Małopolskie zamki murowane w okresie przeobrażeń społeczno - gospodarczych Średniowiecznej Polski.

master
dc.abstract.enThis work is an analysis of the brick castles that were built in Malopolska during intense socio-economic transformation of the medieval Republic. The main objective is to identify the external factors affecting the architectural and constructional development of southern fortified facilities and to present, resulting from the territorial factor, the specificity of these buildings. The author of this work in subsequent chapters demonstrates that castles of southern lands, right behind the Silesian, were the fastest objects implementing the western and southern European architectural and constructional solutions. Thus author, shows examples of such objects as locks with bergfried, with donjon, omnidirectional chateaus and castles. The work is therefore essentially a compact whole that deals with the monumental buildings of the Middle Ages.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca opiera się na analizie murowanych zamków małopolskich, które powstawały w trakcie intensywnych przeobrażeń społeczno-gospodarczych średniowiecznej Rzeczpospolitej. Celem głównym jest wskazanie czynników zewnętrznych wpływających na rozwój architektoniczno-budowlany południowopolskich obiektów warownych oraz ukazanie, wynikającej z czynnika terytorialnego, specyfiki owych budowli. Autor niniejszej pracy w kolejnych rozdziałach dowodzi, że zamki małopolskie, zaraz za śląskimi, były obiektami najszybciej wdrażającymi zachodnio i południowoeuropejskie rozwiązania architektoniczno-budowlane. Tym samym, przytacza przykłady takich obiektów jak zamki bergfriedowe, donżonowe, zamki z zabudową dookolną i zamki kasztelowe. Praca stanowi zatem zwartą merytorycznie całość traktującą o monumentalnych budowlach epoki średniowiecza.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.contributor.authorGrajny, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKaczanowski, Piotr - 128577 pl
dc.contributor.reviewerPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:58:00Z
dc.date.available2020-07-23T22:58:00Z
dc.date.submitted2012-05-26pl
dc.fieldofstudycywilizacje starożytne światapl
dc.identifier.apddiploma-64695-10136pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178237
dc.languagepolpl
dc.subject.encastles in Poland, castles in Malopolska, stone castles, Medieval, characteristics.pl
dc.subject.plzamki w Polsce, zamki w Małopolsce, zamki murowane, Średniowiecze, charakterystyka.pl
dc.titleMałopolskie zamki murowane w okresie przeobrażeń społeczno - gospodarczych Średniowiecznej Polski.pl
dc.title.alternativeStone castles in Malopolska during the socio-economic transformation of Poland in the Middle Ages.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an analysis of the brick castles that were built in Malopolska during intense socio-economic transformation of the medieval Republic. The main objective is to identify the external factors affecting the architectural and constructional development of southern fortified facilities and to present, resulting from the territorial factor, the specificity of these buildings. The author of this work in subsequent chapters demonstrates that castles of southern lands, right behind the Silesian, were the fastest objects implementing the western and southern European architectural and constructional solutions. Thus author, shows examples of such objects as locks with bergfried, with donjon, omnidirectional chateaus and castles. The work is therefore essentially a compact whole that deals with the monumental buildings of the Middle Ages.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca opiera się na analizie murowanych zamków małopolskich, które powstawały w trakcie intensywnych przeobrażeń społeczno-gospodarczych średniowiecznej Rzeczpospolitej. Celem głównym jest wskazanie czynników zewnętrznych wpływających na rozwój architektoniczno-budowlany południowopolskich obiektów warownych oraz ukazanie, wynikającej z czynnika terytorialnego, specyfiki owych budowli. Autor niniejszej pracy w kolejnych rozdziałach dowodzi, że zamki małopolskie, zaraz za śląskimi, były obiektami najszybciej wdrażającymi zachodnio i południowoeuropejskie rozwiązania architektoniczno-budowlane. Tym samym, przytacza przykłady takich obiektów jak zamki bergfriedowe, donżonowe, zamki z zabudową dookolną i zamki kasztelowe. Praca stanowi zatem zwartą merytorycznie całość traktującą o monumentalnych budowlach epoki średniowiecza.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.contributor.authorpl
Grajny, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Kaczanowski, Piotr - 128577
dc.contributor.reviewerpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:58:00Z
dc.date.available
2020-07-23T22:58:00Z
dc.date.submittedpl
2012-05-26
dc.fieldofstudypl
cywilizacje starożytne świata
dc.identifier.apdpl
diploma-64695-10136
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178237
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
castles in Poland, castles in Malopolska, stone castles, Medieval, characteristics.
dc.subject.plpl
zamki w Polsce, zamki w Małopolsce, zamki murowane, Średniowiecze, charakterystyka.
dc.titlepl
Małopolskie zamki murowane w okresie przeobrażeń społeczno - gospodarczych Średniowiecznej Polski.
dc.title.alternativepl
Stone castles in Malopolska during the socio-economic transformation of Poland in the Middle Ages.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Wroclaw
2
Chernivtsi
1
Dublin
1
Hamilton
1
Krakow
1
Maruszyna
1

No access

No Thumbnail Available