Wpływ miedzi na układ hormonalny dorosłych samic nornicy rudej

master
dc.abstract.enCopper is an essential trace element responsible for the proper functioning of the body. Element deficiency can lead to dysfunction of enzymes, and biochemical pathways conducting to anemia. But in excess, can have toxic effects. The study aimed to investigate the effect of copper on reproduction of female bank vole.Adult bank vole females were given deionization water with the addition of CuSO4. The group CuS1 CuSO4 concentration was 0,5894 g/l (150 ppm), in group CuS2 – 2,3576 g/l (600 ppm), in the control group – 0,0000 g/l. Deionization water was administered for 4 weeks. With fertility rates assumed body weight of females, the uterus and the number of ovarian follicles.There was a significantly lower weight uteruses of animals to be watered with a solution of copper in the group CuS2. Body weight and number of ovarian follicles showed no significant differences between groups.The results was no effect of copper with lower concentration (0,5894 g/l), since the value is close to the physiological level of copper in the body. The toxic concentration of copper (2,3576 g/l) can negatively affect the development of the uterus of rodents, which may be related to the toxic effects of copper on the hormone receptors located in the uterus.pl
dc.abstract.plMiedź jest jednym z niezbędnych mikroelementów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Niedobór pierwiastka może doprowadzać do zaburzeń czynności enzymów, a także szlaków biochemicznych prowadząc m.in. do anemii. Jednak w nadmiarze może wykazywać działanie toksyczne. Praca miała na celu zbadanie wpływu miedzi na rozrodczość samic nornicy rudej.Dorosłe samice nornicy rudej pojono wodą dejonizowaną z dodatkiem CuSO4. W grupie CuS1 stężenie CuSO4 wynosiło 0,5894 g/l (150 ppm), w grupie CuS2 – 2,3576 g/l (600 ppm), w grupie kontrolnej – 0,0000 g/l. Wodę dejonizowaną podawano przez 4 tygodnie. Za wskaźnik rozrodczości samic przyjęto ciężar ciała, macicy oraz liczebność pęcherzyków jajnikowych.Zaobserwowano istotnie statystycznie mniejsze masy macic u zwierząt pojonych roztworem miedzi w grupie CuS2. Ciężar ciała i liczebność pęcherzyków jajnikowych nie wykazywały istotnych różnic w poszczególnych grupach.W uzyskanych wynikach nie stwierdzono wpływu miedzi o niższym stężeniu (0,5894 g/l), ponieważ wartość ta jest zbliżona do fizjologicznego poziomu miedzi w organizmie. Z kolei stężenie toksyczne miedzi (2,3576 g/l) może negatywnie oddziaływać na rozwój macicy gryzoni, co może być związane z toksycznym działaniem miedzi na receptory hormonalne umiejscowione w macicy.Miedź jest jednym z niezbędnych mikroelementów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Niedobór pierwiastka może doprowadzać do zaburzeń czynności enzymów, a także szlaków biochemicznych prowadząc m.in. do anemii. Jednak w nadmiarze może wykazywać działanie toksyczne. Praca miała na celu zbadanie wpływu miedzi na rozrodczość samic nornicy rudej.Dorosłe samice nornicy rudej pojono wodą dejonizowaną z dodatkiem CuSO4. W grupie CuS1 stężenie CuSO4 wynosiło 0,5894 g/l (150 ppm), w grupie CuS2 – 2,3576 g/l (600 ppm), w grupie kontrolnej – 0,0000 g/l. Wodę dejonizowaną podawano przez 4 tygodnie. Za wskaźnik rozrodczości samic przyjęto ciężar ciała, macicy oraz liczebność pęcherzyków jajnikowych.Zaobserwowano istotnie statystycznie mniejsze masy macic u zwierząt pojonych roztworem miedzi w grupie CuS2. Ciężar ciała i liczebność pęcherzyków jajnikowych nie wykazywały istotnych różnic w poszczególnych grupach.W uzyskanych wynikach nie stwierdzono wpływu miedzi o niższym stężeniu (0,5894 g/l), ponieważ wartość ta jest zbliżona do fizjologicznego poziomu miedzi w organizmie. Z kolei stężenie toksyczne miedzi (2,3576 g/l) może negatywnie oddziaływać na rozwój macicy gryzoni, co może być związane z toksycznym działaniem miedzi na receptory hormonalne umiejscowione w macicy.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.contributor.advisorKapusta, Joanna - 128633 pl
dc.contributor.authorWilk, Korneliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerŚwiergosz-Kowalewska, Renata - 132353 pl
dc.contributor.reviewerKapusta, Joanna - 128633 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:26:43Z
dc.date.available2020-07-23T22:26:43Z
dc.date.submitted2012-10-18pl
dc.fieldofstudybiologia środowiskowapl
dc.identifier.apddiploma-64169-64611pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177745
dc.languagepolpl
dc.subject.enbank vole, copper, ovaries, uteruspl
dc.subject.plnornica ruda, miedź, macica, jajnikipl
dc.titleWpływ miedzi na układ hormonalny dorosłych samic nornicy rudejpl
dc.title.alternativeThe effect of copper on the endocrine system of adult female of the bank volepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Copper is an essential trace element responsible for the proper functioning of the body. Element deficiency can lead to dysfunction of enzymes, and biochemical pathways conducting to anemia. But in excess, can have toxic effects. The study aimed to investigate the effect of copper on reproduction of female bank vole.Adult bank vole females were given deionization water with the addition of CuSO4. The group CuS1 CuSO4 concentration was 0,5894 g/l (150 ppm), in group CuS2 – 2,3576 g/l (600 ppm), in the control group – 0,0000 g/l. Deionization water was administered for 4 weeks. With fertility rates assumed body weight of females, the uterus and the number of ovarian follicles.There was a significantly lower weight uteruses of animals to be watered with a solution of copper in the group CuS2. Body weight and number of ovarian follicles showed no significant differences between groups.The results was no effect of copper with lower concentration (0,5894 g/l), since the value is close to the physiological level of copper in the body. The toxic concentration of copper (2,3576 g/l) can negatively affect the development of the uterus of rodents, which may be related to the toxic effects of copper on the hormone receptors located in the uterus.
