Performatywne aspekty demokracji

master
dc.abstract.enIn 1962, How to do things with words by John Langshaw Austin was published. In his influential work, the author underlined those aspects of human speech which not only describe and represent world, but most importantly they create new states of things. Austin’s theory was the fundament to the performance theory, which was mainly exploit in theatre studies, aesthetics and cultural studies. In fact, it can be also applied to political studies. The aim of this paper was to show the connection between politics and performance and to show how performative aspects of democracy help to emphasis how democracy is procesual in its core. This system is the only one, which by definition includes its own dynamics and transition. From this point of view the most important freedoms are the freedom of speech and freedom of assembly. The axiological minimum, on which liberal democracy bases, in ideal condition prevents the hegemony of the majority to exist, and actually makes it possible to effectively defend against it.pl
dc.abstract.plW 1962 roku ukazała się książka Johna Langshawa Austina pod tytułem How to do things with words. Dzieło to było o tyle przełomowe, że ujawniło te aspekty ludzkiej mowy, które nie tylko opisują świat, ale same tworzą nowe stany rzeczy. Koncepcja ta stała się punktem wyjścia do powstania performatyki - teorii szczególnie eksploatowanej na gruncie teatrologii, estetyki i kulturoznawstwa. Jak się okazuje, może być ona również aplikowana do nauki o polityce. Celem pracy jest ukazanie związków pomiędzy polityką i performatyką oraz sposobu w jakim wykorzystanie jej narzędzi na polu nauk o polityce pozwala ująć demokrację w sposób procesualny. Ustrój ten jako jedyny w swoich zasadach zawiera własną przemianę i dynamikę. Z tej perspektywy najważniejszymi wolnościami obywatelskimi są wolność zgromadzeń i ekspresji. Minimum aksjologiczne, na którym opiera się demokracja liberalna umożliwia, w idealnych warunkach, na zapobieżenie dyktatowi większości, a w rzeczywistości na skuteczny opór przeciw niemu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.authorSowa, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:05:18Z
dc.date.available2020-07-26T12:05:18Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-95114-127245pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202640
dc.languagepolpl
dc.subject.endemocracy, performance studies, performatives, public sphere, social ontology, non-violence strategy, emancipation, freedom of speech, freedom of assebly, agency, feminismpl
dc.subject.pldemokracja, performatyka, performatywy, sfera publiczna, ontologia społeczna, strategia non-violence, emancypacja, wolność słowa, wolność zgromadzeń, działanie, feminizmpl
dc.titlePerformatywne aspekty demokracjipl
dc.title.alternativePerformative aspects of democracypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In 1962, How to do things with words by John Langshaw Austin was published. In his influential work, the author underlined those aspects of human speech which not only describe and represent world, but most importantly they create new states of things. Austin’s theory was the fundament to the performance theory, which was mainly exploit in theatre studies, aesthetics and cultural studies. In fact, it can be also applied to political studies. The aim of this paper was to show the connection between politics and performance and to show how performative aspects of democracy help to emphasis how democracy is procesual in its core. This system is the only one, which by definition includes its own dynamics and transition. From this point of view the most important freedoms are the freedom of speech and freedom of assembly. The axiological minimum, on which liberal democracy bases, in ideal condition prevents the hegemony of the majority to exist, and actually makes it possible to effectively defend against it.
dc.abstract.plpl
W 1962 roku ukazała się książka Johna Langshawa Austina pod tytułem How to do things with words. Dzieło to było o tyle przełomowe, że ujawniło te aspekty ludzkiej mowy, które nie tylko opisują świat, ale same tworzą nowe stany rzeczy. Koncepcja ta stała się punktem wyjścia do powstania performatyki - teorii szczególnie eksploatowanej na gruncie teatrologii, estetyki i kulturoznawstwa. Jak się okazuje, może być ona również aplikowana do nauki o polityce. Celem pracy jest ukazanie związków pomiędzy polityką i performatyką oraz sposobu w jakim wykorzystanie jej narzędzi na polu nauk o polityce pozwala ująć demokrację w sposób procesualny. Ustrój ten jako jedyny w swoich zasadach zawiera własną przemianę i dynamikę. Z tej perspektywy najważniejszymi wolnościami obywatelskimi są wolność zgromadzeń i ekspresji. Minimum aksjologiczne, na którym opiera się demokracja liberalna umożliwia, w idealnych warunkach, na zapobieżenie dyktatowi większości, a w rzeczywistości na skuteczny opór przeciw niemu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.authorpl
Sowa, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:05:18Z
dc.date.available
2020-07-26T12:05:18Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-95114-127245
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202640
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
democracy, performance studies, performatives, public sphere, social ontology, non-violence strategy, emancipation, freedom of speech, freedom of assebly, agency, feminism
dc.subject.plpl
demokracja, performatyka, performatywy, sfera publiczna, ontologia społeczna, strategia non-violence, emancypacja, wolność słowa, wolność zgromadzeń, działanie, feminizm
dc.titlepl
Performatywne aspekty demokracji
dc.title.alternativepl
Performative aspects of democracy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Nowa Deba
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available