Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z Chorobą Takayasu

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The disease Takayasu's Arteritis primordial high-calibre, mainly of the aorta, rarely other arteries or abdominal aorta. Also known as pulseless disease. Mainly affects women aged 10 to 40 years. A condition most commonly found in Asia, it also occurs in Europe and the USA and causes 1 to 3 new cases a year. The clinical picture varies depending on latitude, the phase of the disease and the condition of the vessel. Purpose: To propose a model of nursing care of the patient with Takyasu disease, as well as nursing diagnosis, purposes, intervention and suggested the results of nursing care.Material and method: a Model of care has been developed on the basis of the principles of classification of NANDA. Results: The main problems that this development include non-specific symptoms such as muscle pain, weakness and fever. As well as side effects, problems of bio-psycho-social and other due to narrowing of the arteries. Conclusion: Takayasu disease despite a rare occurrence in our latitude is a condition that cannot be taken lightly. The most common symptoms are non-specific. It is important to catch them in time and skillfully. Make sure that you regularly take drugs, ate and hydrate, monitor your blood pressure, the level of electrolytes and coagulation factors. It is important that you accept yourself and your disease.pl
dc.abstract.plWstęp: Choroba Takayasu to pierwotne zapalenie tętnic o dużym kalibrze, głównie aorty, rzadziej innych tętnic czy aorty brzusznej. Zwana także chorobą bez tętna. Dotyka głównie kobiet w wieku 10 do 40 lat. Schorzenie najczęściej spotykane w Azji, występuje także w Europie i USA i powoduje 1 do 3 nowych zachorowań na rok. Obraz kliniczny różni się w zależności od szerokości geograficznej, fazy choroby oraz zajętego naczynia.Cel pracy: Przedstawienie propozycji modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Takyasu, a także diagnoz pielęgniarskich, celów opieki pielęgniarskiej, interwencji i sugerowanych wyników opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: Model opieki został opracowany w oparciu o zasady klasyfikacji NANDA oraz literaturę przedmiotu.Wyniki: Główne problemy zawarte w tym opracowaniu obejmują nieswoiste objawy takie jak: ból mięśni, osłabienie i gorączkę. A także objawy niepożądane farmakoterapii, problemy bio-psycho-społeczne i inne wynikające ze zwężenia tętnic.Wnioski: Choroba Takayasu pomimo rzadkiego występowania w naszej szerokości geograficznej jest schorzeniem, którego nie można lekceważyć. Objawy występujące najczęściej są nieswoiste. Ważne jest aby umiejętnie i w porę je wychwycić. Należy zadbać aby pacjent regularnie przyjmował leki, odpowiednio się odżywiał i nawadniał, kontrolował ciśnienie tętnicze krwi, poziom elektrolitów i czynników krzepnięcia. Ważne jest, aby pacjent zaakceptował siebie i swoją chorobę.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.authorKlimowska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReczek, Agata - 133267 pl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:51:55Z
dc.date.available2020-07-26T23:51:55Z
dc.date.submitted2016-10-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-107097-180168pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213401
dc.languagepolpl
dc.subject.enTakayasu arteritis, large vessel vasculitis, the heart rate asymmetry, non-specific symptoms of the disease, immunosuppressive therapypl
dc.subject.plchoroba Takayasu, zapalenie dużych naczyń, asymetria tętna, nieswoiste objawy choroby, leczenie immunosupresyjnepl
dc.titleModel opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z Chorobą Takayasupl
dc.title.alternativeModel of nursing care of patient with Takayasu Diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The disease Takayasu's Arteritis primordial high-calibre, mainly of the aorta, rarely other arteries or abdominal aorta. Also known as pulseless disease. Mainly affects women aged 10 to 40 years. A condition most commonly found in Asia, it also occurs in Europe and the USA and causes 1 to 3 new cases a year. The clinical picture varies depending on latitude, the phase of the disease and the condition of the vessel. Purpose: To propose a model of nursing care of the patient with Takyasu disease, as well as nursing diagnosis, purposes, intervention and suggested the results of nursing care.Material and method: a Model of care has been developed on the basis of the principles of classification of NANDA. Results: The main problems that this development include non-specific symptoms such as muscle pain, weakness and fever. As well as side effects, problems of bio-psycho-social and other due to narrowing of the arteries. Conclusion: Takayasu disease despite a rare occurrence in our latitude is a condition that cannot be taken lightly. The most common symptoms are non-specific. It is important to catch them in time and skillfully. Make sure that you regularly take drugs, ate and hydrate, monitor your blood pressure, the level of electrolytes and coagulation factors. It is important that you accept yourself and your disease.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Choroba Takayasu to pierwotne zapalenie tętnic o dużym kalibrze, głównie aorty, rzadziej innych tętnic czy aorty brzusznej. Zwana także chorobą bez tętna. Dotyka głównie kobiet w wieku 10 do 40 lat. Schorzenie najczęściej spotykane w Azji, występuje także w Europie i USA i powoduje 1 do 3 nowych zachorowań na rok. Obraz kliniczny różni się w zależności od szerokości geograficznej, fazy choroby oraz zajętego naczynia.Cel pracy: Przedstawienie propozycji modelu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą Takyasu, a także diagnoz pielęgniarskich, celów opieki pielęgniarskiej, interwencji i sugerowanych wyników opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: Model opieki został opracowany w oparciu o zasady klasyfikacji NANDA oraz literaturę przedmiotu.Wyniki: Główne problemy zawarte w tym opracowaniu obejmują nieswoiste objawy takie jak: ból mięśni, osłabienie i gorączkę. A także objawy niepożądane farmakoterapii, problemy bio-psycho-społeczne i inne wynikające ze zwężenia tętnic.Wnioski: Choroba Takayasu pomimo rzadkiego występowania w naszej szerokości geograficznej jest schorzeniem, którego nie można lekceważyć. Objawy występujące najczęściej są nieswoiste. Ważne jest aby umiejętnie i w porę je wychwycić. Należy zadbać aby pacjent regularnie przyjmował leki, odpowiednio się odżywiał i nawadniał, kontrolował ciśnienie tętnicze krwi, poziom elektrolitów i czynników krzepnięcia. Ważne jest, aby pacjent zaakceptował siebie i swoją chorobę.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.authorpl
Klimowska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reczek, Agata - 133267
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:51:55Z
dc.date.available
2020-07-26T23:51:55Z
dc.date.submittedpl
2016-10-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-107097-180168
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213401
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Takayasu arteritis, large vessel vasculitis, the heart rate asymmetry, non-specific symptoms of the disease, immunosuppressive therapy
dc.subject.plpl
choroba Takayasu, zapalenie dużych naczyń, asymetria tętna, nieswoiste objawy choroby, leczenie immunosupresyjne
dc.titlepl
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z Chorobą Takayasu
dc.title.alternativepl
Model of nursing care of patient with Takayasu Disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Bialystok
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Gdansk
1
Krakow
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available