Lenguaje inclusivo y su empleo por los hablantes nativos del polaco y del español. Análisis del contenido publicado por los políticos en Twitter.

master
dc.abstract.enThe thesis is centered around the usage of the inclusive language in the social media by native speakers of Polish and Spanish language. The first chapter presents the concept of the inclusive language and the proces of implementing it in both countries. The second chapter lists inclusive alternatives and taking a closer look on the differences between the languages. The third chapter details numerous social media outlets, mostly Twitter, characteristics of the language used there and the profile of their users. The purpose of the analysis presented in the last chapter of the thesis is the examination of the usage of the inclusive language by Polish and Spanish politicans. This resulted in the conclusion summing up the frequency of the usage and the specific types of the inclusive alternatives.pl
dc.abstract.otherEl presente trabajo trata del lenguaje inclusivo y su empleo en las redes sociales por los hablantes nativos del polaco y del español. El primer capítulo expone el concepto y su nivel de propagación en ambos países. El segundo capítulo presenta las alternativas inclusivas existentes prestando atención a las diferencias entre los dos idiomas. El tercer capítulo describe las redes sociales, sobre todo el Twitter, las características de su lenguaje y el perfil de usuarios. El objetivo del análisis realizado en la última parte es examinar el empleo del lenguaje inclusivo por los políticos españoles y polacos. Como resultado, se han extraído conclusiones en cuanto a la frecuencia del uso y al tipo de alternativas inclusivas empleadas por cada grupo.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy języka inkluzywnego i jego użycia w mediach społecznościowych przez rodzimych użytkowników języka polskiego i hiszpańskiego. Pierwszy rozdział przybliża czytelnikowi ideę języka inkluzywnego i przedstawia zmierzające do jego rozpowszechnienia procesy mające miejsce w obu krajach. Drugi rozdział to przedstawienie istniejących alternatyw inkluzywnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnice między oboma językami. Trzeci rozdział opisuje media społecznościowe, przede wszystkim Twitter, charakterystykę ich języka i profil użytkowników. Celem analizy przeprowadzonej w ostatniej części pracy jest zbadanie użycia języka inkluzywnego przez polskich i hiszpańskich polityków. W rezultacie zostały wyciągnięte wnioski dotyczące częstotliwości użycia i rodzaju wykorzystywanych alternatyw inkluzywnych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorStala, Ewa - 132050 pl
dc.contributor.authorMaterkowska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZieliński, Andrzej - 145323 pl
dc.contributor.reviewerStala, Ewa - 132050 pl
dc.date.accessioned2022-12-06T22:32:26Z
dc.date.available2022-12-06T22:32:26Z
dc.date.submitted2021-07-06pl
dc.fieldofstudyfilologia hiszpańskapl
dc.identifier.apddiploma-152405-279825pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304486
dc.languagespapl
dc.subject.eninclusive language, gender-neutral language, inclusive alternatives, feminativum, social media, Twitterpl
dc.subject.otherlenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, alternativas inclusivas, feminativum, medios sociales, Twitterpl
dc.subject.pljęzyk inkluzywny, język neutralny płciowo, alternatywy inkluzywne, feminatyw, media społecznościowe, Twitterpl
dc.titleLenguaje inclusivo y su empleo por los hablantes nativos del polaco y del español. Análisis del contenido publicado por los políticos en Twitter.pl
dc.title.alternativeJęzyk inkluzywny i jego użycie przez rodzimych użytkowników języka polskiego i hiszpańskiego. Analiza treści publikowanych przez polityków na portalu Twitter.pl
dc.title.alternativeInclusive language and its use by native speakers of Polish and Spanish Language. An analysis of the content published by politicians on Twitter.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is centered around the usage of the inclusive language in the social media by native speakers of Polish and Spanish language. The first chapter presents the concept of the inclusive language and the proces of implementing it in both countries. The second chapter lists inclusive alternatives and taking a closer look on the differences between the languages. The third chapter details numerous social media outlets, mostly Twitter, characteristics of the language used there and the profile of their users. The purpose of the analysis presented in the last chapter of the thesis is the examination of the usage of the inclusive language by Polish and Spanish politicans. This resulted in the conclusion summing up the frequency of the usage and the specific types of the inclusive alternatives.
dc.abstract.otherpl
El presente trabajo trata del lenguaje inclusivo y su empleo en las redes sociales por los hablantes nativos del polaco y del español. El primer capítulo expone el concepto y su nivel de propagación en ambos países. El segundo capítulo presenta las alternativas inclusivas existentes prestando atención a las diferencias entre los dos idiomas. El tercer capítulo describe las redes sociales, sobre todo el Twitter, las características de su lenguaje y el perfil de usuarios. El objetivo del análisis realizado en la última parte es examinar el empleo del lenguaje inclusivo por los políticos españoles y polacos. Como resultado, se han extraído conclusiones en cuanto a la frecuencia del uso y al tipo de alternativas inclusivas empleadas por cada grupo.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy języka inkluzywnego i jego użycia w mediach społecznościowych przez rodzimych użytkowników języka polskiego i hiszpańskiego. Pierwszy rozdział przybliża czytelnikowi ideę języka inkluzywnego i przedstawia zmierzające do jego rozpowszechnienia procesy mające miejsce w obu krajach. Drugi rozdział to przedstawienie istniejących alternatyw inkluzywnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnice między oboma językami. Trzeci rozdział opisuje media społecznościowe, przede wszystkim Twitter, charakterystykę ich języka i profil użytkowników. Celem analizy przeprowadzonej w ostatniej części pracy jest zbadanie użycia języka inkluzywnego przez polskich i hiszpańskich polityków. W rezultacie zostały wyciągnięte wnioski dotyczące częstotliwości użycia i rodzaju wykorzystywanych alternatyw inkluzywnych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Stala, Ewa - 132050
dc.contributor.authorpl
Materkowska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Zieliński, Andrzej - 145323
dc.contributor.reviewerpl
Stala, Ewa - 132050
dc.date.accessioned
2022-12-06T22:32:26Z
dc.date.available
2022-12-06T22:32:26Z
dc.date.submittedpl
2021-07-06
dc.fieldofstudypl
filologia hiszpańska
dc.identifier.apdpl
diploma-152405-279825
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304486
dc.languagepl
spa
dc.subject.enpl
inclusive language, gender-neutral language, inclusive alternatives, feminativum, social media, Twitter
dc.subject.otherpl
lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, alternativas inclusivas, feminativum, medios sociales, Twitter
dc.subject.plpl
język inkluzywny, język neutralny płciowo, alternatywy inkluzywne, feminatyw, media społecznościowe, Twitter
dc.titlepl
Lenguaje inclusivo y su empleo por los hablantes nativos del polaco y del español. Análisis del contenido publicado por los políticos en Twitter.
dc.title.alternativepl
Język inkluzywny i jego użycie przez rodzimych użytkowników języka polskiego i hiszpańskiego. Analiza treści publikowanych przez polityków na portalu Twitter.
dc.title.alternativepl
Inclusive language and its use by native speakers of Polish and Spanish Language. An analysis of the content published by politicians on Twitter.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Los Angeles
10
Madrid
4
Córdoba
1
Katowice
1
Krakow
1
Odolanow
1
Włocławek
1

No access

No Thumbnail Available
Collections