Znaczenie nepotyzm w procesach zatrudniania kadry w instytucjach kultury

licenciate
dc.abstract.enThe work aims to look at the phenomenon of organizational pathology associated with employment after acquaintance in cultural organizations. The main research problem is presented in the form of a question: what forms of nepotism exist in the cultural institution and what is its significance? The research area is a small cultural institution whose data due to the subject matter raised in the work have not been disclosed. In the conducted research, a qualitative methodology was used - anonymized in-depth interviews with employees were carried out. The work falls within the scope of the critical trend in management sciences, which is an integral part of humanistic management.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu przyjrzenie się zjawisku patologii organizacyjnej związanej z zatrudnianiem po znajomości w organizacjach kulturalnych. Główny problem badawczy przedstawiono w formie pytania: jakie formy nepotyzmu występują w instytucji kultury i jakie jest jego znaczenie ? Terenem badawczym jest mała instytucja kultury, której dane ze względu na poruszaną w pracy tematykę, nie zostały ujawnione. W prowadzonych badaniach wykorzystano metodologię jakościową – przeprowadzono anonimowe wywiady pogłębione z pracownikami. Praca wpisuje się w zakres nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu, który stanowi integralną część zarządzania humanistycznego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.authorPułka, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLaberschek, Marcinpl
dc.contributor.reviewerPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:13:14Z
dc.date.available2020-07-27T18:13:14Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-125615-201030pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229796
dc.languagepolpl
dc.subject.enCritical management, nepotism, organizational pathologies, human resources management, cultural institutionspl
dc.subject.plNurt krytyczny, nepotyzm, patologie w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, instytucje kulturypl
dc.titleZnaczenie nepotyzm w procesach zatrudniania kadry w instytucjach kulturypl
dc.title.alternativeThe importance of nepotism in the processes of employing staff in cultural institutionspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work aims to look at the phenomenon of organizational pathology associated with employment after acquaintance in cultural organizations. The main research problem is presented in the form of a question: what forms of nepotism exist in the cultural institution and what is its significance? The research area is a small cultural institution whose data due to the subject matter raised in the work have not been disclosed. In the conducted research, a qualitative methodology was used - anonymized in-depth interviews with employees were carried out. The work falls within the scope of the critical trend in management sciences, which is an integral part of humanistic management.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu przyjrzenie się zjawisku patologii organizacyjnej związanej z zatrudnianiem po znajomości w organizacjach kulturalnych. Główny problem badawczy przedstawiono w formie pytania: jakie formy nepotyzmu występują w instytucji kultury i jakie jest jego znaczenie ? Terenem badawczym jest mała instytucja kultury, której dane ze względu na poruszaną w pracy tematykę, nie zostały ujawnione. W prowadzonych badaniach wykorzystano metodologię jakościową – przeprowadzono anonimowe wywiady pogłębione z pracownikami. Praca wpisuje się w zakres nurtu krytycznego w naukach o zarządzaniu, który stanowi integralną część zarządzania humanistycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.authorpl
Pułka, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Laberschek, Marcin
dc.contributor.reviewerpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:13:14Z
dc.date.available
2020-07-27T18:13:14Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-125615-201030
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/229796
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Critical management, nepotism, organizational pathologies, human resources management, cultural institutions
dc.subject.plpl
Nurt krytyczny, nepotyzm, patologie w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi, instytucje kultury
dc.titlepl
Znaczenie nepotyzm w procesach zatrudniania kadry w instytucjach kultury
dc.title.alternativepl
The importance of nepotism in the processes of employing staff in cultural institutions
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
7
Katowice
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Dublin
1
Gdańsk
1
Grojec
1
Görlitz
1
Hanover
1

No access

No Thumbnail Available