Diagnoza oraz krytyczna analiza elementów marketingu mix na przykładzie firmy Kambud

licenciate
dc.abstract.enAbstractThe aim of the work is to diagnose and critically evaluate the analysis of marketing mix, for example the company Kambud, which has been operating on the stonemason market for almost 30 years. The first chapter concerns the features of services. It discussed in detail the individual features of services, Characteristic features of the type of product have been characterized, differences between the service and the product have been demonstrated, information about demand and supply in services has been presented and consumer behavior has been illustrated. The second chapter conerns a marketing mix for services. All elements of 7P marketing are described in detail. In the third chapter, the market of the stonework sector is analyzed. It contained the features of this sector, an analysis of Porter's 5 forces. The author characterizes the service entities of the stonework sector. The clients of the stonemason services sector are also described and divided. The fourth chapter consist of the diagnosis and critical analysis of the marketing mix, on the example of Kambud. The actual state of the individual elements of the 7P marketing concept is presented along with its critical analysis - how it should actually look like. The end of the work is a summary of the presented issues and conclusions on the presented topic of the work.pl
dc.abstract.plAbstraktCelem pracy jest diagnoza oraz krytyczna ocena analizy elementów marketingu mix, na przykładzie firmy Kambud, która od bliko 30 lat funkcjonuje w branży kamieniarskiej. Rozdział pierwszy dotyczył cech usług. Omówiono w nim szczegółowo poszczególne cechy usług, scharakteryzowane zostały typy cech produktu, wykazane zostały różnice między usługą a wyrobem, zawarte zostały informacje o popycie i podaży w usługach oraz zobrazowane zostały zachowania konsumenckie.Drugi rozdział dotyczył koncepcji marketingu mix dla usług. Zostały w nim szczegółowo scharakteryzowane wszystkie elementy marketingu 7P. W trzecim rozdziale został zanalizowany rynek sektora kamieniarskiego. Zostały w nim zawarte cechy tego sektora, analiza 5 sił Portera. Autor scharakteryzował podmioty usług sektora kamieniarskiego. Opisani i podzieleni zostali także klienci sektora usług kamieniarskich. Czwarty rozdział polegał na diagnozie oraz krytycznej analizie marketingu mix, na przykładzie firmy Kambud. Został przedstawiony stan faktyczny poszczególnych elementów koncepcji marketingu 7P wraz z krytyczną jego analizą- jak powinno to faktycznie wyglądać. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie przedstawionych zagadnień i wnioski na zaprezentowany temat pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorKliszczyk, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:26:59Z
dc.date.available2020-07-27T15:26:59Z
dc.date.submitted2018-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-122850-219186pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227261
dc.languagepolpl
dc.subject.enDiagnosis, Kambud, Marketing mix, Servicepl
dc.subject.plDiagnoza, Kambud, Marketing mix, Usługapl
dc.titleDiagnoza oraz krytyczna analiza elementów marketingu mix na przykładzie firmy Kambudpl
dc.title.alternativeDiagnosis and critical analysis of the marketing mix element’s for example Kambud companypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractThe aim of the work is to diagnose and critically evaluate the analysis of marketing mix, for example the company Kambud, which has been operating on the stonemason market for almost 30 years. The first chapter concerns the features of services. It discussed in detail the individual features of services, Characteristic features of the type of product have been characterized, differences between the service and the product have been demonstrated, information about demand and supply in services has been presented and consumer behavior has been illustrated. The second chapter conerns a marketing mix for services. All elements of 7P marketing are described in detail. In the third chapter, the market of the stonework sector is analyzed. It contained the features of this sector, an analysis of Porter's 5 forces. The author characterizes the service entities of the stonework sector. The clients of the stonemason services sector are also described and divided. The fourth chapter consist of the diagnosis and critical analysis of the marketing mix, on the example of Kambud. The actual state of the individual elements of the 7P marketing concept is presented along with its critical analysis - how it should actually look like. The end of the work is a summary of the presented issues and conclusions on the presented topic of the work.
dc.abstract.plpl
AbstraktCelem pracy jest diagnoza oraz krytyczna ocena analizy elementów marketingu mix, na przykładzie firmy Kambud, która od bliko 30 lat funkcjonuje w branży kamieniarskiej. Rozdział pierwszy dotyczył cech usług. Omówiono w nim szczegółowo poszczególne cechy usług, scharakteryzowane zostały typy cech produktu, wykazane zostały różnice między usługą a wyrobem, zawarte zostały informacje o popycie i podaży w usługach oraz zobrazowane zostały zachowania konsumenckie.Drugi rozdział dotyczył koncepcji marketingu mix dla usług. Zostały w nim szczegółowo scharakteryzowane wszystkie elementy marketingu 7P. W trzecim rozdziale został zanalizowany rynek sektora kamieniarskiego. Zostały w nim zawarte cechy tego sektora, analiza 5 sił Portera. Autor scharakteryzował podmioty usług sektora kamieniarskiego. Opisani i podzieleni zostali także klienci sektora usług kamieniarskich. Czwarty rozdział polegał na diagnozie oraz krytycznej analizie marketingu mix, na przykładzie firmy Kambud. Został przedstawiony stan faktyczny poszczególnych elementów koncepcji marketingu 7P wraz z krytyczną jego analizą- jak powinno to faktycznie wyglądać. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie przedstawionych zagadnień i wnioski na zaprezentowany temat pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Kliszczyk, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:26:59Z
dc.date.available
2020-07-27T15:26:59Z
dc.date.submittedpl
2018-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-122850-219186
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227261
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Diagnosis, Kambud, Marketing mix, Service
dc.subject.plpl
Diagnoza, Kambud, Marketing mix, Usługa
dc.titlepl
Diagnoza oraz krytyczna analiza elementów marketingu mix na przykładzie firmy Kambud
dc.title.alternativepl
Diagnosis and critical analysis of the marketing mix element’s for example Kambud company
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
87
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
13
Poznan
6
Bydgoszcz
4
Gdynia
4
Krakow
4
Bratislava
3
Krzeszowice
3
Torun
3
Bialystok
2

No access

No Thumbnail Available