Nadużywanie pozycji dominującej w prawie unijnym. Charakterystyka postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską

master
dc.abstract.enThe subject of this work is the abuse of a dominant position by entrepreneurs on the EU market and the characteristics of anti-trust proceedings before the European Commission.The first chapter of this paper will describe the main issues regarding competition law. The purpose of this chapter is to approximate the rules governing competition law and general rules for the protection of this right in Poland and in the EU.The second chapter focuses on the target issue of the work, which is holding a dominant position by the entrepreneur and the ways of its abuse.An important part of this work is the presentation of ways to abuse dominant position, concluded at the end of chapter II. This is all the more important because together with the development of competition new ways of abusing a dominant position appear, so competition authorities should be very vigilant because often abuses are behind inconspicuous actions applied to competitors or entrepreneurs. Very rare cases of evident abuse by the dominants occur.The third chapter discusses the function of the European Commission as an antitrust authority in the EU, as well as the antimonopoly procedure conducted before this body. The European Commission's competences in the conduct of antitrust proceedings are very broad. This is to ensure that entrepreneurs have access to a competition protection authority, which by its action can ensure the proper functioning of competition on the European market.The last chapter aims, on the one hand, to show the example of the case pending before the Commission, what the abuse of a dominant position may be in practice, and on the other, analyse the Commission's behaviour in the course of recognizing a complaint submitted by an entrepreneur and compare this behaviour to the theoretical assumptions adopted in legal acts regulating antitrust proceedings before the European Commission.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców na rynku unijnym oraz charakterystyka postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy zostaną opisane główne zagadnienia dotyczące prawa konkurencji. Celem tego rozdziału jest przybliżenie reguł rządzących prawem konkurencji oraz ogólnych zasad ochrony tego prawa zarówno w Polsce jak i w UE.Drugi rozdział skupia się już na docelowym zagadnieniu pracy czyli posiadaniu pozycji dominującej przez przedsiębiorcę i sposobach jej nadużywania.Ważną częścią tej pracy jest prezentacja sposobów nadużywania pozycji dominującej, zawarta właśnie pod koniec rozdziału II. Jest to o tyle ważne, że razem z rozwojem konkurencji pojawiają się nowe sposoby nadużywania pozycji dominującej, wobec czego organy ochrony konkurencji powinny być bardzo czujne ponieważ często nadużycia kryją się za niepozornymi działaniami stosowanymi wobec konkurentów lub przedsiębiorców. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki ewidentnych nadużyć ze strony dominantów. W rozdziale trzecim została omówiona funkcja Komisji Europejskiej jako organu ochrony konkurencji w UE, a także procedura postępowania antymonopolowego prowadzonego przed tym organem. Kompetencje Komisji Europejskiej jakie posiada w zakresie prowadzenia postępowań antymonopolowych są bardzo szerokie. Ma to na celu zapewnie przedsiębiorcom dostępu do organu ochrony konkurencji, który swoim działaniem może zapewnić prawidłowe funkcjonowanie konkurencji na rynku europejskim. Ostatni rozdział ma na celu, z jednej strony pokazać na przykładzie toczącej się przed Komisją sprawy, na czym w praktyce może polegać nadużywanie pozycji dominującej, a z drugiej strony analizę postępowania Komisji w trakcie rozpoznawania skargi złożonej przez przedsiębiorcę i porównania tego postępowania do założeń teoretycznych przyjętych w aktach prawnych regulujących postępowanie antymonopolowe przed Komisją Europejską.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.contributor.authorPuchalska, Karinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBiernat, Stanisław - 127329 pl
dc.contributor.reviewerKożuch, Małgorzata - 129403 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:56:21Z
dc.date.available2020-07-27T14:56:21Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-122340-179083pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226791
dc.languagepolpl
dc.subject.encompetition law, relevant market, dominant position, abuse of a dominant position, European Commission, anti-monopoly proceedings, complaint,pl
dc.subject.plprawo konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca, nadużywanie pozycji dominującej, Komisja Europejska, postępowanie antymonopolowe, skarga,pl
dc.titleNadużywanie pozycji dominującej w prawie unijnym. Charakterystyka postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejskąpl
dc.title.alternativeAbuse of a dominant position in EU law. Characteristics of antimonopoly proceedings before the European Commission.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the abuse of a dominant position by entrepreneurs on the EU market and the characteristics of anti-trust proceedings before the European Commission.The first chapter of this paper will describe the main issues regarding competition law. The purpose of this chapter is to approximate the rules governing competition law and general rules for the protection of this right in Poland and in the EU.The second chapter focuses on the target issue of the work, which is holding a dominant position by the entrepreneur and the ways of its abuse.An important part of this work is the presentation of ways to abuse dominant position, concluded at the end of chapter II. This is all the more important because together with the development of competition new ways of abusing a dominant position appear, so competition authorities should be very vigilant because often abuses are behind inconspicuous actions applied to competitors or entrepreneurs. Very rare cases of evident abuse by the dominants occur.The third chapter discusses the function of the European Commission as an antitrust authority in the EU, as well as the antimonopoly procedure conducted before this body. The European Commission's competences in the conduct of antitrust proceedings are very broad. This is to ensure that entrepreneurs have access to a competition protection authority, which by its action can ensure the proper functioning of competition on the European market.The last chapter aims, on the one hand, to show the example of the case pending before the Commission, what the abuse of a dominant position may be in practice, and on the other, analyse the Commission's behaviour in the course of recognizing a complaint submitted by an entrepreneur and compare this behaviour to the theoretical assumptions adopted in legal acts regulating antitrust proceedings before the European Commission.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest nadużywanie pozycji dominującej przez przedsiębiorców na rynku unijnym oraz charakterystyka postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską. W pierwszym rozdziale niniejszej pracy zostaną opisane główne zagadnienia dotyczące prawa konkurencji. Celem tego rozdziału jest przybliżenie reguł rządzących prawem konkurencji oraz ogólnych zasad ochrony tego prawa zarówno w Polsce jak i w UE.Drugi rozdział skupia się już na docelowym zagadnieniu pracy czyli posiadaniu pozycji dominującej przez przedsiębiorcę i sposobach jej nadużywania.Ważną częścią tej pracy jest prezentacja sposobów nadużywania pozycji dominującej, zawarta właśnie pod koniec rozdziału II. Jest to o tyle ważne, że razem z rozwojem konkurencji pojawiają się nowe sposoby nadużywania pozycji dominującej, wobec czego organy ochrony konkurencji powinny być bardzo czujne ponieważ często nadużycia kryją się za niepozornymi działaniami stosowanymi wobec konkurentów lub przedsiębiorców. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki ewidentnych nadużyć ze strony dominantów. W rozdziale trzecim została omówiona funkcja Komisji Europejskiej jako organu ochrony konkurencji w UE, a także procedura postępowania antymonopolowego prowadzonego przed tym organem. Kompetencje Komisji Europejskiej jakie posiada w zakresie prowadzenia postępowań antymonopolowych są bardzo szerokie. Ma to na celu zapewnie przedsiębiorcom dostępu do organu ochrony konkurencji, który swoim działaniem może zapewnić prawidłowe funkcjonowanie konkurencji na rynku europejskim. Ostatni rozdział ma na celu, z jednej strony pokazać na przykładzie toczącej się przed Komisją sprawy, na czym w praktyce może polegać nadużywanie pozycji dominującej, a z drugiej strony analizę postępowania Komisji w trakcie rozpoznawania skargi złożonej przez przedsiębiorcę i porównania tego postępowania do założeń teoretycznych przyjętych w aktach prawnych regulujących postępowanie antymonopolowe przed Komisją Europejską.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.contributor.authorpl
Puchalska, Karina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Biernat, Stanisław - 127329
dc.contributor.reviewerpl
Kożuch, Małgorzata - 129403
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:56:21Z
dc.date.available
2020-07-27T14:56:21Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-122340-179083
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226791
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
competition law, relevant market, dominant position, abuse of a dominant position, European Commission, anti-monopoly proceedings, complaint,
dc.subject.plpl
prawo konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca, nadużywanie pozycji dominującej, Komisja Europejska, postępowanie antymonopolowe, skarga,
dc.titlepl
Nadużywanie pozycji dominującej w prawie unijnym. Charakterystyka postępowania antymonopolowego przed Komisją Europejską
dc.title.alternativepl
Abuse of a dominant position in EU law. Characteristics of antimonopoly proceedings before the European Commission.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Dublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Brno
1
Ghent
1
Gmina Lwówek Śląski
1
Katowice
1
Krakow
1
Krefeld
1

No access

No Thumbnail Available