Wykorzystanie symbolu wina w klasycznej poezji perskiej od VII do XIV w. na wybranych przykładach

licenciate
dc.abstract.enWine was important thing for Persian poets and frequent presence of wine’s symbol in classicalPersian poetry is an effect of poets’ fondness for writing about it. Viniculture and drinking winewere known in Persia from old times and then Iranians have begun to import wine from othercountries like France. Among poems of Persian literature we can single out two poetic genreskhamriye and sāqināme that are focused on issues related to wine. The first of them has name that isderived from arabic word khamr (wine) and is represented by poems that belong to many poeticalforms. On the other hand in sāqināme cupbearer is the literary character of poem. Literary worksthat were selected for this thesis raise a lot of topics. There are both descriptions of production ofwine (Rudaki’s Mādar-e mey) and debates with the participation of wine (Zangi Bukhari’s Gol omol). The other poets that have been writing in such a manner are also known – for example Hafizand Manuchihri.pl
dc.abstract.plWino było ważne dla perskich poetów, a efektem tego zamiłowania do pisania o winie jest jegoczęsta obecność w klasycznej poezji perskiej. Uprawa winorośli oraz spożycie wina w Persji byłyznane od najdawniejszych czasów, a w późniejszym okresie do Iranu zaczęło trafiać też wino, którebyło importowane z innych krajów, np. z Francji. W literaturze perskiej wyróżnia się nurtykhamriye i sāqināme, które skupione są na kwestiach związanych z winem. Nazwa pierwszego znich wywodzi się od arabskiego słowa khamr oznaczającego wino i nurt ten jest reprezentowanyprzez utwory przynależące do różnych form poetyckich. Sāqināme jest natomiast nurtem, któregobohaterem jest sāqi (podczaszy). Tematyka utworów omawianych w pracy jest różnorodna.Znajdują się tu zarówno opisy produkcji wina (Mādar-e mey Rudakiego) jak i dysputy prowadzoneprzez wino (Gol o mol Zangi Buchariego). Innymi poetami mającymi w swym dorobku tego typudzieła są m.in. Hafez czy Manuczehri.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGacek, Tomasz - 127972 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Wiktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerGacek, Tomasz - 127972 pl
dc.contributor.reviewerRusek-Kowalska, Renata - 131726 pl
dc.date.accessioned2020-08-05T15:03:02Z
dc.date.available2020-08-05T15:03:02Z
dc.date.submitted2020-07-29pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - iranistykapl
dc.identifier.apddiploma-143981-226614pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243649
dc.languagepolpl
dc.subject.enWINE, PERSIAN POETRY, KHAMRIYE, SĀQINĀME, MONĀZEREpl
dc.subject.plWINO, POEZJA PERSKA, KHAMRIYE, SĀQINĀME, MONĀZEREpl
dc.titleWykorzystanie symbolu wina w klasycznej poezji perskiej od VII do XIV w. na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeSymbol of wine in classical Persian poetry from the seventh to the fourteenth century on the basis of selected examplespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Wine was important thing for Persian poets and frequent presence of wine’s symbol in classicalPersian poetry is an effect of poets’ fondness for writing about it. Viniculture and drinking winewere known in Persia from old times and then Iranians have begun to import wine from othercountries like France. Among poems of Persian literature we can single out two poetic genreskhamriye and sāqināme that are focused on issues related to wine. The first of them has name that isderived from arabic word khamr (wine) and is represented by poems that belong to many poeticalforms. On the other hand in sāqināme cupbearer is the literary character of poem. Literary worksthat were selected for this thesis raise a lot of topics. There are both descriptions of production ofwine (Rudaki’s Mādar-e mey) and debates with the participation of wine (Zangi Bukhari’s Gol omol). The other poets that have been writing in such a manner are also known – for example Hafizand Manuchihri.
dc.abstract.plpl
Wino było ważne dla perskich poetów, a efektem tego zamiłowania do pisania o winie jest jegoczęsta obecność w klasycznej poezji perskiej. Uprawa winorośli oraz spożycie wina w Persji byłyznane od najdawniejszych czasów, a w późniejszym okresie do Iranu zaczęło trafiać też wino, którebyło importowane z innych krajów, np. z Francji. W literaturze perskiej wyróżnia się nurtykhamriye i sāqināme, które skupione są na kwestiach związanych z winem. Nazwa pierwszego znich wywodzi się od arabskiego słowa khamr oznaczającego wino i nurt ten jest reprezentowanyprzez utwory przynależące do różnych form poetyckich. Sāqināme jest natomiast nurtem, któregobohaterem jest sāqi (podczaszy). Tematyka utworów omawianych w pracy jest różnorodna.Znajdują się tu zarówno opisy produkcji wina (Mādar-e mey Rudakiego) jak i dysputy prowadzoneprzez wino (Gol o mol Zangi Buchariego). Innymi poetami mającymi w swym dorobku tego typudzieła są m.in. Hafez czy Manuczehri.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gacek, Tomasz - 127972
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Wiktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Tomasz - 127972
dc.contributor.reviewerpl
Rusek-Kowalska, Renata - 131726
dc.date.accessioned
2020-08-05T15:03:02Z
dc.date.available
2020-08-05T15:03:02Z
dc.date.submittedpl
2020-07-29
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - iranistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-143981-226614
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/243649
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
WINE, PERSIAN POETRY, KHAMRIYE, SĀQINĀME, MONĀZERE
dc.subject.plpl
WINO, POEZJA PERSKA, KHAMRIYE, SĀQINĀME, MONĀZERE
dc.titlepl
Wykorzystanie symbolu wina w klasycznej poezji perskiej od VII do XIV w. na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
Symbol of wine in classical Persian poetry from the seventh to the fourteenth century on the basis of selected examples
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Deblin
4
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available