Protekcjonistyczna etyka praw zwierząt Petera Singera

licenciate
dc.abstract.enProtectionist animal rights ethics of Peter Singer is a work that covers a critique of using animals by humans for their own needs. It presents Peter Singer's stance on abusing, killing and eating other living beings. It shows how people's approach to animals has evolved over the centuries, how it looks now and what progress is observable for the last few years. Animal rights and their moral status is ignored by most of our society. The first step to change this cruel practice is to awaken awareness in people. The objective of this work is to provoke the reader to think and to change his behavior, as well as encourage to make more moral and conscious choices.pl
dc.abstract.plProtekcjonistyczna etyka praw zwierząt Petera Singera jest pracą, która porusza wątek zwierząt wykorzystywanych przez ludzi dla ich własnych potrzeb. Przedstawia stosunek Petera Singera do praktyk wykorzystywania, zabijania i zjadania innych istot żywych. Pokazuje jak na przestrzeni wieków ewoluowało podejście ludzi do zwierząt, jak wygląda ono teraz oraz to, jaki progres jest obserwowalny na przełomie kilku ostatnich lat. Prawa zwierząt i ich status moralny jest ignorowany przez większą część naszego społeczeństwa. Pierwszym krokiem do zmiany tej okrutnej praktyki jest świadomość. Praca ma na celu sprowokowania czytelnika do przemyśleń i chęci zmiany swojego postępowania, jak i zachęcenia do dokonywania bardziej moralnych oraz świadomych wyborów.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSpryszak, Przemysław - 132021 pl
dc.contributor.authorRakowska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSpryszak, Przemysław - 132021 pl
dc.contributor.reviewerHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:26:12Z
dc.date.available2020-07-27T20:26:12Z
dc.date.submitted2018-10-12pl
dc.fieldofstudyetykapl
dc.identifier.apddiploma-128026-184679pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231837
dc.languagepolpl
dc.subject.enANIMAL LIBERATION, ANIMAL RIGHTS, BREEDING ANIMALS, ETHIC, LABORATORY ANIMALS, MORALITY, PETER SINGER, PROTECTIONISM, SPECIESISMpl
dc.subject.plETYKA, MORALNOŚĆ, PETER SINGER, PRAWA ZWIERZĄT, PROTEKCJONIZM, SZOWINIZM GATUNKOWY, WYZWOLENIE ZWIERZĄT, ZWIERZĘTA EKSPERYMENTALNE, ZWIERZĘTA HODOWLANEpl
dc.titleProtekcjonistyczna etyka praw zwierząt Petera Singerapl
dc.title.alternativeProtectionist animal rights ethics of Peter Singerpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Protectionist animal rights ethics of Peter Singer is a work that covers a critique of using animals by humans for their own needs. It presents Peter Singer's stance on abusing, killing and eating other living beings. It shows how people's approach to animals has evolved over the centuries, how it looks now and what progress is observable for the last few years. Animal rights and their moral status is ignored by most of our society. The first step to change this cruel practice is to awaken awareness in people. The objective of this work is to provoke the reader to think and to change his behavior, as well as encourage to make more moral and conscious choices.
dc.abstract.plpl
Protekcjonistyczna etyka praw zwierząt Petera Singera jest pracą, która porusza wątek zwierząt wykorzystywanych przez ludzi dla ich własnych potrzeb. Przedstawia stosunek Petera Singera do praktyk wykorzystywania, zabijania i zjadania innych istot żywych. Pokazuje jak na przestrzeni wieków ewoluowało podejście ludzi do zwierząt, jak wygląda ono teraz oraz to, jaki progres jest obserwowalny na przełomie kilku ostatnich lat. Prawa zwierząt i ich status moralny jest ignorowany przez większą część naszego społeczeństwa. Pierwszym krokiem do zmiany tej okrutnej praktyki jest świadomość. Praca ma na celu sprowokowania czytelnika do przemyśleń i chęci zmiany swojego postępowania, jak i zachęcenia do dokonywania bardziej moralnych oraz świadomych wyborów.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Spryszak, Przemysław - 132021
dc.contributor.authorpl
Rakowska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Spryszak, Przemysław - 132021
dc.contributor.reviewerpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:26:12Z
dc.date.available
2020-07-27T20:26:12Z
dc.date.submittedpl
2018-10-12
dc.fieldofstudypl
etyka
dc.identifier.apdpl
diploma-128026-184679
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231837
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ANIMAL LIBERATION, ANIMAL RIGHTS, BREEDING ANIMALS, ETHIC, LABORATORY ANIMALS, MORALITY, PETER SINGER, PROTECTIONISM, SPECIESISM
dc.subject.plpl
ETYKA, MORALNOŚĆ, PETER SINGER, PRAWA ZWIERZĄT, PROTEKCJONIZM, SZOWINIZM GATUNKOWY, WYZWOLENIE ZWIERZĄT, ZWIERZĘTA EKSPERYMENTALNE, ZWIERZĘTA HODOWLANE
dc.titlepl
Protekcjonistyczna etyka praw zwierząt Petera Singera
dc.title.alternativepl
Protectionist animal rights ethics of Peter Singer
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Poznan
4
Warsaw
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available