dc.abstract.plpl
Miedź jest jednym z niezbędnych mikroelementów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Niedobór pierwiastka może doprowadzać do zaburzeń czynności enzymów, a także szlaków biochemicznych prowadząc m.in. do anemii. Jednak w nadmiarze może wykazywać działanie toksyczne. Praca miała na celu zbadanie wpływu miedzi na rozrodczość samic nornicy rudej.Dorosłe samice nornicy rudej pojono wodą dejonizowaną z dodatkiem CuSO4. W grupie CuS1 stężenie CuSO4 wynosiło 0,5894 g/l (150 ppm), w grupie CuS2 – 2,3576 g/l (600 ppm), w grupie kontrolnej – 0,0000 g/l. Wodę dejonizowaną podawano przez 4 tygodnie. Za wskaźnik rozrodczości samic przyjęto ciężar ciała, macicy oraz liczebność pęcherzyków jajnikowych.Zaobserwowano istotnie statystycznie mniejsze masy macic u zwierząt pojonych roztworem miedzi w grupie CuS2. Ciężar ciała i liczebność pęcherzyków jajnikowych nie wykazywały istotnych różnic w poszczególnych grupach.W uzyskanych wynikach nie stwierdzono wpływu miedzi o niższym stężeniu (0,5894 g/l), ponieważ wartość ta jest zbliżona do fizjologicznego poziomu miedzi w organizmie. Z kolei stężenie toksyczne miedzi (2,3576 g/l) może negatywnie oddziaływać na rozwój macicy gryzoni, co może być związane z toksycznym działaniem miedzi na receptory hormonalne umiejscowione w macicy.Miedź jest jednym z niezbędnych mikroelementów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Niedobór pierwiastka może doprowadzać do zaburzeń czynności enzymów, a także szlaków biochemicznych prowadząc m.in. do anemii. Jednak w nadmiarze może wykazywać działanie toksyczne. Praca miała na celu zbadanie wpływu miedzi na rozrodczość samic nornicy rudej.Dorosłe samice nornicy rudej pojono wodą dejonizowaną z dodatkiem CuSO4. W grupie CuS1 stężenie CuSO4 wynosiło 0,5894 g/l (150 ppm), w grupie CuS2 – 2,3576 g/l (600 ppm), w grupie kontrolnej – 0,0000 g/l. Wodę dejonizowaną podawano przez 4 tygodnie. Za wskaźnik rozrodczości samic przyjęto ciężar ciała, macicy oraz liczebność pęcherzyków jajnikowych.Zaobserwowano istotnie statystycznie mniejsze masy macic u zwierząt pojonych roztworem miedzi w grupie CuS2. Ciężar ciała i liczebność pęcherzyków jajnikowych nie wykazywały istotnych różnic w poszczególnych grupach.W uzyskanych wynikach nie stwierdzono wpływu miedzi o niższym stężeniu (0,5894 g/l), ponieważ wartość ta jest zbliżona do fizjologicznego poziomu miedzi w organizmie. Z kolei stężenie toksyczne miedzi (2,3576 g/l) może negatywnie oddziaływać na rozwój macicy gryzoni, co może być związane z toksycznym działaniem miedzi na receptory hormonalne umiejscowione w macicy.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.contributor.advisorpl
Kapusta, Joanna - 128633
dc.contributor.authorpl
Wilk, Kornelia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Świergosz-Kowalewska, Renata - 132353
dc.contributor.reviewerpl
Kapusta, Joanna - 128633
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:26:43Z
dc.date.available
2020-07-23T22:26:43Z
dc.date.submittedpl
2012-10-18
dc.fieldofstudypl
biologia środowiskowa
dc.identifier.apdpl
diploma-64169-64611
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177745
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bank vole, copper, ovaries, uterus
dc.subject.plpl
nornica ruda, miedź, macica, jajniki
dc.titlepl
Wpływ miedzi na układ hormonalny dorosłych samic nornicy rudej
dc.title.alternativepl
The effect of copper on the endocrine system of adult female of the bank vole
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
4
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Kętrzyn
1
Legnica
1
Lodz
1
Otwock
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available