Sposoby promocji lokali gastronomicznych w mediach społecznościowych a wiek ich odbiorców

licenciate
dc.abstract.enThe work "Ways of promotion of gastronomic establishments in social media and the age of their recipients" deals with the subject of the promotion of gastronomic establishments in the social media space and the matching of promotional content to specific age groups. These age groups are also manifested in the dominant age groups highlighted in the work of social media. The main research problem of the work was: the use of tools proposed by specific media for promotion by gastronomic establishments in order to reach a specific age group of recipients. The most important research questions of the work were: "How do gastronomic establishments create their marketing strategies in social media to reach specific age groups, which are also the target audience of a given establishment?" and ""How is the way of running social media profiles of enterprises from the catering industry different from the profiles of other industries?".The work focuses on the analysis of this promotion from both the content sender and the recipient in Krakow. The city was chosen because of the highest rate of tourism in the entire territory of the country. As gastronomy is closely related to tourism, the city with the largest number of tourists is also the most representative in this group.To write the work, professional literature in the field of new media, promotion and the catering industry was used, with the use of support in the form of Internet sources.A mixed method of research was used in the study: quantitative research in the form of structured questionnaires was used to study the recipients of promotional content, while in the case of research on people responsible for social media of the distinguished gastronomic establishments, qualitative research was carried out, based on in-depth interviews.The analyzed research shows that it is important to use the right tools, match the content to the medium used, but also honest and consistent content reflecting the character of the place. These factors directly affect the reception of the promotional message.pl
dc.abstract.plPraca „Sposoby promocji lokali gastronomicznych w mediach społecznościowych a wiek ich odbiorców” zajmuje się tematyką promocji lokali gastronomicznych w przestrzeni mediów społecznościowych oraz dopasowaniem treści promocyjnych do określonych grup wiekowych. Wspomniane grupy wiekowe objawiają się także w dominujących grupach wiekowych wyróżnionych w pracy mediów społecznościowych. Głównym problemem badawczym pracy było: wykorzystanie do promocji przez lokale gastronomiczne narzędzi proponowanych przez konkretne media w celu trafienia do określonej grupy wiekowej odbiorców. Najważniejszymi pytaniami badawczymi pracy były: „W jaki sposób lokale gastronomiczne kreują swoje strategie marketingowe w mediach społecznościowych, by trafić do określonych grup wiekowych, które są jednocześnie docelową grupą odbiorców danego lokalu?” oraz „„Czym różni się sposób prowadzenia profili mediów społecznościowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej, od profili innych branż?”.Praca skupia się na analizie tejże promocji zarówno ze strony nadawcy treści, jak i ich odbiorcy, na terenie Krakowa. Miasto zostało wybrane ze względu na najwyższy współczynnik turystyki na terytorium całego kraju. Jako, że gastronomia ściśle związana jest z turystyką, miasto o największej liczbie turystów jest jednocześnie najbardziej reprezentatywnym w tej grupie.Do napisania pracy wykorzystano literaturę fachową z zakresu nowych mediów, promocji oraz branży gastronomicznej przy wykorzystaniu wsparcia w postaci źródeł internetowych.W pracy wykorzystano metodę badań mieszaną: do przebadania odbiorców treści promocyjnych wykorzystano badania ilościowe w formie ustrukturyzowanych kwestionariuszy, natomiast w przypadku badań nad osobami odpowiedzialnymi za media społecznościowe wyróżnionych lokali gastronomicznych, przeprowadzone zostały badania jakościowe, opierające się na wywiadach pogłębionych.Z analizowanych badań wynika, że istotne jest zarówno wykorzystanie odpowiednich narzędzi, dopasowanie treści do użytego medium, ale także szczere i spójne treści oddające charakter miejsca. Te czynniki wpływają bezpośrednio na odbiór przekazu promocyjnego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Krzysztofpl
dc.contributor.authorLewandowski, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNowak, Krzysztofpl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - 173379 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T21:46:33Z
dc.date.available2023-07-10T21:46:33Z
dc.date.submitted2023-07-10pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-165240-227112pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315178
dc.languagepolpl
dc.subject.enSocial media, adverts, gastronomy, grups, age, clients, guests, cohesion, character, premises, videos, photos, reels, stories, posts, content, special offers, horeca, target, enterprisespl
dc.subject.plMedia społecznościowe, reklamy, gastronomia, lokale, grupy wiekowe, grupy docelowe, goście, klienci, spójność, charakter, treści, posty, stories, rolki, zdjęcia, filmy, promocja, horeca, przedsiębiorstwa,pl
dc.titleSposoby promocji lokali gastronomicznych w mediach społecznościowych a wiek ich odbiorcówpl
dc.title.alternativeWays of promotion of gastronomic establishments in social media and the age of their recipientspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work "Ways of promotion of gastronomic establishments in social media and the age of their recipients" deals with the subject of the promotion of gastronomic establishments in the social media space and the matching of promotional content to specific age groups. These age groups are also manifested in the dominant age groups highlighted in the work of social media. The main research problem of the work was: the use of tools proposed by specific media for promotion by gastronomic establishments in order to reach a specific age group of recipients. The most important research questions of the work were: "How do gastronomic establishments create their marketing strategies in social media to reach specific age groups, which are also the target audience of a given establishment?" and ""How is the way of running social media profiles of enterprises from the catering industry different from the profiles of other industries?".The work focuses on the analysis of this promotion from both the content sender and the recipient in Krakow. The city was chosen because of the highest rate of tourism in the entire territory of the country. As gastronomy is closely related to tourism, the city with the largest number of tourists is also the most representative in this group.To write the work, professional literature in the field of new media, promotion and the catering industry was used, with the use of support in the form of Internet sources.A mixed method of research was used in the study: quantitative research in the form of structured questionnaires was used to study the recipients of promotional content, while in the case of research on people responsible for social media of the distinguished gastronomic establishments, qualitative research was carried out, based on in-depth interviews.The analyzed research shows that it is important to use the right tools, match the content to the medium used, but also honest and consistent content reflecting the character of the place. These factors directly affect the reception of the promotional message.
