The January-May Marriage in selected nineteenth-century novels

licenciate
dc.abstract.enThe major objective of this study is to investigate January-May marriages in selected nineteenth-century novels such as: Lady Audley's Secret by Mary Braddon, Middlemarch by George Eliot, and Emma by Jane Austen. Data for this research were collected from nineteenth-century literature works and modern studies on novels as well. The study is divided into three subsequent sections: Emma: Emma Woodhouse & George Knightley, Middlemarch: Dorothea Brooke & Edward Casaubon, Lady Audley's Secret: Lucy Graham & Sir Michael Audley. Each explores a relationship with a big age gap between partners in the selected the novels. The intention is to show the reasons why people decided for such relationships and the role played their age. On the basis of the results of this research, it can be concluded that a cornerstone of a happy marriage in the analysed literature is “pure love” as in Emma. Victorian women writers gradually reveal other motives for such marriages based on economic, social, or natural reasons by which people are governed, as in Middlemarch and Lady Audley's Secret. Whether the union between spouses is not based on basic values like love, trust, and respect, but is an attempt to fulfill one's need, e.g. material, or psychical, their marriage is more likely not to satisfy neither of the partners. The age of spouses, in turn, plays a role especially in terms of wielding power over some aspects in a relationship.pl
dc.abstract.plGłównym celem tej pracy jest zbadanie motywu tzw. małżeństw Styczeń-Maj w wybranych nowelach: Mary Braddon Lady Audley's Secret, George Eliot Middlemarch oraz Jane Austen Emma. Informacje dotyczące tego badania były kolekcjonowane spośród dziewiętnastowiecznych dzieł literackich, jak i zarówno współczesnych. Tematy tego opracowania są podzielone na trzy kolejno następjące po sobie części: Emma: Emma Woodhouse & George Knightley, Middlemarch: Dorothea Brooke & Edward Casaubon, Lady Audley's Secret: Lucy Graham & Sir Michael Audley. Każda z tych części bada związki partnerów, między którymi występuje duża różnica wieku w wybranych dziełach literackich. Intencją było pokazanie przyczyn, dla których ludzie decydują się na taki związek, ale również pokazanie jaką rolę w nim odgrywa wiek bohaterów. Na podstawie wyników badania, można wysunąć wniosek, że kamieniem węgielnym szczęśliwego małżeństwa jest czysta miłość, tak jak w noweli Emma. Pisarki z czasów wiktoriańskich stopniowo ujawniały nowe motywy dla zawierania takich małżeństw. Były one oparte na ekonomicznych, społecznych lub naturalnych przyczynach, którymi kierowali się ludzie, tak jak w Middlemarch oraz Lady Audley's Secret. Jeśli więź pomiędzy małżonkami nie jest oparta na podstawowych wartościach, takich jak: miłość, wierność, uczciwość małżeńska, a będzie jedynie efektem próby zaspokojenia potrzeb np. materialnych, bądź duchowych, jest bardziej prawdopobne, że takie małżeństwo nie będzie satysfakcjonujące dla żadnego z małżonków. Z kolei wiek małżonków odgrywa rolę w kontekscie dzierżenia władzy nad różnymi aspektami w związku.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKowal, Ewa - 145290 pl
dc.contributor.authorWolsza, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKucała, Bożena - 129626 pl
dc.contributor.reviewerKowal, Ewa - 145290 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:29:54Z
dc.date.available2020-07-27T10:29:54Z
dc.date.submitted2017-09-08pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-117962-198240pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223088
dc.languageengpl
dc.subject.enmarriage, January-May marriage, marriage of convenience, age gappl
dc.subject.plmałżenstwo, małżeństwo z dużą różnicą wieku, małżeństwo dla pieniędzy, różnica wiekupl
dc.titleThe January-May Marriage in selected nineteenth-century novelspl
