Analiza fitosocjologiczna zbiorowisk tundrowych nadmorskiej Równiny Kaffiøyry (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen)

master
dc.abstract.enThis work presents the results of the phytosociological research conducted on the plant communities of the arctic tundra in Svalbard. Based on the phytosociological relevés, the vegetation of the Kaffiøyra Plain (NW Spitsbergen) was characterized. The detailed analysis of available literature data allowed to revise two alliances: the Luzulion nivalis Nordh. 1936 and the Luzulion arcuatae Elvebakk 1985 which characterized the vegetation of the snowbeds. Three association were separated within the Luzulion nivalis Nordh. 1936, including two new one: the Saxifragetum hieracifoliae Węgrzyn & Wietrzyk 2014 and the Pedicularietum hirsutae Węgrzyn & Wietrzyk 2014, and the Deschampsietum alpinae (Nordh. 1946) Węgrzyn & Wietrzyk 2014 stat. nov, whose status was changed. Two syntaxons were assigned to the Luzulion arcuatae Elvebakk 1985: the Anthelio-Luzuletum arcuatae Nordh. 1928 with confirmed status and the Gymnomitrietum coralloidis (Hadač 1946) Węgrzyn & Wietrzyk 2014 stat. nov. which was presented in new terms.pl
dc.abstract.plPraca prezentuje wyniki badań fitosocjologicznych nad zbiorowiskami roślinnymi tundry arktycznej Svalbardu. Na podstawie zdjęć fitosocjologicznych scharakteryzowano roślinność tundrową Kaffiøyry (NW Spitsbergen). Szczegółowa analiza dostępnych danych literaturowych pozwoliła dokonać rewizji dwóch związków roślinnych: Luzulion nivalis Nordh. 1936 i Luzulion arcuatae Elvebakk 1985 charakteryzujących roślinność siedliska wyleżysk śnieżnych. W obrębie związku Luzulion nivalis Nordh. 1936 wyodrębnione zostały trzy zespoły, w tym dwa nowe: Saxifragetum hieracifoliae Węgrzyn i Wietrzyk 2014 i Pedicularietum hirsutae Węgrzyn i Wietrzyk 2014 oraz jeden o zmienionym statusie: Deschampsietum alpinae (Nordh. 1946) Węgrzyn i Wietrzyk 2014 stat. nov. Do związku Luzulion arcuatae Elvebakk 1985 przypisano dwa zespoły, w tym jeden o potwierdzonym statusie: Anthelio-Luzuletum arcuatae Nordh. 1928 oraz drugi w nowym ujęciu: Gymnomitrietum coralloidis (Hadač 1946) Węgrzyn i Wietrzyk 2014 stat. nov.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Michał - 132598 pl
dc.contributor.authorWietrzyk-Pełka, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerZając, Maria - 132841 pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Michał - 132598 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:37:50Z
dc.date.available2020-07-24T23:37:50Z
dc.date.submitted2014-06-17pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-85917-111564pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194605
dc.languagepolpl
dc.subject.enArctic, Svalbard, snowbeds, syntaksons.pl
dc.subject.plArktyka, Svalbard, wyleżyska śnieżne, syntaksony.pl
dc.titleAnaliza fitosocjologiczna zbiorowisk tundrowych nadmorskiej Równiny Kaffiøyry (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen)pl
dc.title.alternativeThe phytosociological analysis of the tundra communities of the marine Kafffioyra Plain (Oscar II Land, NW Spitsbergen)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work presents the results of the phytosociological research conducted on the plant communities of the arctic tundra in Svalbard. Based on the phytosociological relevés, the vegetation of the Kaffiøyra Plain (NW Spitsbergen) was characterized. The detailed analysis of available literature data allowed to revise two alliances: the Luzulion nivalis Nordh. 1936 and the Luzulion arcuatae Elvebakk 1985 which characterized the vegetation of the snowbeds. Three association were separated within the Luzulion nivalis Nordh. 1936, including two new one: the Saxifragetum hieracifoliae Węgrzyn & Wietrzyk 2014 and the Pedicularietum hirsutae Węgrzyn & Wietrzyk 2014, and the Deschampsietum alpinae (Nordh. 1946) Węgrzyn & Wietrzyk 2014 stat. nov, whose status was changed. Two syntaxons were assigned to the Luzulion arcuatae Elvebakk 1985: the Anthelio-Luzuletum arcuatae Nordh. 1928 with confirmed status and the Gymnomitrietum coralloidis (Hadač 1946) Węgrzyn & Wietrzyk 2014 stat. nov. which was presented in new terms.
dc.abstract.plpl
Praca prezentuje wyniki badań fitosocjologicznych nad zbiorowiskami roślinnymi tundry arktycznej Svalbardu. Na podstawie zdjęć fitosocjologicznych scharakteryzowano roślinność tundrową Kaffiøyry (NW Spitsbergen). Szczegółowa analiza dostępnych danych literaturowych pozwoliła dokonać rewizji dwóch związków roślinnych: Luzulion nivalis Nordh. 1936 i Luzulion arcuatae Elvebakk 1985 charakteryzujących roślinność siedliska wyleżysk śnieżnych. W obrębie związku Luzulion nivalis Nordh. 1936 wyodrębnione zostały trzy zespoły, w tym dwa nowe: Saxifragetum hieracifoliae Węgrzyn i Wietrzyk 2014 i Pedicularietum hirsutae Węgrzyn i Wietrzyk 2014 oraz jeden o zmienionym statusie: Deschampsietum alpinae (Nordh. 1946) Węgrzyn i Wietrzyk 2014 stat. nov. Do związku Luzulion arcuatae Elvebakk 1985 przypisano dwa zespoły, w tym jeden o potwierdzonym statusie: Anthelio-Luzuletum arcuatae Nordh. 1928 oraz drugi w nowym ujęciu: Gymnomitrietum coralloidis (Hadač 1946) Węgrzyn i Wietrzyk 2014 stat. nov.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Michał - 132598
dc.contributor.authorpl
Wietrzyk-Pełka, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zając, Maria - 132841
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Michał - 132598
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:37:50Z
dc.date.available
2020-07-24T23:37:50Z
dc.date.submittedpl
2014-06-17
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-85917-111564
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194605
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Arctic, Svalbard, snowbeds, syntaksons.
dc.subject.plpl
Arktyka, Svalbard, wyleżyska śnieżne, syntaksony.
dc.titlepl
Analiza fitosocjologiczna zbiorowisk tundrowych nadmorskiej Równiny Kaffiøyry (Ziemia Oskara II, NW Spitsbergen)
dc.title.alternativepl
The phytosociological analysis of the tundra communities of the marine Kafffioyra Plain (Oscar II Land, NW Spitsbergen)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Wroclaw
12
Warsaw
3
Dublin
1
Grudziądz
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available