Wybrane blogi modowe jako sposób wpływania na opinię publiczną

master
dc.abstract.enIn today's world, fashion bloggers are not only a source of knowledge about stylizations or the latest trends. They have become influencers who have impact on public opinion. In this work, the author tried to describe the modern concept of blogs in its various dimensions, and also characterized selected fashion blogs in Poland. The research whose main purpose was to check the impact of fashion blogs on shaping public opinion was carried out. The data was collected using a diagnostic survey in the form of a questionnaire. The study was performed by means of quantitative analysis of the obtained data. Readers were divided into two groups, according to the frequency of entering blogs: followers and others, in order to show differences between them. The results of the survey show that the opinions of bloggers have a greater impact on people who often visit blogs, but they are not the only source of information when making purchasing decisions. Bloggers' opinions are not important for more than half of the research sample, however, for most followers they are significant and are generally taken into account. Readers visit websites of the wardens mainly because of their style and to receive information about fashion trends. The results obtained were compared with industry literature and similar researches carried out by other authors.pl
dc.abstract.plW dzisiejszym świecie blogerzy modowi stanowią nie tylko źródło wiedzy o stylizacjach czy najnowszych trendach. Stali się influencerami mającymi wpływ na opinię publicznej. W niniejszej pracy autor starał się dokonać opisu współczesnego pojęcia blogów w jego różnych wymiarach, a także scharakteryzował wybrane blogi modowe w Polsce. Przeprowadzono badaniach, których głównym celem było sprawdzenie wpływu blogów modowych na kształtowanie opinii publicznej. Dane zebrano za pomocą sondażu diagnostycznego w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie zostało wykonane za pomocą analizy ilościowej uzyskanych danych. Czytelnicy zostali podzieleni na dwie grupy, według częstotliwości wchodzenia na blogi: followersów i pozostałych, w celu wykazania różnic między nimi. Wyniki badania wskazują, iż opinie blogerów mają większy wpływ na osoby, które często odwiedzają blogi, ale nie stanowią jedynego źródła informacji w przypadku podejmowania decyzji zakupowych. Opinie blogerów nie są ważne dla ponad połowy próby badawczej, jednakże dla większości followersów są ważne i na ogół są brane pod uwagę. Czytelnicy odwiedzają strony szafiarzy głównie ze względu na ich styl i w celu uzyskania informacji o trendach modowych. Otrzymane wyniki zestawiono z literaturą branżową oraz podobnymi badaniami przeprowadzonymi przez innych autorów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorStawarska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:47:52Z
dc.date.available2020-07-27T22:47:52Z
dc.date.submitted2019-06-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131173-162111pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234008
dc.languagepolpl
dc.subject.enfashion blogosphere – fashion bloggers – public opinionpl
dc.subject.plpolska blogosfera modowa – blogerzy modowi – opinia publicznapl
dc.titleWybrane blogi modowe jako sposób wpływania na opinię publicznąpl
dc.title.alternativeSelected fashion blogs as a means of influencing public opinionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In today's world, fashion bloggers are not only a source of knowledge about stylizations or the latest trends. They have become influencers who have impact on public opinion. In this work, the author tried to describe the modern concept of blogs in its various dimensions, and also characterized selected fashion blogs in Poland. The research whose main purpose was to check the impact of fashion blogs on shaping public opinion was carried out. The data was collected using a diagnostic survey in the form of a questionnaire. The study was performed by means of quantitative analysis of the obtained data. Readers were divided into two groups, according to the frequency of entering blogs: followers and others, in order to show differences between them. The results of the survey show that the opinions of bloggers have a greater impact on people who often visit blogs, but they are not the only source of information when making purchasing decisions. Bloggers' opinions are not important for more than half of the research sample, however, for most followers they are significant and are generally taken into account. Readers visit websites of the wardens mainly because of their style and to receive information about fashion trends. The results obtained were compared with industry literature and similar researches carried out by other authors.
dc.abstract.plpl
W dzisiejszym świecie blogerzy modowi stanowią nie tylko źródło wiedzy o stylizacjach czy najnowszych trendach. Stali się influencerami mającymi wpływ na opinię publicznej. W niniejszej pracy autor starał się dokonać opisu współczesnego pojęcia blogów w jego różnych wymiarach, a także scharakteryzował wybrane blogi modowe w Polsce. Przeprowadzono badaniach, których głównym celem było sprawdzenie wpływu blogów modowych na kształtowanie opinii publicznej. Dane zebrano za pomocą sondażu diagnostycznego w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie zostało wykonane za pomocą analizy ilościowej uzyskanych danych. Czytelnicy zostali podzieleni na dwie grupy, według częstotliwości wchodzenia na blogi: followersów i pozostałych, w celu wykazania różnic między nimi. Wyniki badania wskazują, iż opinie blogerów mają większy wpływ na osoby, które często odwiedzają blogi, ale nie stanowią jedynego źródła informacji w przypadku podejmowania decyzji zakupowych. Opinie blogerów nie są ważne dla ponad połowy próby badawczej, jednakże dla większości followersów są ważne i na ogół są brane pod uwagę. Czytelnicy odwiedzają strony szafiarzy głównie ze względu na ich styl i w celu uzyskania informacji o trendach modowych. Otrzymane wyniki zestawiono z literaturą branżową oraz podobnymi badaniami przeprowadzonymi przez innych autorów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Stawarska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:47:52Z
dc.date.available
2020-07-27T22:47:52Z
dc.date.submittedpl
2019-06-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131173-162111
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234008
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fashion blogosphere – fashion bloggers – public opinion
dc.subject.plpl
polska blogosfera modowa – blogerzy modowi – opinia publiczna
dc.titlepl
Wybrane blogi modowe jako sposób wpływania na opinię publiczną
dc.title.alternativepl
Selected fashion blogs as a means of influencing public opinion
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
4
Krakow
2
Bengaluru
1
Brzesko
1
Dublin
1
Imus
1
Poznan
1
Radom
1
Starachowice
1

No access

No Thumbnail Available