Zmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth

master
dc.abstract.enGoogle Earth application, due to its availability and simplicity, is currently a popular source of information about surrounding world. Among functions available in this programme, the possibility of viewing the historical imaginary is especially interesting. In this thesis those materials were used to detect the land-use change within chosen urban areas. Parts of Poznań and Wrocław were chosen to be test areas. As reference materials, maps of those areas from GMES Urban Atlas were used. Land-use state from image data was compared to this shown on maps and the differences in land use, resulting from changes within the investigated period of time, were marked and vectorised. For Poznań, the analysis was carried out for the period 2001-2010, while for Wrocław for the period 2003-2010.The research showed the main trends in land-use change – growth of area of: urban fabric units, industrial, commercial, military and public units and transport network areas at the decrease of area of: agricultural, semi-natural and wetland areas and forests. Additionally, the usefulness of functions and tools available in Google Earth to the land-use change detection were presented and evaluated. The best developed was the function of visualisation. However, there was a lack of majority of GIS functions. In the finale evaluation, the little usefulness of the programme as an analitic tool was concluded and the use in the form of an assisting tool was suggested.pl
dc.abstract.plAplikacja Google Earth, dzięki swojej dostępności i prostocie użytkowania, stanowi obecnie popularne źródło informacji o otaczającym świecie. Wśród dostępnych w programie funkcji szczególnie interesująca jest możliwość przeglądania zdjęć historycznych. W niniejszej pracy posłużono się udostępnionymi w niej materiałami do zbadania zmian użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich. Jako obszary testowe wybrano fragmenty Poznania i Wrocławia, natomiast jako materiały pomocnicze wykorzystano mapy tych obszarów pochodzące z GMES Urban Atlas. Badania przeprowadzono na podstawie zdjęć z lat: 2001 i 2010 dla Poznania oraz 2003 i 2010 dla Wrocławia. Porównując stan użytkowania ziemi ze zdjęć z danymi przedstawionymi na mapach, wyznaczono i zwektoryzowano różnice w użytkowaniu ziemi, które wynikają ze zmian w badanym okresie. Finalnym produktem były przygotowane w zewnętrznym oprogramowaniu mapy użytkowania ziemi dla Poznania i Wrocławia dla poszczególnych lat. Badania wskazały główne kierunki zmian użytkowania ziemi – przyrost powierzchni obszarów zabudowy miejskiej, terenów przemysłowych, komercyjnych, wojskowych i publicznych oraz terenów komunikacyjnych, kosztem terenów rolniczych, seminaturalnych i mokradeł oraz lasów. Dodatkowo, w pracy zaprezentowano i oceniono przydatność funkcji i narzędzi dostępnych w programie Google Earth do badań zmian użytkowania ziemi. Najlepiej rozwiniętą okazała się funkcja wizualizacji, natomiast brakowało większości narzędzi GIS. W ostatecznej ocenie programu wskazano na jego niską przydatność jako narzędzia stricte analitycznego, sugerując wykorzystanie jedynie w formie narzędzia wspomagającego.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorKozak, Jacek - 129324 pl
dc.contributor.authorCiuńczyk, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerTrzepacz, Piotr - 142908 pl
dc.contributor.reviewerKozak, Jacek - 129324 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:56:55Z
dc.date.available2020-07-21T23:56:55Z
dc.date.submitted2012-10-15pl
dc.fieldofstudysystemy informacji geograficznejpl
dc.identifier.apddiploma-63361-78027pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176840
dc.languagepolpl
dc.subject.enland use, urban areas, Google Earthpl
dc.subject.plużytkowanie ziemi, obszary miejskie, Google Earthpl
dc.titleZmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earthpl
dc.title.alternativeLand-use change detection in selected urban areas based on Google Earth historical imaginarypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Google Earth application, due to its availability and simplicity, is currently a popular source of information about surrounding world. Among functions available in this programme, the possibility of viewing the historical imaginary is especially interesting. In this thesis those materials were used to detect the land-use change within chosen urban areas. Parts of Poznań and Wrocław were chosen to be test areas. As reference materials, maps of those areas from GMES Urban Atlas were used. Land-use state from image data was compared to this shown on maps and the differences in land use, resulting from changes within the investigated period of time, were marked and vectorised. For Poznań, the analysis was carried out for the period 2001-2010, while for Wrocław for the period 2003-2010.The research showed the main trends in land-use change – growth of area of: urban fabric units, industrial, commercial, military and public units and transport network areas at the decrease of area of: agricultural, semi-natural and wetland areas and forests. Additionally, the usefulness of functions and tools available in Google Earth to the land-use change detection were presented and evaluated. The best developed was the function of visualisation. However, there was a lack of majority of GIS functions. In the finale evaluation, the little usefulness of the programme as an analitic tool was concluded and the use in the form of an assisting tool was suggested.
dc.abstract.plpl
Aplikacja Google Earth, dzięki swojej dostępności i prostocie użytkowania, stanowi obecnie popularne źródło informacji o otaczającym świecie. Wśród dostępnych w programie funkcji szczególnie interesująca jest możliwość przeglądania zdjęć historycznych. W niniejszej pracy posłużono się udostępnionymi w niej materiałami do zbadania zmian użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich. Jako obszary testowe wybrano fragmenty Poznania i Wrocławia, natomiast jako materiały pomocnicze wykorzystano mapy tych obszarów pochodzące z GMES Urban Atlas. Badania przeprowadzono na podstawie zdjęć z lat: 2001 i 2010 dla Poznania oraz 2003 i 2010 dla Wrocławia. Porównując stan użytkowania ziemi ze zdjęć z danymi przedstawionymi na mapach, wyznaczono i zwektoryzowano różnice w użytkowaniu ziemi, które wynikają ze zmian w badanym okresie. Finalnym produktem były przygotowane w zewnętrznym oprogramowaniu mapy użytkowania ziemi dla Poznania i Wrocławia dla poszczególnych lat. Badania wskazały główne kierunki zmian użytkowania ziemi – przyrost powierzchni obszarów zabudowy miejskiej, terenów przemysłowych, komercyjnych, wojskowych i publicznych oraz terenów komunikacyjnych, kosztem terenów rolniczych, seminaturalnych i mokradeł oraz lasów. Dodatkowo, w pracy zaprezentowano i oceniono przydatność funkcji i narzędzi dostępnych w programie Google Earth do badań zmian użytkowania ziemi. Najlepiej rozwiniętą okazała się funkcja wizualizacji, natomiast brakowało większości narzędzi GIS. W ostatecznej ocenie programu wskazano na jego niską przydatność jako narzędzia stricte analitycznego, sugerując wykorzystanie jedynie w formie narzędzia wspomagającego.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.contributor.authorpl
Ciuńczyk, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Trzepacz, Piotr - 142908
dc.contributor.reviewerpl
Kozak, Jacek - 129324
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:56:55Z
dc.date.available
2020-07-21T23:56:55Z
dc.date.submittedpl
2012-10-15
dc.fieldofstudypl
systemy informacji geograficznej
dc.identifier.apdpl
diploma-63361-78027
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176840
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
land use, urban areas, Google Earth
dc.subject.plpl
użytkowanie ziemi, obszary miejskie, Google Earth
dc.titlepl
Zmiany użytkowania ziemi wybranych obszarów miejskich w świetle materiałów historycznych Google Earth
dc.title.alternativepl
Land-use change detection in selected urban areas based on Google Earth historical imaginary
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Rzeszów
1
Wieliczka
1

No access

No Thumbnail Available