Mityczne i legendarne stworzenia na Dalekim Wschodzie oraz w Europie. Różnice i podobieństwa.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of "The mythical and legendary creatures in the Far East and Europe. Differences and similarities" thesis was to describe and to try to investigate the relationships of a few selected animals in some of the western and wstern cultures. The thesis contains four chapters. The first, theoretical chapter includes definitions essential for the study (e.g. "myth" or "legend") and characteristics of the religious and cultural circles from where the beliefs about animals were taken. Following three chapters contain the beliefs about animals and the comparsions of those. The pairs of described animals where made considering their contact with people. Chapters concerns respectively domestic animals (rooster and dog), wild animals (wolf and lion) and fantastic animals (unicorn and dragon). Every animal subsection contains descriptions of beliefs and symbolism in selected cultures and religions and a attempt to comparsate those informations using a summary table. The thesis ends with a attempt to explain the existance of diffrences and similarities in beliefs about animals in various cultures.pl
dc.abstract.plPraca "Mityczne i legendarne stworzenia na Dalekim Wschodzie oraz w Europie. Różnice i podobieństwa" jest opisem i próbą zbadania zależności znaczeniowej kilku wybranych stworzeń w obrębie kilku kultur zachodnich i wschodnich. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział teoretyczny wyjaśnia najważniejsze w pracy pojęcia takie jak "mit" czy "legenda", pokrótce charakteryzuje także kręgi religijno-kulturowe, z których zostały wybrane wierzenia dotyczące opisywanych zwierząt. Kolejne trzy rozdziały zawierają opisy i porównania wierzeń dotyczących wybranych zwierząt. Zwierzęta pogrupowane zostały na podstawie ich kontaktu z ludźmi: drugi rozdział zawiera wierzenia dotyczące zwierząt domowych (koguta i psa), trzeci dotyczy zwierząt dzikich (wilka i lwa), natomiast czwarty dotyczy zwierząt fantastycznych (jednorożca i smoka). Podrozdział dotyczący każdego ze zwierząt zawiera opis wierzeń i występującej symboliki w poszczególnych kulturach czy religiach oraz próbę ich porównania wraz z podsumowującą najważniejsze cechy tabelką. W zakończeniu pracy podjęta jest próba wyjaśnienia występowania różnic i podobieństw w symbolice tych samych zwierząt występujących w różnych kulturach.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorZemanek, Bogdan - 132896 pl
dc.contributor.authorKotowski, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWardęga, Joanna - 137855 pl
dc.contributor.reviewerZemanek, Bogdan - 132896 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T23:50:48Z
dc.date.available2020-07-24T23:50:48Z
dc.date.submitted2016-10-28pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-86128-144823pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194804
dc.languagepolpl
dc.subject.enMythology, comparative mythology, dragon, unicorn, legends, animalspl
dc.subject.plMitologia, mitologia porównawcza, smok, jednorożec, legendy, zwierzętapl
dc.titleMityczne i legendarne stworzenia na Dalekim Wschodzie oraz w Europie. Różnice i podobieństwa.pl
dc.title.alternativeThe mythical and legendary creatures in the Far East and Europe. Differences and similarities.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of "The mythical and legendary creatures in the Far East and Europe. Differences and similarities" thesis was to describe and to try to investigate the relationships of a few selected animals in some of the western and wstern cultures. The thesis contains four chapters. The first, theoretical chapter includes definitions essential for the study (e.g. "myth" or "legend") and characteristics of the religious and cultural circles from where the beliefs about animals were taken. Following three chapters contain the beliefs about animals and the comparsions of those. The pairs of described animals where made considering their contact with people. Chapters concerns respectively domestic animals (rooster and dog), wild animals (wolf and lion) and fantastic animals (unicorn and dragon). Every animal subsection contains descriptions of beliefs and symbolism in selected cultures and religions and a attempt to comparsate those informations using a summary table. The thesis ends with a attempt to explain the existance of diffrences and similarities in beliefs about animals in various cultures.
dc.abstract.plpl
Praca "Mityczne i legendarne stworzenia na Dalekim Wschodzie oraz w Europie. Różnice i podobieństwa" jest opisem i próbą zbadania zależności znaczeniowej kilku wybranych stworzeń w obrębie kilku kultur zachodnich i wschodnich. Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział teoretyczny wyjaśnia najważniejsze w pracy pojęcia takie jak "mit" czy "legenda", pokrótce charakteryzuje także kręgi religijno-kulturowe, z których zostały wybrane wierzenia dotyczące opisywanych zwierząt. Kolejne trzy rozdziały zawierają opisy i porównania wierzeń dotyczących wybranych zwierząt. Zwierzęta pogrupowane zostały na podstawie ich kontaktu z ludźmi: drugi rozdział zawiera wierzenia dotyczące zwierząt domowych (koguta i psa), trzeci dotyczy zwierząt dzikich (wilka i lwa), natomiast czwarty dotyczy zwierząt fantastycznych (jednorożca i smoka). Podrozdział dotyczący każdego ze zwierząt zawiera opis wierzeń i występującej symboliki w poszczególnych kulturach czy religiach oraz próbę ich porównania wraz z podsumowującą najważniejsze cechy tabelką. W zakończeniu pracy podjęta jest próba wyjaśnienia występowania różnic i podobieństw w symbolice tych samych zwierząt występujących w różnych kulturach.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Zemanek, Bogdan - 132896
dc.contributor.authorpl
Kotowski, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wardęga, Joanna - 137855
dc.contributor.reviewerpl
Zemanek, Bogdan - 132896
dc.date.accessioned
2020-07-24T23:50:48Z
dc.date.available
2020-07-24T23:50:48Z
dc.date.submittedpl
2016-10-28
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-86128-144823
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194804
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mythology, comparative mythology, dragon, unicorn, legends, animals
dc.subject.plpl
Mitologia, mitologia porównawcza, smok, jednorożec, legendy, zwierzęta
dc.titlepl
Mityczne i legendarne stworzenia na Dalekim Wschodzie oraz w Europie. Różnice i podobieństwa.
dc.title.alternativepl
The mythical and legendary creatures in the Far East and Europe. Differences and similarities.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Mińsk Mazowiecki
4
Wroclaw
3
Chicago
2
Katowice
2
Lodz
2
Tarnobrzeg
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available