zawiera wprowadzenie w tematykę zagadnienia. Przytoczono w nim wyniki badań dokumentujących tezę, że stres jest zjawiskiem powszechnym w zawodzie ratownika medycznego. Celem pracy jest próba ukazania problemu jaki stanowi stres w pracy ratownika medycznego. W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie stresu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czym jest stres i jak wpływa na organizm. W kolejnej części pracy przedstawiono zawód ratownika medycznego, jego obowiązki i uprawnienia oraz cechy charakteru jakimi powinien się odznaczać ratownik. Trzeci rozdział poświęcony jest przyczynom stresu w zawodzie ratownika medycznego. Omówiono kolejno: przyczyny związane z warunkami i organizacją pracy, przyczyny związane z pacjentem i jego rodziną oraz przyczyny wynikające ze współpracy w zespole. W dalszym rozdziale opisano skutki jakie niesie za sobą długotrwała ekspozycja na stres: ostrą reakcję na stres, zespół stresu pourazowego, zespół wtórnego stresu pourazowego, a także zespół wypalenia zawodowego. Kolejna część pracy jest omówieniem sposobów radzenia sobie ze stresem, które stosowane są w życiu codziennym przez ratowników. Przedstawiono także przykładowe sposoby rozładowywania stresu. W zakończeniu podsumowano treści przedstawione w pracy, stanowiące potwierdzenie tezy ze wstępu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNessler, Bohdan - 131111 pl
dc.contributor.authorBroś, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNessler, Bohdan - 131111 pl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T07:09:42Z
dc.date.available2020-07-25T07:09:42Z
dc.date.submitted2015-07-14pl
dc.fieldofstudyratownictwo medycznepl
dc.identifier.apddiploma-93872-159027pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201562
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress, emergency medical services, posttraumatic stress, burnout syndromepl
dc.subject.plstres, ratownictwo medyczne, stres pourazowy, zespół wypalenia zawodowegopl
dc.titleStres w zawodzie ratownika medycznego.pl
dc.title.alternativeOccupational stress within the paramedic professionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The job of a paramedic is one of the most dangerous and responsible professions in the world. All who take up this line of work are under constant stress. Being aware of the importance of this matter, actions may be taken to decrease the harmful consequences of long-term stress. This thesis begins with an introduction to this problem, containing examples of studies documenting the thesis that stress is a common occurance in the life of a paramedic. The goal of this thesis is to present the problem of stress in the job of a paramedic. In the first chapter, the concept of stress is discussed. An attempt is made to answer the question of what the stress is and what is its influence on the human organism. In the next chapter the profession of a paramedic is presented along with their responsibilities and entitlements, as well as character traits necessary for a paramedic. The third chapter is devoted to the causes of stress in a paramedic's job. The causes are elaborated on in the following order: causes related to the working environment and organisation, causes related to the patient and his family and, finally, causes related to working in a team. In the following chapter the effects of longterm exposure to stress are described – strong reaction to stress, post-traumatic stress disorder, secondary traumatic stress disorder as well as job burnout. The next part of this thesis discusses methods of coping with stress, which paramedics use in everyday life. Examples of diffusing stress are also presented. The conclusion is a summary of all chapters, which confirms the thesis stated in the introduction.
dc.abstract.plpl
Praca ratownika medycznego to jedna z najbardziej niebezpiecznych i odpowiedzialnych profesji na świecie. Wykonujący ten zawód narażeni są na ciągły stres. Zdając sobie sprawę z wagi tego zjawiska można podjąć działania mające na celu zmniejszenie szkodliwych skutków jakie niesie ze sobą długotrwały stres. Wstęp pracy zawiera wprowadzenie w tematykę zagadnienia. Przytoczono w nim wyniki badań dokumentujących tezę, że stres jest zjawiskiem powszechnym w zawodzie ratownika medycznego. Celem pracy jest próba ukazania problemu jaki stanowi stres w pracy ratownika medycznego. W pierwszym rozdziale omówiono pojęcie stresu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czym jest stres i jak wpływa na organizm. W kolejnej części pracy przedstawiono zawód ratownika medycznego, jego obowiązki i uprawnienia oraz cechy charakteru jakimi powinien się odznaczać ratownik. Trzeci rozdział poświęcony jest przyczynom stresu w zawodzie ratownika medycznego. Omówiono kolejno: przyczyny związane z warunkami i organizacją pracy, przyczyny związane z pacjentem i jego rodziną oraz przyczyny wynikające ze współpracy w zespole. W dalszym rozdziale opisano skutki jakie niesie za sobą długotrwała ekspozycja na stres: ostrą reakcję na stres, zespół stresu pourazowego, zespół wtórnego stresu pourazowego, a także zespół wypalenia zawodowego. Kolejna część pracy jest omówieniem sposobów radzenia sobie ze stresem, które stosowane są w życiu codziennym przez ratowników. Przedstawiono także przykładowe sposoby rozładowywania stresu. W zakończeniu podsumowano treści przedstawione w pracy, stanowiące potwierdzenie tezy ze wstępu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Nessler, Bohdan - 131111
dc.contributor.authorpl
Broś, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nessler, Bohdan - 131111
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.date.accessioned
2020-07-25T07:09:42Z
dc.date.available
2020-07-25T07:09:42Z
dc.date.submittedpl
2015-07-14
dc.fieldofstudypl
ratownictwo medyczne
dc.identifier.apdpl
diploma-93872-159027
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201562
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress, emergency medical services, posttraumatic stress, burnout syndrome
dc.subject.plpl
stres, ratownictwo medyczne, stres pourazowy, zespół wypalenia zawodowego
dc.titlepl
Stres w zawodzie ratownika medycznego.
dc.title.alternativepl
Occupational stress within the paramedic profession
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
43
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Krakow
3
Gdynia
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bielawa
1
Bystrzyca Klodzka
1
Katowice
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available