The work of committees in the European Parliament: the politicization of the Directive on the posting of workers

master
dc.abstract.enThe posting of workers in the European Union involved 2.05 million European citizens in 2015 (0.9% of the total employment). This practice is framed by a European law since 1996. The Directive 96/71/EC of the European Parliament and the Council on the posting of workers in the framework of the provision of service. The regulation defines a set of rules regulating the posting of workers in the European Union, guaranteeing workers’ rights, safe working conditions, and fair competition in the single market. The rules framing the posting of workers in the European Union have recently been updated by a new Directive, entered into force in 2020. This modification has been the subject of controversy between member States. Indeed, in addition to bringing progress to workers’ rights and the regulation of the single market, the modification of this legal framework is of interest as it raises numerous political questions. These questions relating notably to the single market, economy, or competition. Among the various actors involved in this process, the European Parliament played an important role. When looking at the role of the European Parliament, it is interesting to focus on its committees. In fact, most of the Parliament’s work takes place in committees. Therefore, these bodies play an important role in the European legislative process. In the case of the Directive 96/71/EC, the committee in charge of the report on the proposal of modification was the Committee on Employment and Social Affairs. The analysis of its composition and organization enables to understand the dynamics and stakes behind the evolution of the legislation on the posting of workers in the European Union and more broadly, the functioning of the legal work of the European Parliament. This study questions the role played by the Committee on Employment and Social Affairs in this process by focusing on its members and their teams. This, in the framework of the European Parliament, in relation with the other committees involved in this modification.pl
dc.abstract.plDelegowanie pracowników w Unii Europejskiej dotyczyło w 2015 roku 2,05 mln obywateli europejskich (0,9% całego zatrudnienia). Praktyka ta od 1996 roku jest ujęta w ramy prawa europejskiego. Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Rozporządzenie to określa zbiór zasad regulujących delegowanie pracowników w Unii Europejskiej, gwarantujących prawa pracownicze, bezpieczne warunki pracy oraz uczciwą konkurencję na jednolitym rynku. Przepisy regulujące delegowanie pracowników w Unii Europejskiej zostały ostatnio zaktualizowane nową dyrektywą, która weszła w życie w 2020 roku. Zmiana ta była przedmiotem kontrowersji między państwami członkowskimi. W istocie, poza tym, że przynosi postęp w zakresie praw pracowniczych i regulacji jednolitego rynku, modyfikacja tych ram prawnych jest interesująca, ponieważ rodzi liczne pytania polityczne. Pytania te dotyczą przede wszystkim jednolitego rynku, gospodarki lub konkurencji. Wśród różnych podmiotów zaangażowanych w ten proces ważną rolę odegrał Parlament Europejski. Przyglądając się roli Parlamentu Europejskiego, warto skupić się na jego komisjach. W rzeczywistości większość prac Parlamentu odbywa się w komisjach. Dlatego też organy te odgrywają ważną rolę w europejskim procesie legislacyjnym. W przypadku dyrektywy 96/71/WE komisją odpowiedzialną za sprawozdanie z propozycji zmian była Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Analiza jej składu i organizacji pozwala zrozumieć dynamikę i stawki stojące za ewolucją przepisów dotyczących delegowania pracowników w Unii Europejskiej, a szerzej - funkcjonowanie prac prawnych Parlamentu Europejskiego. Niniejsze opracowanie stawia pytanie o rolę, jaką w tym procesie odgrywa Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, skupiając się na jej członkach i ich zespołach. To, w ramach Parlamentu Europejskiego, w relacji z innymi komisjami zaangażowanymi w tę modyfikację. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.contributor.authorRoux-Sauvegrain, Capucinepl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerFertikh, Karimpl
dc.contributor.reviewerOrzechowska-Wacławska, Joannapl
dc.date.accessioned2022-09-27T21:45:43Z
dc.date.available2022-09-27T21:45:43Z
dc.date.submitted2022-09-22pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-161590-288052pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300278
dc.languageengpl
dc.subject.enPosting of workers; European Union; European Parliament; Committees; Social policy; Employmentpl
dc.subject.plDelegowanie pracowników; Unia Europejska; Parlament Europejski; Komisje; Polityka społeczna; Zatrudnieniepl
dc.titleThe work of committees in the European Parliament: the politicization of the Directive on the posting of workerspl
