Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec śmierci wśród osób w wieku senioralnym

master
dc.abstract.enThe aging of the population together with increasing age, leads to the growing interest in the last phase of human life. Death as the end, is particularly important in the elderly, helping to create the meaning of life. This work is entirely dedicated to reflection on both - old age and death.The aim is to determine the cognitive work to death among the elderly. Analysis of the test results, allows to formulate indications for educational practice in the area of tanatopedagogika, emerging basic relationship between attitude towards death and determinants of aging, helping to achieve the goal of practical and implementation of this study.The first chapter describes the working age as a phase of human life, taking into account the biological, psychological and social aspects. The second chapter is devoted to death in broad terms. The next chapter introduces the methodology work. The next four chapters are discussed work results of the research with particular emphasis on the impact of biological and psychosocial factors on the attitude towards death.Analyzed in this study research was conducted on a group of 127 elderly people living in the home, nursing homes and hospices staying stationary.This work allows for a fuller understanding of the determinants of attitudes towards death and the importance which this attitude makes life of an elderly person.pl
dc.abstract.plStarzenie się ludności przy jednoczesnym wydłużaniu się życia, prowadzi do coraz szerszego zainteresowania ostatnią fazą życia ludzkiego. Śmierć jako koniec, nabiera szczególnego znaczenia wśród osób starszych, przyczyniając się do ukształtowania ich sensu życia. Niniejsza praca poświęcona jest w całości rozważaniom dotyczącym zarówno starości jak i śmierci. Celem poznawczym pracy jest określenie stosunku do śmierci wśród osób starszych. Analiza wyników badań, pozwala na sformułowanie wskazań dla praktyki wychowawczej w obszarze tanatopedagogiki, wyłaniając podstawowe zależności między stosunkiem do śmierci a uwarunkowaniami starości, przyczyniając się do zrealizowania celu praktyczno-wdrożeniowego niniejszej pracy. Pierwszy rozdział pracy opisuje starość, jako fazę życia ludzkiego z uwzględnieniem aspektu biologicznego, psychologicznego i społecznego. Rozdział drugi poświęcony jest śmierci, w szerokim ujęciu. Następny rozdział przybliża metodologię pracy. W kolejnych czterech rozdziałach pracy omówione zostają wyniki przeprowadzonych badań ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników biologicznych i psychospołecznych na postawę wobec śmierci. Analizowane w niniejszej pracy badania zostały przeprowadzone na grupie 127 osób starszych, mieszkających w domach rodzinnych, Domach Pomocy Społecznej oraz przebywających w hospicjach stacjonarnych. Niniejsza praca pozwala na pełniejsze zrozumienie uwarunkowań postaw wobec śmierci oraz znaczenia jakie owa postawa nadaje życiu osoby starszej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorJarosz, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:43:35Z
dc.date.available2020-07-24T15:43:35Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-74387-99509pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187223
dc.languagepolpl
dc.subject.enold age; death; attitude to death;pl
dc.subject.plstarość; śmierć; postawa wobec śmierci; aspekty starościpl
dc.titleBiologiczne i psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec śmierci wśród osób w wieku senioralnympl
dc.title.alternativeThe biological and psychosocial determinants of attitudes towards death among people in senior agepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aging of the population together with increasing age, leads to the growing interest in the last phase of human life. Death as the end, is particularly important in the elderly, helping to create the meaning of life. This work is entirely dedicated to reflection on both - old age and death.The aim is to determine the cognitive work to death among the elderly. Analysis of the test results, allows to formulate indications for educational practice in the area of tanatopedagogika, emerging basic relationship between attitude towards death and determinants of aging, helping to achieve the goal of practical and implementation of this study.The first chapter describes the working age as a phase of human life, taking into account the biological, psychological and social aspects. The second chapter is devoted to death in broad terms. The next chapter introduces the methodology work. The next four chapters are discussed work results of the research with particular emphasis on the impact of biological and psychosocial factors on the attitude towards death.Analyzed in this study research was conducted on a group of 127 elderly people living in the home, nursing homes and hospices staying stationary.This work allows for a fuller understanding of the determinants of attitudes towards death and the importance which this attitude makes life of an elderly person.
dc.abstract.plpl
Starzenie się ludności przy jednoczesnym wydłużaniu się życia, prowadzi do coraz szerszego zainteresowania ostatnią fazą życia ludzkiego. Śmierć jako koniec, nabiera szczególnego znaczenia wśród osób starszych, przyczyniając się do ukształtowania ich sensu życia. Niniejsza praca poświęcona jest w całości rozważaniom dotyczącym zarówno starości jak i śmierci. Celem poznawczym pracy jest określenie stosunku do śmierci wśród osób starszych. Analiza wyników badań, pozwala na sformułowanie wskazań dla praktyki wychowawczej w obszarze tanatopedagogiki, wyłaniając podstawowe zależności między stosunkiem do śmierci a uwarunkowaniami starości, przyczyniając się do zrealizowania celu praktyczno-wdrożeniowego niniejszej pracy. Pierwszy rozdział pracy opisuje starość, jako fazę życia ludzkiego z uwzględnieniem aspektu biologicznego, psychologicznego i społecznego. Rozdział drugi poświęcony jest śmierci, w szerokim ujęciu. Następny rozdział przybliża metodologię pracy. W kolejnych czterech rozdziałach pracy omówione zostają wyniki przeprowadzonych badań ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynników biologicznych i psychospołecznych na postawę wobec śmierci. Analizowane w niniejszej pracy badania zostały przeprowadzone na grupie 127 osób starszych, mieszkających w domach rodzinnych, Domach Pomocy Społecznej oraz przebywających w hospicjach stacjonarnych. Niniejsza praca pozwala na pełniejsze zrozumienie uwarunkowań postaw wobec śmierci oraz znaczenia jakie owa postawa nadaje życiu osoby starszej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Jarosz, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:43:35Z
dc.date.available
2020-07-24T15:43:35Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-74387-99509
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187223
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
old age; death; attitude to death;
dc.subject.plpl
starość; śmierć; postawa wobec śmierci; aspekty starości
dc.titlepl
Biologiczne i psychospołeczne uwarunkowania postaw wobec śmierci wśród osób w wieku senioralnym
dc.title.alternativepl
The biological and psychosocial determinants of attitudes towards death among people in senior age
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
5
Poznan
5
Warsaw
4
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Lengerich
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available