Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych firm audytorskich

master
dc.abstract.enThe purpose of a personnel function audit is to assess the state of the organization's human resources and develop a corrective action plan. The theoretical chapters present the history of the audit, its objectives, tasks, benefits and types. There are also described proper organization of training programs and various tools for employee evaluation. The practical part describes the results of the research conducted for audit organizations. Companies from a given industry have been selected on purpose, as they should be a model of work organization and human resource management. The paper has several goals: 1) exploring and comparing the specifics of the activities of the Big Four companies and their close competitors, 2) conducting an audit of the personnel function and comparing results for the non-Big Four organizations, 3) checking the impact of factors such as the time of existence on the market, the scale of operations of companies and the level of revenues on human resources management. In order to conduct the audit of the personnel function, there were conducted interviews with representatives of HR departments and various statistical data and reports were analyzed. As the results of the survey show, companies outside the Big Four should pay attention to the improvement of training processes and start using additional employee evaluation tools. The above-mentioned factors have an insignificant impact on the level of human resource management in these organizations. The differences in activities between organizations of the Big Four and firms outside it are not significant, so it is not justified to separate them from other audit firms.pl
dc.abstract.plCel audytu funkcji personalnej polega na ocenie stanu zasobów ludzkich organizacji i opracowaniu planu działań naprawczych. W rozdziałach teoretycznych została przedstawiona historia powstania audytu, szczegółowo opisane jego cele, zadania, korzyści oraz rodzaje. Również została przedstawiona prawidłowa organizacja programów szkoleniowych i pokazane rozmaite narzędzia oceny pracowników. W części badawczej zostały opisane wyniki przeprowadzonego badania dla organizacji audytorskich. Celowo zostały wybrane firmy z danej branży, gdyż powinne one być wzorcem organizacji pracy i szczególnie zarządzania zasobami ludzkimi. Praca ma kilka celów: 1) poznanie i porównanie specyfiki działalności firm z Wielkiej Czwórki oraz jej bliskich konkurentów, 2) przeprowadzenie audytu funkcji personalnej i porównanie pod tym kątem organizacji spoza Wielkiej Czwórki, 3) sprawdzenie, jaki wpływ na poziom zarządzania zasobami ludzkimi mogą mieć czynniki takie jak czas istnienia na rynku, skala działalności firm oraz poziom przychodów. W celu przeprowadzenia audytu funkcji personalnej zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami działów HR oraz przeanalizowane różne dane statystyczne (raporty, sprawozdania). Jak pokazują wyniki badania, firmom spoza Wielkiej Czwórki warto zwrócić uwagę na usprawnienie procesów szkoleniowych oraz stosowanie dodatkowych narzędzi oceny pracowników, a wyżej wymienione czynniki mają nieistotny wpływ na ich poziom zarządzania zasobami ludzkimi. Różnice w działalności między organizacjami wchodzącymi do Wielkiej Czwórki a firmami spoza niej nie są istotne, więc wyodrębnienie ich spośród firm audytorskich nie jest uzasadnione.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorLyko, Yana-Mariiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2021-11-01T22:37:00Z
dc.date.available2021-11-01T22:37:00Z
dc.date.submitted2021-07-06pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-148390-280013pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282490
dc.languagepolpl
dc.subject.enassessment tools – audit firms – personnel audit – The Big Four – trainingpl
dc.subject.plaudyt personalny – firmy audytorskie – narzędzia oceny – szkolenia – Wielka Czwórkapl
dc.titleAudyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych firm audytorskichpl
dc.title.alternativePersonnel audit as a tool supporting human resource management on the example of selected audit companiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of a personnel function audit is to assess the state of the organization's human resources and develop a corrective action plan. The theoretical chapters present the history of the audit, its objectives, tasks, benefits and types. There are also described proper organization of training programs and various tools for employee evaluation. The practical part describes the results of the research conducted for audit organizations. Companies from a given industry have been selected on purpose, as they should be a model of work organization and human resource management. The paper has several goals: 1) exploring and comparing the specifics of the activities of the Big Four companies and their close competitors, 2) conducting an audit of the personnel function and comparing results for the non-Big Four organizations, 3) checking the impact of factors such as the time of existence on the market, the scale of operations of companies and the level of revenues on human resources management. In order to conduct the audit of the personnel function, there were conducted interviews with representatives of HR departments and various statistical data and reports were analyzed. As the results of the survey show, companies outside the Big Four should pay attention to the improvement of training processes and start using additional employee evaluation tools. The above-mentioned factors have an insignificant impact on the level of human resource management in these organizations. The differences in activities between organizations of the Big Four and firms outside it are not significant, so it is not justified to separate them from other audit firms.
dc.abstract.plpl
Cel audytu funkcji personalnej polega na ocenie stanu zasobów ludzkich organizacji i opracowaniu planu działań naprawczych. W rozdziałach teoretycznych została przedstawiona historia powstania audytu, szczegółowo opisane jego cele, zadania, korzyści oraz rodzaje. Również została przedstawiona prawidłowa organizacja programów szkoleniowych i pokazane rozmaite narzędzia oceny pracowników. W części badawczej zostały opisane wyniki przeprowadzonego badania dla organizacji audytorskich. Celowo zostały wybrane firmy z danej branży, gdyż powinne one być wzorcem organizacji pracy i szczególnie zarządzania zasobami ludzkimi. Praca ma kilka celów: 1) poznanie i porównanie specyfiki działalności firm z Wielkiej Czwórki oraz jej bliskich konkurentów, 2) przeprowadzenie audytu funkcji personalnej i porównanie pod tym kątem organizacji spoza Wielkiej Czwórki, 3) sprawdzenie, jaki wpływ na poziom zarządzania zasobami ludzkimi mogą mieć czynniki takie jak czas istnienia na rynku, skala działalności firm oraz poziom przychodów. W celu przeprowadzenia audytu funkcji personalnej zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami działów HR oraz przeanalizowane różne dane statystyczne (raporty, sprawozdania). Jak pokazują wyniki badania, firmom spoza Wielkiej Czwórki warto zwrócić uwagę na usprawnienie procesów szkoleniowych oraz stosowanie dodatkowych narzędzi oceny pracowników, a wyżej wymienione czynniki mają nieistotny wpływ na ich poziom zarządzania zasobami ludzkimi. Różnice w działalności między organizacjami wchodzącymi do Wielkiej Czwórki a firmami spoza niej nie są istotne, więc wyodrębnienie ich spośród firm audytorskich nie jest uzasadnione.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Lyko, Yana-Mariia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2021-11-01T22:37:00Z
dc.date.available
2021-11-01T22:37:00Z
dc.date.submittedpl
2021-07-06
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-148390-280013
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282490
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
assessment tools – audit firms – personnel audit – The Big Four – training
dc.subject.plpl
audyt personalny – firmy audytorskie – narzędzia oceny – szkolenia – Wielka Czwórka
dc.titlepl
Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych firm audytorskich
dc.title.alternativepl
Personnel audit as a tool supporting human resource management on the example of selected audit companies
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Krakow
4
Warsaw
3
Dublin
2
Gdansk
2
Kozienice
2
Lodz
2
Poznan
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Bezrzecze
1

No access

No Thumbnail Available