Od transgresji jednostkowej do transgresji zbiorowej, czyli filmowe oblicza tańca.

licenciate
dc.abstract.enThesis describes the issue of transgression occurring through one of the first human expressions, which is dance. These two concepts have always been related to each other, as it is visible in the dance rituals of primitive peoples from different cultures. The author uses the assumptions of psychotransgressionism, Performance studies and affective theory to emphasize how dance can lead to crossing borders in various ways. By analyzing three films (Black Swan, 2010, Suspiria, 2018 and Climax, 2018), she shows how this specific expression not only gives an aesthetic spectacle, but is also a source of transgression that takes place on many levels. The aim is to show that dance allows not only the individual to cross the boundaries, but also the collective. Moreover, it can constitute the metakinetic bond between the cinema viewer and the dancer-emitter, which through affects is able to evoke a strong emotional and physical reaction in the viewer.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu transgresji, dokonującej się poprzez jedną z pierwszych ludzkich ekspresji, jaką jest taniec. Te dwa pojęcia od zawsze były ze sobą powiązane, co widać na przykładzie tanecznych rytuałów ludów pierwotnych pochodzących z różnych kultur. Autorka korzysta z założeń psychotransgresjonizmu, performatyki a także teorii afektywnej, by zaznaczyć, w jak różny sposób taniec może prowadzić do przekraczania granic. Analizując trzy filmy (Czarny łabędź, 2010, Suspiria, 2018 oraz Climaks, 2018) wykazuje, jak wykorzystana w nich ekspresja ruchowa nie spełnia jedynie funkcji estetycznego widowiska, ale jest również źródłem transgresji, które odbywają się na wielu poziomach. Celem pracy jest wykazanie, że taniec nie tylko pozwala na przekroczenia granic przez jednostkę, ale również i przez zbiorowość. Co więcej, może stanowić o metakinetycznej więzi między kinowym widzem a tancerzem-emiterem, która poprzez afekty jest w stanie wywołać silną emocjonalno-fizyczną reakcję u odbiorcy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPodsiadło-Kwiecień, Magdalenapl
dc.contributor.authorOleksiak, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPodsiadło-Kwiecień, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerDemby, Łucja - 100901 pl
dc.date.accessioned2021-10-15T21:35:27Z
dc.date.available2021-10-15T21:35:27Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudyfilmoznawstwo i wiedza o nowych mediachpl
dc.identifier.apddiploma-149037-264465pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280744
dc.languagepolpl
dc.subject.entransgression, dance, Performance studies, taboo, affective theory, contemporary cinema, Black Swan, Suspira, Climaxpl
dc.subject.pltransgresja, taniec, performatyka, tabu, teoria afektywna, kino współczesne, Czarny Łabędź, Suspiria, Climakspl
dc.titleOd transgresji jednostkowej do transgresji zbiorowej, czyli filmowe oblicza tańca.pl
dc.title.alternativeFrom individual to collective transgression - various faces of dance in the cinema.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Thesis describes the issue of transgression occurring through one of the first human expressions, which is dance. These two concepts have always been related to each other, as it is visible in the dance rituals of primitive peoples from different cultures. The author uses the assumptions of psychotransgressionism, Performance studies and affective theory to emphasize how dance can lead to crossing borders in various ways. By analyzing three films (Black Swan, 2010, Suspiria, 2018 and Climax, 2018), she shows how this specific expression not only gives an aesthetic spectacle, but is also a source of transgression that takes place on many levels. The aim is to show that dance allows not only the individual to cross the boundaries, but also the collective. Moreover, it can constitute the metakinetic bond between the cinema viewer and the dancer-emitter, which through affects is able to evoke a strong emotional and physical reaction in the viewer.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest zagadnieniu transgresji, dokonującej się poprzez jedną z pierwszych ludzkich ekspresji, jaką jest taniec. Te dwa pojęcia od zawsze były ze sobą powiązane, co widać na przykładzie tanecznych rytuałów ludów pierwotnych pochodzących z różnych kultur. Autorka korzysta z założeń psychotransgresjonizmu, performatyki a także teorii afektywnej, by zaznaczyć, w jak różny sposób taniec może prowadzić do przekraczania granic. Analizując trzy filmy (Czarny łabędź, 2010, Suspiria, 2018 oraz Climaks, 2018) wykazuje, jak wykorzystana w nich ekspresja ruchowa nie spełnia jedynie funkcji estetycznego widowiska, ale jest również źródłem transgresji, które odbywają się na wielu poziomach. Celem pracy jest wykazanie, że taniec nie tylko pozwala na przekroczenia granic przez jednostkę, ale również i przez zbiorowość. Co więcej, może stanowić o metakinetycznej więzi między kinowym widzem a tancerzem-emiterem, która poprzez afekty jest w stanie wywołać silną emocjonalno-fizyczną reakcję u odbiorcy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Podsiadło-Kwiecień, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Oleksiak, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Podsiadło-Kwiecień, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Demby, Łucja - 100901
dc.date.accessioned
2021-10-15T21:35:27Z
dc.date.available
2021-10-15T21:35:27Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach
dc.identifier.apdpl
diploma-149037-264465
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280744
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
transgression, dance, Performance studies, taboo, affective theory, contemporary cinema, Black Swan, Suspira, Climax
dc.subject.plpl
transgresja, taniec, performatyka, tabu, teoria afektywna, kino współczesne, Czarny Łabędź, Suspiria, Climaks
dc.titlepl
Od transgresji jednostkowej do transgresji zbiorowej, czyli filmowe oblicza tańca.
dc.title.alternativepl
From individual to collective transgression - various faces of dance in the cinema.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
3
Gdynia
2
Wroclaw
2
Bytom
1
Będzin
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available