Tryb w muzyce a podejmowanie decyzji

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to study the impact of modes in music on the process of decision making.The first part of the dissertation focuses on the general influence of music on human functioning, especially as far as physiological and emotional aspects are concerned. The author presents the dominant views on arousal, epistemic motivation and cognitive closure theory. The last section of theoretical part is devoted to the process of decision making itself.On the basis of theoretical issues discussed, hypotheses about the influence of music modes on arousal, epistemic motivation and therefore on decision making have been put forward.56 adults took part in the experiment. To study the significance of music modes, both the MOUSELAB computer program and two pieces of music in different modes were used. Arousal effect was examined by UMACL questionnaire. The shortened version of Need for Cognitive Closure was also applied.The results showed the influence of music modes on the process of decision making, however contrary to what has been expected. It encourages more detailed research of the issue and further analysis. The final result could be practical knowledge which, in turn, could be applied in marketing or advertising.pl
dc.abstract.plCelem pracy było zbadanie wpływu trybu w muzyce na proces podejmowania decyzji. Na początku zaprezentowano treści dotyczące szerokiego wpływu muzyki na funkcjonowanie człowieka, w tym przede wszystkim na aspekt fizjologiczny i emocjonalny. Następnie przedstawiono poglądy dotyczące pobudzenia, motywacji epistemicznej oraz konstrukt poznawczego domknięcia. W końcowej części teoretycznej znalazły się informacje dotyczące podejmowania decyzji. Z przedstawionych wątków teoretycznych wysunięto hipotezy dotyczące wpływu trybu w muzyce na aspekt pobudzenia oraz motywacji epistemicznej, a tym samym na proces podejmowania decyzji. W przeprowadzonym eksperymencie wzięło udział 56 dorosłych osób (średni wiek=31, SD=8,8). Do zbadania wpływu trybu w muzyce na proces podejmowania decyzji wykorzystano zadanie komputerowe Mouselab oraz muzykę w dwóch odmiennych trybach. Manipulację pobudzenia zbadano za pomocą kwestionariusza UMACL. Wykorzystano również Skróconą Skalę Poznawczego Domknięcia. Wyniki wykazały wpływ trybu w muzyce na podejmowanie decyzji, aczkolwiek w większości okazały się one odwrotne w stosunku do oczekiwań. Skłania to do głębszego zbadania problemu oraz przyjrzenia mu się z bliższej perspektywy. Efektem końcowym może być dostarczenie praktycznej wiedzy, która mogłaby być wykorzystywana między innymi w branży marketingu czy reklamy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorChmiel, Michałpl
dc.contributor.authorWygoda-Chorąży, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStach, Ryszard - 132037 pl
dc.contributor.reviewerChmiel, Michałpl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:44:52Z
dc.date.available2020-07-26T18:44:52Z
dc.date.submitted2015-10-15pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-101644-128012pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208632
dc.languagepolpl
dc.subject.enmusic,mode, major, minor, mood, need for cognitive closure, arousal, decision makingpl
dc.subject.plmuzyka,tryb, dur, moll, nastrój, potrzeba poznawczego domknięcia, pobudzenie, podejmowanie decyzjipl
dc.titleTryb w muzyce a podejmowanie decyzjipl
dc.title.alternativeMusic mode and decision makingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to study the impact of modes in music on the process of decision making.The first part of the dissertation focuses on the general influence of music on human functioning, especially as far as physiological and emotional aspects are concerned. The author presents the dominant views on arousal, epistemic motivation and cognitive closure theory. The last section of theoretical part is devoted to the process of decision making itself.On the basis of theoretical issues discussed, hypotheses about the influence of music modes on arousal, epistemic motivation and therefore on decision making have been put forward.56 adults took part in the experiment. To study the significance of music modes, both the MOUSELAB computer program and two pieces of music in different modes were used. Arousal effect was examined by UMACL questionnaire. The shortened version of Need for Cognitive Closure was also applied.The results showed the influence of music modes on the process of decision making, however contrary to what has been expected. It encourages more detailed research of the issue and further analysis. The final result could be practical knowledge which, in turn, could be applied in marketing or advertising.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było zbadanie wpływu trybu w muzyce na proces podejmowania decyzji. Na początku zaprezentowano treści dotyczące szerokiego wpływu muzyki na funkcjonowanie człowieka, w tym przede wszystkim na aspekt fizjologiczny i emocjonalny. Następnie przedstawiono poglądy dotyczące pobudzenia, motywacji epistemicznej oraz konstrukt poznawczego domknięcia. W końcowej części teoretycznej znalazły się informacje dotyczące podejmowania decyzji. Z przedstawionych wątków teoretycznych wysunięto hipotezy dotyczące wpływu trybu w muzyce na aspekt pobudzenia oraz motywacji epistemicznej, a tym samym na proces podejmowania decyzji. W przeprowadzonym eksperymencie wzięło udział 56 dorosłych osób (średni wiek=31, SD=8,8). Do zbadania wpływu trybu w muzyce na proces podejmowania decyzji wykorzystano zadanie komputerowe Mouselab oraz muzykę w dwóch odmiennych trybach. Manipulację pobudzenia zbadano za pomocą kwestionariusza UMACL. Wykorzystano również Skróconą Skalę Poznawczego Domknięcia. Wyniki wykazały wpływ trybu w muzyce na podejmowanie decyzji, aczkolwiek w większości okazały się one odwrotne w stosunku do oczekiwań. Skłania to do głębszego zbadania problemu oraz przyjrzenia mu się z bliższej perspektywy. Efektem końcowym może być dostarczenie praktycznej wiedzy, która mogłaby być wykorzystywana między innymi w branży marketingu czy reklamy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Chmiel, Michał
dc.contributor.authorpl
Wygoda-Chorąży, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stach, Ryszard - 132037
dc.contributor.reviewerpl
Chmiel, Michał
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:44:52Z
dc.date.available
2020-07-26T18:44:52Z
dc.date.submittedpl
2015-10-15
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-101644-128012
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208632
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
music,mode, major, minor, mood, need for cognitive closure, arousal, decision making
dc.subject.plpl
muzyka,tryb, dur, moll, nastrój, potrzeba poznawczego domknięcia, pobudzenie, podejmowanie decyzji
dc.titlepl
Tryb w muzyce a podejmowanie decyzji
dc.title.alternativepl
Music mode and decision making
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
2
Krakow
2
Kunow
2
Bayreuth
1
Chandler
1
Gdynia
1
Kalisz
1
Opole
1
Siemianowice Śląskie
1

No access

No Thumbnail Available