ROLA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU KARIER ZAWODOWYCH STUDENTÓW ZARZĄDZANIA

master
dc.abstract.enThe main goal of the research was to verify social competences of the students of the managment studies, helpful in career planning. Moreover, the corelation of the social competences and emotional intelligence was checked.There were 104 participants in the research. In order to measure the results two pools were used: Original pool of social competences and The Pool of Emotional Intelligence INTE designed by Salovey and Mayer.Based on the conducted research and factor analysis the following categories of social competences were extracted for the students of management major: establishing relations, motivation and reaching goals, leadership and coworking, emotional self-control self-understanding of our own and other individualsThe competence tier is generally on a good level among the students. It happens to be a positive occurence, given the fact that managment studies is centered around development of interpersonal competitions, team-work skill, decision-making. As the result of implementation of the core curriculum, students develop social competences and use gained knowledge within different life and work situations.The existence of moderate correlation between dimensions of social competences and emotional intelligence was confirmed.pl
dc.abstract.plGłównym celem badań była weryfikacja kompetencji społecznych studentów na kierunku Zarządzanie, przydatnych w planowaniu karier zawodowych. Ponadto, sprawdzona została zależność między kompetencjami społecznymi a inteligencją emocjonalną. Badania zostały przeprowadzone na próbie 104 respondentów. Narzędziami pomiarowymi były dwa kwestionariusze: autorski kwestionariusz kompetencji społecznych oraz Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE autorstwa Saloveya i Mayera.Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy czynnikowej wyodrębnione zostały następujące kategorie kompetencji społecznych charakterystyczne dla kierunku Zarządzanie: budowanie relacji interpersonalnych, motywacja i realizacja celów, przewodzenie i współpraca, samokontrola emocjonalna, rozumienie siebie i innych. Ogólnie badani studenci reprezentują dość wysoki poziom kompetencji społecznych. Jest to pozytywne zjawisko z uwagi na fakt, że kierunek Zarządzanie obejmuje rozwój zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w zespole samodzielności w podejmowaniu decyzji. W wyniku realizacji podstawy programowej studenci rozwijają u siebie kompetencje społeczne i wykorzystują nabytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Potwierdzona została prawidłowość, że istnieje umiarkowany związek pomiędzy wymiarami kompetencji społecznych a inteligencją emocjonalną.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.authorRusek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerŁącała, Zofia - 130067 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2022-07-18T21:49:04Z
dc.date.available2022-07-18T21:49:04Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-157436-251134pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297511
dc.languagepolpl
dc.subject.enprofessional career - career planning - social competences - emotional intelligencepl
dc.subject.plkariera zawodowa - planowanie kariery - kompetencje społeczne - inteligencja emocjonalnapl
dc.titleROLA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU KARIER ZAWODOWYCH STUDENTÓW ZARZĄDZANIApl
dc.title.alternativeThe role of social competences in career planning of management students,pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of the research was to verify social competences of the students of the managment studies, helpful in career planning. Moreover, the corelation of the social competences and emotional intelligence was checked.There were 104 participants in the research. In order to measure the results two pools were used: Original pool of social competences and The Pool of Emotional Intelligence INTE designed by Salovey and Mayer.Based on the conducted research and factor analysis the following categories of social competences were extracted for the students of management major: establishing relations, motivation and reaching goals, leadership and coworking, emotional self-control self-understanding of our own and other individualsThe competence tier is generally on a good level among the students. It happens to be a positive occurence, given the fact that managment studies is centered around development of interpersonal competitions, team-work skill, decision-making. As the result of implementation of the core curriculum, students develop social competences and use gained knowledge within different life and work situations.The existence of moderate correlation between dimensions of social competences and emotional intelligence was confirmed.
dc.abstract.plpl
Głównym celem badań była weryfikacja kompetencji społecznych studentów na kierunku Zarządzanie, przydatnych w planowaniu karier zawodowych. Ponadto, sprawdzona została zależność między kompetencjami społecznymi a inteligencją emocjonalną. Badania zostały przeprowadzone na próbie 104 respondentów. Narzędziami pomiarowymi były dwa kwestionariusze: autorski kwestionariusz kompetencji społecznych oraz Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE autorstwa Saloveya i Mayera.Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy czynnikowej wyodrębnione zostały następujące kategorie kompetencji społecznych charakterystyczne dla kierunku Zarządzanie: budowanie relacji interpersonalnych, motywacja i realizacja celów, przewodzenie i współpraca, samokontrola emocjonalna, rozumienie siebie i innych. Ogólnie badani studenci reprezentują dość wysoki poziom kompetencji społecznych. Jest to pozytywne zjawisko z uwagi na fakt, że kierunek Zarządzanie obejmuje rozwój zdolności interpersonalnych, umiejętności pracy w zespole samodzielności w podejmowaniu decyzji. W wyniku realizacji podstawy programowej studenci rozwijają u siebie kompetencje społeczne i wykorzystują nabytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Potwierdzona została prawidłowość, że istnieje umiarkowany związek pomiędzy wymiarami kompetencji społecznych a inteligencją emocjonalną.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.authorpl
Rusek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Łącała, Zofia - 130067
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2022-07-18T21:49:04Z
dc.date.available
2022-07-18T21:49:04Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-157436-251134
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297511
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
professional career - career planning - social competences - emotional intelligence
dc.subject.plpl
kariera zawodowa - planowanie kariery - kompetencje społeczne - inteligencja emocjonalna
dc.titlepl
ROLA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU KARIER ZAWODOWYCH STUDENTÓW ZARZĄDZANIA
dc.title.alternativepl
The role of social competences in career planning of management students,
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Bühl
2
Warsaw
2
Krakow
1
Lublin
1
Olsztyn
1
Zamość
1

No access

No Thumbnail Available
Collections