dc.title.alternativePraca komisji w Parlamencie Europejskim: upolitycznienie dyrektywy o delegowaniu pracowników.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The posting of workers in the European Union involved 2.05 million European citizens in 2015 (0.9% of the total employment). This practice is framed by a European law since 1996. The Directive 96/71/EC of the European Parliament and the Council on the posting of workers in the framework of the provision of service. The regulation defines a set of rules regulating the posting of workers in the European Union, guaranteeing workers’ rights, safe working conditions, and fair competition in the single market. The rules framing the posting of workers in the European Union have recently been updated by a new Directive, entered into force in 2020. This modification has been the subject of controversy between member States. Indeed, in addition to bringing progress to workers’ rights and the regulation of the single market, the modification of this legal framework is of interest as it raises numerous political questions. These questions relating notably to the single market, economy, or competition. Among the various actors involved in this process, the European Parliament played an important role. When looking at the role of the European Parliament, it is interesting to focus on its committees. In fact, most of the Parliament’s work takes place in committees. Therefore, these bodies play an important role in the European legislative process. In the case of the Directive 96/71/EC, the committee in charge of the report on the proposal of modification was the Committee on Employment and Social Affairs. The analysis of its composition and organization enables to understand the dynamics and stakes behind the evolution of the legislation on the posting of workers in the European Union and more broadly, the functioning of the legal work of the European Parliament. This study questions the role played by the Committee on Employment and Social Affairs in this process by focusing on its members and their teams. This, in the framework of the European Parliament, in relation with the other committees involved in this modification.
dc.abstract.plpl
Delegowanie pracowników w Unii Europejskiej dotyczyło w 2015 roku 2,05 mln obywateli europejskich (0,9% całego zatrudnienia). Praktyka ta od 1996 roku jest ujęta w ramy prawa europejskiego. Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Rozporządzenie to określa zbiór zasad regulujących delegowanie pracowników w Unii Europejskiej, gwarantujących prawa pracownicze, bezpieczne warunki pracy oraz uczciwą konkurencję na jednolitym rynku. Przepisy regulujące delegowanie pracowników w Unii Europejskiej zostały ostatnio zaktualizowane nową dyrektywą, która weszła w życie w 2020 roku. Zmiana ta była przedmiotem kontrowersji między państwami członkowskimi. W istocie, poza tym, że przynosi postęp w zakresie praw pracowniczych i regulacji jednolitego rynku, modyfikacja tych ram prawnych jest interesująca, ponieważ rodzi liczne pytania polityczne. Pytania te dotyczą przede wszystkim jednolitego rynku, gospodarki lub konkurencji. Wśród różnych podmiotów zaangażowanych w ten proces ważną rolę odegrał Parlament Europejski. Przyglądając się roli Parlamentu Europejskiego, warto skupić się na jego komisjach. W rzeczywistości większość prac Parlamentu odbywa się w komisjach. Dlatego też organy te odgrywają ważną rolę w europejskim procesie legislacyjnym. W przypadku dyrektywy 96/71/WE komisją odpowiedzialną za sprawozdanie z propozycji zmian była Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Analiza jej składu i organizacji pozwala zrozumieć dynamikę i stawki stojące za ewolucją przepisów dotyczących delegowania pracowników w Unii Europejskiej, a szerzej - funkcjonowanie prac prawnych Parlamentu Europejskiego. Niniejsze opracowanie stawia pytanie o rolę, jaką w tym procesie odgrywa Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, skupiając się na jej członkach i ich zespołach. To, w ramach Parlamentu Europejskiego, w relacji z innymi komisjami zaangażowanymi w tę modyfikację. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.contributor.authorpl
Roux-Sauvegrain, Capucine
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Fertikh, Karim
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowska-Wacławska, Joanna
dc.date.accessioned
2022-09-27T21:45:43Z
dc.date.available
2022-09-27T21:45:43Z
dc.date.submittedpl
2022-09-22
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-161590-288052
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300278
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Posting of workers; European Union; European Parliament; Committees; Social policy; Employment
dc.subject.plpl
Delegowanie pracowników; Unia Europejska; Parlament Europejski; Komisje; Polityka społeczna; Zatrudnienie
dc.titlepl
The work of committees in the European Parliament: the politicization of the Directive on the posting of workers
dc.title.alternativepl
Praca komisji w Parlamencie Europejskim: upolitycznienie dyrektywy o delegowaniu pracowników.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections