Znaczenie oceny składu ciała osób dorosłych na przykładzie grupy krakowskich studentów

licenciate
dc.abstract.enIntroduction. Early diagnosis of excess body fat and implementation of proper lifestyle habits are a major public health problems in Poland.The aim of the study is to assess the body composition of group of students taking into account the interpretation of the selected indicators of nutritional status and body fat and muscle.Materials and methods. The study group consisted of 60 students (30 women and 30 men) aged 19-25 years from Agricultural University of Cracow representing different courses of study. Participants were tested anthropometric measurements: height and weight, waist and hip circumferences and assessment of body composition using bioelectrical impedance analysis (Tanita BC-418). Statistical analysis was conducted by gender using the software STATISTICA 10 PL.Results. The interpretation of BMI showed that 33,3% of men were overweight or obese, while women in this group belonged to 13.3% of the respondents. According to the WHR, abdominal obesity was found in 10% of men and 6.7% of women. However, according to the WHtR indicator abdominal obesity was demonstrated in 23.3% of men and 6.7% of women. Body composition analysis showed that the percentage of body fat and lean body mass, including muscle mass was significantly affected by gender and the criterion of assessment.Conclusions. BMI may not always be regarded as a reliable indicator of nutritional status. In Poland, there are no standards for the content of muscle tissue in the body for adults.pl
dc.abstract.plWprowadzenie. Wczesne rozpoznanie nadmiaru masy tkanki tłuszczowej oraz wprowadzenie działań dotyczących realizacji prawidłowego stylu życia stanowią istotny problem dla zdrowia publicznego w Polsce. Celem pracy jest ocena składu ciała grupy studentów z uwzględnieniem interpretacji wybranych wskaźników stanu odżywienia oraz zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej.Materiał i metody. Próbę badania przeprowadzono na grupie 60 studentów (30 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 19-25 lat z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie reprezentujących różne kierunki studiów. Uczestnikom wykonano pomiary antropometryczne: wysokość i masa ciała, obwód pasa i bioder oraz przeprowadzono ocenę składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (Tanita BC-418). Analizę statystyczną zebranego materiału w zależności od płci wykonano w programie STATISTICA 10 PL.Wyniki. Interpretacja wskaźnika BMI wykazała, że 33,3% badanych mężczyzn miało nadwagę lub otyłość, podczas gdy u kobiet do tej grupy należało 13,3% badanych. Według wskaźnika WHR otyłość brzuszną wykazano u 10% mężczyzn i 6,7% kobiet, natomiast według wskaźnika WHtR u takiego samego odsetka badanych kobiet oraz aż u 23,3% mężczyzn wykazano otyłość brzuszną. Analiza składu ciała wykazała, że procentowa zawartość tłuszczu oraz beztłuszczowej masy ciała, w tym masy mięśniowej w organizmie badanych istotnie zależy od płci oraz od przyjętych kryterium oceny. Wnioski. Wskaźnik BMI nie zawsze może być traktowany jako miarodajny wskaźnik oceny stanu odżywienia organizmu. W Polsce brakuje norm dotyczących prawidłowej zawartości tkanki mięśniowej w organizmie osób dorosłych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.authorKubińska, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPiórecka, Beata - 133161 pl
dc.contributor.reviewerŚcibor, Monika - 133620 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:57:09Z
dc.date.available2020-07-26T13:57:09Z
dc.date.submitted2015-07-13pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-96949-170859pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204384
dc.languagepolpl
dc.subject.ennutritional status, body composition, adipose tissue, bioelectrical impedance analysis, studentspl
dc.subject.plstan odżywienia, skład ciała, tkanka tłuszczowa, badanie impedancji bioelektrycznej, studenci,pl
dc.titleZnaczenie oceny składu ciała osób dorosłych na przykładzie grupy krakowskich studentówpl
