Marketing w mediach społecznościowych. Studium przypadku wykorzystania aplikacji Tik Tok przez Muzeum Narodowe w Warszawie

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to explore the activity of Warsaw National Museum’s profile in the TikTok application and show its potential in a marketing context. Qualitative research was done by uncontrolled and participant observation complemented with two interviews. The first one was conducted with a member of the team running the Warsaw National Museum’s TikTok profile, the other one with students of the Jagiellonian University who are the potential content audience. The research enabled an analysis of the profile’s activity in various aspects such as the creators’ motivations, the type of shared content as well as its reception by the surveyed group of students.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie aktywności Muzeum Narodowego w Warszawie w aplikacji TikTok oraz ukazanie potencjału platformy w kontekście marketingowym. W toku postępowania badawczego przeprowadzono badania jakościowe z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej i niekontrolowanej, a następnie uzupełnione badaniami w formie dwóch wywiadów. Pierwszy z nich został przeprowadzony z jedną osób z prowadzących profil Muzeum Narodowego w Warszawie w aplikacji TikTok, a drugi ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy stanowią grupę potencjalnych odbiorców. Badania pozwoliły na przeprowadzenie analizy aktywności profilu Muzeum Narodowego w Warszawie w aplikacji TikTok na różnych płaszczyznach takich jak motywacje twórców, rodzaj udostępnianych treści oraz ich odbiór przez badaną grupę studentów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.authorKrajczok, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKopeć, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:52:22Z
dc.date.available2022-07-05T21:52:22Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-157642-278124pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294681
dc.languagepolpl
dc.subject.enTikTok, museum, marketing, social media, cutural institutionpl
dc.subject.plTikTok, muzeum, marketing, media społecznościowe, instytucje kulturypl
dc.titleMarketing w mediach społecznościowych. Studium przypadku wykorzystania aplikacji Tik Tok przez Muzeum Narodowe w Warszawiepl
dc.title.alternativeMarketing in social media. Case study of the use of the TikTok application by the Warsaw National Museumpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to explore the activity of Warsaw National Museum’s profile in the TikTok application and show its potential in a marketing context. Qualitative research was done by uncontrolled and participant observation complemented with two interviews. The first one was conducted with a member of the team running the Warsaw National Museum’s TikTok profile, the other one with students of the Jagiellonian University who are the potential content audience. The research enabled an analysis of the profile’s activity in various aspects such as the creators’ motivations, the type of shared content as well as its reception by the surveyed group of students.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie aktywności Muzeum Narodowego w Warszawie w aplikacji TikTok oraz ukazanie potencjału platformy w kontekście marketingowym. W toku postępowania badawczego przeprowadzono badania jakościowe z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej i niekontrolowanej, a następnie uzupełnione badaniami w formie dwóch wywiadów. Pierwszy z nich został przeprowadzony z jedną osób z prowadzących profil Muzeum Narodowego w Warszawie w aplikacji TikTok, a drugi ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy stanowią grupę potencjalnych odbiorców. Badania pozwoliły na przeprowadzenie analizy aktywności profilu Muzeum Narodowego w Warszawie w aplikacji TikTok na różnych płaszczyznach takich jak motywacje twórców, rodzaj udostępnianych treści oraz ich odbiór przez badaną grupę studentów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Krajczok, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kopeć, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:52:22Z
dc.date.available
2022-07-05T21:52:22Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-157642-278124
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294681
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
TikTok, museum, marketing, social media, cutural institution
dc.subject.plpl
TikTok, muzeum, marketing, media społecznościowe, instytucje kultury
dc.titlepl
Marketing w mediach społecznościowych. Studium przypadku wykorzystania aplikacji Tik Tok przez Muzeum Narodowe w Warszawie
dc.title.alternativepl
Marketing in social media. Case study of the use of the TikTok application by the Warsaw National Museum
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Wroclaw
3
Lublin
2
Gdansk
1
Ghent
1
Kalisz
1
Kielce
1
Kolbuszowa
1
Piaseczno
1

No access

No Thumbnail Available