dc.abstract.plpl
Praca „Sposoby promocji lokali gastronomicznych w mediach społecznościowych a wiek ich odbiorców” zajmuje się tematyką promocji lokali gastronomicznych w przestrzeni mediów społecznościowych oraz dopasowaniem treści promocyjnych do określonych grup wiekowych. Wspomniane grupy wiekowe objawiają się także w dominujących grupach wiekowych wyróżnionych w pracy mediów społecznościowych. Głównym problemem badawczym pracy było: wykorzystanie do promocji przez lokale gastronomiczne narzędzi proponowanych przez konkretne media w celu trafienia do określonej grupy wiekowej odbiorców. Najważniejszymi pytaniami badawczymi pracy były: „W jaki sposób lokale gastronomiczne kreują swoje strategie marketingowe w mediach społecznościowych, by trafić do określonych grup wiekowych, które są jednocześnie docelową grupą odbiorców danego lokalu?” oraz „„Czym różni się sposób prowadzenia profili mediów społecznościowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej, od profili innych branż?”.Praca skupia się na analizie tejże promocji zarówno ze strony nadawcy treści, jak i ich odbiorcy, na terenie Krakowa. Miasto zostało wybrane ze względu na najwyższy współczynnik turystyki na terytorium całego kraju. Jako, że gastronomia ściśle związana jest z turystyką, miasto o największej liczbie turystów jest jednocześnie najbardziej reprezentatywnym w tej grupie.Do napisania pracy wykorzystano literaturę fachową z zakresu nowych mediów, promocji oraz branży gastronomicznej przy wykorzystaniu wsparcia w postaci źródeł internetowych.W pracy wykorzystano metodę badań mieszaną: do przebadania odbiorców treści promocyjnych wykorzystano badania ilościowe w formie ustrukturyzowanych kwestionariuszy, natomiast w przypadku badań nad osobami odpowiedzialnymi za media społecznościowe wyróżnionych lokali gastronomicznych, przeprowadzone zostały badania jakościowe, opierające się na wywiadach pogłębionych.Z analizowanych badań wynika, że istotne jest zarówno wykorzystanie odpowiednich narzędzi, dopasowanie treści do użytego medium, ale także szczere i spójne treści oddające charakter miejsca. Te czynniki wpływają bezpośrednio na odbiór przekazu promocyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Krzysztof
dc.contributor.authorpl
Lewandowski, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Krzysztof
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - 173379
dc.date.accessioned
2023-07-10T21:46:33Z
dc.date.available
2023-07-10T21:46:33Z
dc.date.submittedpl
2023-07-10
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-165240-227112
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315178
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Social media, adverts, gastronomy, grups, age, clients, guests, cohesion, character, premises, videos, photos, reels, stories, posts, content, special offers, horeca, target, enterprises
dc.subject.plpl
Media społecznościowe, reklamy, gastronomia, lokale, grupy wiekowe, grupy docelowe, goście, klienci, spójność, charakter, treści, posty, stories, rolki, zdjęcia, filmy, promocja, horeca, przedsiębiorstwa,
dc.titlepl
Sposoby promocji lokali gastronomicznych w mediach społecznościowych a wiek ich odbiorców
dc.title.alternativepl
Ways of promotion of gastronomic establishments in social media and the age of their recipients
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Lodz
1
Mielec
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available