dc.title.alternativeThe importance of assessments of body composition based on a group of young adult students in Krakow.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Early diagnosis of excess body fat and implementation of proper lifestyle habits are a major public health problems in Poland.The aim of the study is to assess the body composition of group of students taking into account the interpretation of the selected indicators of nutritional status and body fat and muscle.Materials and methods. The study group consisted of 60 students (30 women and 30 men) aged 19-25 years from Agricultural University of Cracow representing different courses of study. Participants were tested anthropometric measurements: height and weight, waist and hip circumferences and assessment of body composition using bioelectrical impedance analysis (Tanita BC-418). Statistical analysis was conducted by gender using the software STATISTICA 10 PL.Results. The interpretation of BMI showed that 33,3% of men were overweight or obese, while women in this group belonged to 13.3% of the respondents. According to the WHR, abdominal obesity was found in 10% of men and 6.7% of women. However, according to the WHtR indicator abdominal obesity was demonstrated in 23.3% of men and 6.7% of women. Body composition analysis showed that the percentage of body fat and lean body mass, including muscle mass was significantly affected by gender and the criterion of assessment.Conclusions. BMI may not always be regarded as a reliable indicator of nutritional status. In Poland, there are no standards for the content of muscle tissue in the body for adults.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie. Wczesne rozpoznanie nadmiaru masy tkanki tłuszczowej oraz wprowadzenie działań dotyczących realizacji prawidłowego stylu życia stanowią istotny problem dla zdrowia publicznego w Polsce. Celem pracy jest ocena składu ciała grupy studentów z uwzględnieniem interpretacji wybranych wskaźników stanu odżywienia oraz zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej.Materiał i metody. Próbę badania przeprowadzono na grupie 60 studentów (30 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 19-25 lat z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie reprezentujących różne kierunki studiów. Uczestnikom wykonano pomiary antropometryczne: wysokość i masa ciała, obwód pasa i bioder oraz przeprowadzono ocenę składu ciała metodą impedancji bioelektrycznej (Tanita BC-418). Analizę statystyczną zebranego materiału w zależności od płci wykonano w programie STATISTICA 10 PL.Wyniki. Interpretacja wskaźnika BMI wykazała, że 33,3% badanych mężczyzn miało nadwagę lub otyłość, podczas gdy u kobiet do tej grupy należało 13,3% badanych. Według wskaźnika WHR otyłość brzuszną wykazano u 10% mężczyzn i 6,7% kobiet, natomiast według wskaźnika WHtR u takiego samego odsetka badanych kobiet oraz aż u 23,3% mężczyzn wykazano otyłość brzuszną. Analiza składu ciała wykazała, że procentowa zawartość tłuszczu oraz beztłuszczowej masy ciała, w tym masy mięśniowej w organizmie badanych istotnie zależy od płci oraz od przyjętych kryterium oceny. Wnioski. Wskaźnik BMI nie zawsze może być traktowany jako miarodajny wskaźnik oceny stanu odżywienia organizmu. W Polsce brakuje norm dotyczących prawidłowej zawartości tkanki mięśniowej w organizmie osób dorosłych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.authorpl
Kubińska, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Piórecka, Beata - 133161
dc.contributor.reviewerpl
Ścibor, Monika - 133620
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:57:09Z
dc.date.available
2020-07-26T13:57:09Z
dc.date.submittedpl
2015-07-13
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-96949-170859
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204384
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nutritional status, body composition, adipose tissue, bioelectrical impedance analysis, students
dc.subject.plpl
stan odżywienia, skład ciała, tkanka tłuszczowa, badanie impedancji bioelektrycznej, studenci,
dc.titlepl
Znaczenie oceny składu ciała osób dorosłych na przykładzie grupy krakowskich studentów
dc.title.alternativepl
The importance of assessments of body composition based on a group of young adult students in Krakow.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
100
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
8
Lodz
6
Poznan
5
Wroclaw
5
Lublin
4
Dubiecko
3
Katowice
3
Rzeszów
3
Bialystok
2

No access

No Thumbnail Available