dc.title.alternativeMałżeństwo z dużą różnicą wieku w wybranych powieściach XIX-wiecznychpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The major objective of this study is to investigate January-May marriages in selected nineteenth-century novels such as: Lady Audley's Secret by Mary Braddon, Middlemarch by George Eliot, and Emma by Jane Austen. Data for this research were collected from nineteenth-century literature works and modern studies on novels as well. The study is divided into three subsequent sections: Emma: Emma Woodhouse & George Knightley, Middlemarch: Dorothea Brooke & Edward Casaubon, Lady Audley's Secret: Lucy Graham & Sir Michael Audley. Each explores a relationship with a big age gap between partners in the selected the novels. The intention is to show the reasons why people decided for such relationships and the role played their age. On the basis of the results of this research, it can be concluded that a cornerstone of a happy marriage in the analysed literature is “pure love” as in Emma. Victorian women writers gradually reveal other motives for such marriages based on economic, social, or natural reasons by which people are governed, as in Middlemarch and Lady Audley's Secret. Whether the union between spouses is not based on basic values like love, trust, and respect, but is an attempt to fulfill one's need, e.g. material, or psychical, their marriage is more likely not to satisfy neither of the partners. The age of spouses, in turn, plays a role especially in terms of wielding power over some aspects in a relationship.
dc.abstract.plpl
Głównym celem tej pracy jest zbadanie motywu tzw. małżeństw Styczeń-Maj w wybranych nowelach: Mary Braddon Lady Audley's Secret, George Eliot Middlemarch oraz Jane Austen Emma. Informacje dotyczące tego badania były kolekcjonowane spośród dziewiętnastowiecznych dzieł literackich, jak i zarówno współczesnych. Tematy tego opracowania są podzielone na trzy kolejno następjące po sobie części: Emma: Emma Woodhouse & George Knightley, Middlemarch: Dorothea Brooke & Edward Casaubon, Lady Audley's Secret: Lucy Graham & Sir Michael Audley. Każda z tych części bada związki partnerów, między którymi występuje duża różnica wieku w wybranych dziełach literackich. Intencją było pokazanie przyczyn, dla których ludzie decydują się na taki związek, ale również pokazanie jaką rolę w nim odgrywa wiek bohaterów. Na podstawie wyników badania, można wysunąć wniosek, że kamieniem węgielnym szczęśliwego małżeństwa jest czysta miłość, tak jak w noweli Emma. Pisarki z czasów wiktoriańskich stopniowo ujawniały nowe motywy dla zawierania takich małżeństw. Były one oparte na ekonomicznych, społecznych lub naturalnych przyczynach, którymi kierowali się ludzie, tak jak w Middlemarch oraz Lady Audley's Secret. Jeśli więź pomiędzy małżonkami nie jest oparta na podstawowych wartościach, takich jak: miłość, wierność, uczciwość małżeńska, a będzie jedynie efektem próby zaspokojenia potrzeb np. materialnych, bądź duchowych, jest bardziej prawdopobne, że takie małżeństwo nie będzie satysfakcjonujące dla żadnego z małżonków. Z kolei wiek małżonków odgrywa rolę w kontekscie dzierżenia władzy nad różnymi aspektami w związku.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kowal, Ewa - 145290
dc.contributor.authorpl
Wolsza, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kucała, Bożena - 129626
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Ewa - 145290
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:29:54Z
dc.date.available
2020-07-27T10:29:54Z
dc.date.submittedpl
2017-09-08
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-117962-198240
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223088
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
marriage, January-May marriage, marriage of convenience, age gap
dc.subject.plpl
małżenstwo, małżeństwo z dużą różnicą wieku, małżeństwo dla pieniędzy, różnica wieku
dc.titlepl
The January-May Marriage in selected nineteenth-century novels
dc.title.alternativepl
Małżeństwo z dużą różnicą wieku w wybranych powieściach XIX-wiecznych
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Sheringham
1

No access

No Thumbnail Available