"Starzenie się komórki"

master
dc.abstract.enAging and death of the organism is widely known and observed process. For all of us it is obvious that live has its biological end. Nowadays, we are absolutely sure that aging has their beginning at the level of individual cells which simply form our tissues and organs.Recently, a great deal of scientific works dealing with senescence has been made. The subject of this thesis is to describe aging process and involved mechanisms which are responsible for its course. Senescence includes replicative ageing and premature or accelerated ageing. Aging cells are characterized by specific molecular, biochemical and genetic properties that provide a modified phenotype, so-called “phenotype associated with old age”. Senescence is generated by multiple pathways that can be activated by extra and intracellular factors, which can cause various components of cells – especially DNA - degradation. A consequence of DNA and cellular organelles damage is the cell, subsequently tissues and then whole body dysfunction. In the last years, scientists put a lot of effort into explaining why some organism’s senescence earlier and others later and what processes are responsible for this mechanism. The aim of this study is to explain reasons and results of the cells ageing and describe factors that can trigger this process.pl
dc.abstract.otherStarzenie się i śmierć organizmu jest procesem powszechnie znanym i obserowwanym, i dla każdego człowieka oczywistym jest, że życie ma biologiczny koniec. Wiemy dziś z całą pewnością, że proces starzenia zaczyna się już na poziomie pojedynczych komórek z których zbudowane są tkanki i narządy.W ciągu ostatnich lat, powstało wiele prac naukowych dotyczących starzenia się komórki. Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest opisanie tego procesu oraz mechanizmów odpowiedzialnych za jego przebieg. Starzenie komórkowe obejmuje starzenie replikacyjne oraz starzenie przedwczesne lub przyspieszone. Starzenie się komórki charakteryzuje się specyficznymi molekularnymi, biochemicznymi i genetycznymi właściwościami, które świadczą o zmienionym fenotypie, tzw. fenotypie starości. Starzenie komórkowe generowane jest przez wiele szlaków, aktywowanych przez czynniki zewnątrz i wewnątrzkomórkowe, powodujące degradację poszczególnych elementów komórki, zwłaszcza DNA. Konsekwencją uszkodzeń DNA i organelli komórkowych jest nieprawidłowe funkcjonowanie komórek, następnie tkanek i organizmu. Naukowcy od lat starają się wyjaśnić dlaczego jedne organizmy starzeją się wcześniej a inne później oraz znaleźć odpowiedzialne za ten proces mechanizmy. Celem pracy jest zrozumienie przyczyn i skutków starzenia się komórek oraz przedstawienie czynników wywołujących ten proces.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMazur, Lidia - 130441 pl
dc.contributor.authorKilian, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerBarbacka-Surowiak, Grażyna - 127229 pl
dc.contributor.reviewerMazur, Lidia - 130441 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:43:43Z
dc.date.available2020-07-14T18:43:43Z
dc.date.submitted2011-07-20pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55390-71434pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170229
dc.subject.enCellular senescence, telomeres, telomerasepl
dc.subject.otherStarzenie się komórki, telomery, telomerazapl
dc.title"Starzenie się komórki"pl
dc.title.alternativeCellular senescencepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aging and death of the organism is widely known and observed process. For all of us it is obvious that live has its biological end. Nowadays, we are absolutely sure that aging has their beginning at the level of individual cells which simply form our tissues and organs.Recently, a great deal of scientific works dealing with senescence has been made. The subject of this thesis is to describe aging process and involved mechanisms which are responsible for its course. Senescence includes replicative ageing and premature or accelerated ageing. Aging cells are characterized by specific molecular, biochemical and genetic properties that provide a modified phenotype, so-called “phenotype associated with old age”. Senescence is generated by multiple pathways that can be activated by extra and intracellular factors, which can cause various components of cells – especially DNA - degradation. A consequence of DNA and cellular organelles damage is the cell, subsequently tissues and then whole body dysfunction. In the last years, scientists put a lot of effort into explaining why some organism’s senescence earlier and others later and what processes are responsible for this mechanism. The aim of this study is to explain reasons and results of the cells ageing and describe factors that can trigger this process.
dc.abstract.otherpl
Starzenie się i śmierć organizmu jest procesem powszechnie znanym i obserowwanym, i dla każdego człowieka oczywistym jest, że życie ma biologiczny koniec. Wiemy dziś z całą pewnością, że proces starzenia zaczyna się już na poziomie pojedynczych komórek z których zbudowane są tkanki i narządy.W ciągu ostatnich lat, powstało wiele prac naukowych dotyczących starzenia się komórki. Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest opisanie tego procesu oraz mechanizmów odpowiedzialnych za jego przebieg. Starzenie komórkowe obejmuje starzenie replikacyjne oraz starzenie przedwczesne lub przyspieszone. Starzenie się komórki charakteryzuje się specyficznymi molekularnymi, biochemicznymi i genetycznymi właściwościami, które świadczą o zmienionym fenotypie, tzw. fenotypie starości. Starzenie komórkowe generowane jest przez wiele szlaków, aktywowanych przez czynniki zewnątrz i wewnątrzkomórkowe, powodujące degradację poszczególnych elementów komórki, zwłaszcza DNA. Konsekwencją uszkodzeń DNA i organelli komórkowych jest nieprawidłowe funkcjonowanie komórek, następnie tkanek i organizmu. Naukowcy od lat starają się wyjaśnić dlaczego jedne organizmy starzeją się wcześniej a inne później oraz znaleźć odpowiedzialne za ten proces mechanizmy. Celem pracy jest zrozumienie przyczyn i skutków starzenia się komórek oraz przedstawienie czynników wywołujących ten proces.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Mazur, Lidia - 130441
dc.contributor.authorpl
Kilian, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Barbacka-Surowiak, Grażyna - 127229
dc.contributor.reviewerpl
Mazur, Lidia - 130441
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:43:43Z
dc.date.available
2020-07-14T18:43:43Z
dc.date.submittedpl
2011-07-20
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55390-71434
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170229
dc.subject.enpl
Cellular senescence, telomeres, telomerase
dc.subject.otherpl
Starzenie się komórki, telomery, telomeraza
dc.titlepl
"Starzenie się komórki"
dc.title.alternativepl
Cellular senescence
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
72
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
8
Gdansk
7
Racibórz
7
Katowice
6
Dublin
2
Essen
2
Wroclaw
2
Bełchatów
1
Bielsko-Biala
1

No access

No Thumbnail Available