Kodeksy etyczne w aspekcie zarządzania zgodnością w organizacjach

master
dc.abstract.enThis paper discusses the ethical codes of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the background of the role of ethics in businesses in general and the current models that support supervision over them.Codes of ethics are promoting behaviors that support honesty, trust, good practices. They contain norms and principles that are important for employees and also for those who are directly focused at ensuring compliance of the organization with the rules and the established rules. Some threats and risks are difficult to identify using only traditional tools. Business ethics, followed by codes of ethics have emerged as the perfect complement, and may be alternative methods of supporting companies in ensuring compliance. The analysis indicates that the codes can be effective in terms of ensuring corporate governance. Ethical solutions are directly related with the management of compliance and the identification of abuse.From the twenty largest companies listed on the WIG20 index, only ten have an easily accessible code of ethics published on their website. Companies that decided to introduce them seem genuinely interested in them. These documents are largely consistent with expectations and postulated in terms of business ethics and similar in construction to the foreign codes.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca omawia kodeksy etyczne polskich przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na tle roli etyki w przedsiębiorstwach ogólnie oraz aktualnych modeli sprawowania nadzoru nad ich działalnością.Kodeksy etyki promują zachowania, które wspierają uczciwość, zaufanie, dobre praktyki. Zawierają normy i zasady które są istotne dla pracowników oraz takie które nakierowane są bezpośrednio na zapewnienie zgodności działania organizacji z przepisami oraz ustanowionymi zasadami. Niektóre zagrożenia oraz ryzyka trudno zidentyfikować tradycyjnymi narzędziami. Etyka biznesu, a za nią kodeksy etyczne jawią się jako doskonałe uzupełnienie oraz mogą być alternatywnymi metodami wspierającymi przedsiębiorstwa w zapewnieniu zgodności. Dokonana analiza wskazuje, że kodeksy mogą być skuteczne w aspekcie zapewnienia ładu korporacyjnego. Rozwiązania etyczne pozostają w bezpośrednim związku z zarządzaniem zgodnością oraz identyfikacją nadużyć.Spośród dwudziestu największych przedsiębiorstw notowanych w indeksie WIG20 jedynie dziesięć posiada łatwo dostępny kodeks etyczny na swojej stronie internetowej. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się je wprowadzić wydają się nimi szczerze zainteresowani. Dokumenty te są w dużej mierze zbieżne z oczekiwaniami i postulatami wysuwanymi względem etyki biznesu oraz podobne w swojej budowie do zagranicznych kodeksów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorFura, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:52:35Z
dc.date.available2020-07-27T01:52:35Z
dc.date.submitted2016-09-21pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudycontrolling i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-109196-138909pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215272
dc.languagepolpl
dc.subject.encompliance – business ethics – code of ethics – ethical culturepl
dc.subject.plcompliance – etyka biznesu – kodeks etyki – kultura etycznapl
dc.titleKodeksy etyczne w aspekcie zarządzania zgodnością w organizacjachpl
dc.title.alternativeCodes of ethics in the aspect of compliance management in organizationspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses the ethical codes of Polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange on the background of the role of ethics in businesses in general and the current models that support supervision over them.Codes of ethics are promoting behaviors that support honesty, trust, good practices. They contain norms and principles that are important for employees and also for those who are directly focused at ensuring compliance of the organization with the rules and the established rules. Some threats and risks are difficult to identify using only traditional tools. Business ethics, followed by codes of ethics have emerged as the perfect complement, and may be alternative methods of supporting companies in ensuring compliance. The analysis indicates that the codes can be effective in terms of ensuring corporate governance. Ethical solutions are directly related with the management of compliance and the identification of abuse.From the twenty largest companies listed on the WIG20 index, only ten have an easily accessible code of ethics published on their website. Companies that decided to introduce them seem genuinely interested in them. These documents are largely consistent with expectations and postulated in terms of business ethics and similar in construction to the foreign codes.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca omawia kodeksy etyczne polskich przedsiębiorstw notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na tle roli etyki w przedsiębiorstwach ogólnie oraz aktualnych modeli sprawowania nadzoru nad ich działalnością.Kodeksy etyki promują zachowania, które wspierają uczciwość, zaufanie, dobre praktyki. Zawierają normy i zasady które są istotne dla pracowników oraz takie które nakierowane są bezpośrednio na zapewnienie zgodności działania organizacji z przepisami oraz ustanowionymi zasadami. Niektóre zagrożenia oraz ryzyka trudno zidentyfikować tradycyjnymi narzędziami. Etyka biznesu, a za nią kodeksy etyczne jawią się jako doskonałe uzupełnienie oraz mogą być alternatywnymi metodami wspierającymi przedsiębiorstwa w zapewnieniu zgodności. Dokonana analiza wskazuje, że kodeksy mogą być skuteczne w aspekcie zapewnienia ładu korporacyjnego. Rozwiązania etyczne pozostają w bezpośrednim związku z zarządzaniem zgodnością oraz identyfikacją nadużyć.Spośród dwudziestu największych przedsiębiorstw notowanych w indeksie WIG20 jedynie dziesięć posiada łatwo dostępny kodeks etyczny na swojej stronie internetowej. Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się je wprowadzić wydają się nimi szczerze zainteresowani. Dokumenty te są w dużej mierze zbieżne z oczekiwaniami i postulatami wysuwanymi względem etyki biznesu oraz podobne w swojej budowie do zagranicznych kodeksów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Fura, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:52:35Z
dc.date.available
2020-07-27T01:52:35Z
dc.date.submittedpl
2016-09-21
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
controlling i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-109196-138909
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215272
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
compliance – business ethics – code of ethics – ethical culture
dc.subject.plpl
compliance – etyka biznesu – kodeks etyki – kultura etyczna
dc.titlepl
Kodeksy etyczne w aspekcie zarządzania zgodnością w organizacjach
dc.title.alternativepl
Codes of ethics in the aspect of compliance management in organizations
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Hong Kong
6
Dublin
3
Wroclaw
3
Bielsko-Biala
1
Bydgoszcz
1
Dobra
1
Lodz
1
Lublin
1
Nowy Tomysl
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available