ANALIZA ŹRÓDEŁ MOTYWACJI I SATYSFAKCJI Z PRACY PRACOWNIKÓW Z POKOLENIA BB, X, Y, Z – ANALIZA PORÓWNAWCZA.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this study is to conduct a comparative analysis of sources of motivation and job satisfaction among employees of generations X, Y, Z, and as a result presents the identification of determinants of job satisfaction in given age groups.The paper consists of three parts. The first chapter is an explanation of the formation of motivation and job satisfaction as a process in the modern organization. The second chapter is a comparative analysis of the sources of motivation and job satisfaction from generations X, Y, Z and presents the generational diversity in the work environment and how to manage it. The third chapter presents the results of our own research on the basis of a selected organization in which managers manage generational diversity and the analysis of the results of research aimed at generations BB, X, Y, Z.The study aims to identify the sources of motivation and job satisfaction of representatives of generations X, Y, Z and describes the differences between them.Two methods were used in this study, including the diagnostic survey method and the interview method. The survey questionnaire was addressed to employees of a given enterprise, in a different age range. On the other hand, the interview questionnaire with a representative of the described branch completed the gaps in the information necessary to develop the issue related to the problem of work.pl
dc.abstract.plCelem ninejszej pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej źródeł motywacji i satysfakcji z pracy pracowników z pokolenia X, Y, Z, a w rezultacie prezentuje identyfikację wyznaczników determinujących zadowolenie z pracy w danych grupach wiekowych.Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy dotyczy kształtowania motywacji i satysfakcji z pracy jako proces we współczesnej organizacji. Rozdział drugi przedstawia różnorodność pokoleniową w środowisku pracy i zarządzanie nią. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań własnych na temat specyfiki zarządzania różnorodnością pokoleniową w opinii menadżerów i pracowników. Badanie ma na celu rozpoznanie źródeł motywacji i satysfakcji z pracy przedstawicieli generacji X, Y, Z oraz opisuje występujące między nimi różnice.W pracy zastosowano dwie metody, w tym metodę sondażu diagnostycznego i motodę wywiadu. Kwestionariusz ankiety skierowany był do pracowników danego przedsiębiorstwa, w różnym przedziale wiekowym. Natomiast kwestionariusz wywiadu z przedstawicielem opisywanej branży dopełnił braki w informacjach niezbędne do rozwinięcia zagadnienia związanego z problematyką pracy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorMakowska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.date.accessioned2022-07-18T21:40:51Z
dc.date.available2022-07-18T21:40:51Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-156330-275463pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297465
dc.languagepolpl
dc.subject.enpersonnel management, motivation and job satisfaction, generational diversity, generation b, generation x, generation y, generation zpl
dc.subject.plzarządzanie personelem, motywacja i satysfakcja z pracy, roznorodność pokoleniowa, pokolenie b, pokolenie x, pokolenie y, pokolenie zpl
dc.titleANALIZA ŹRÓDEŁ MOTYWACJI I SATYSFAKCJI Z PRACY PRACOWNIKÓW Z POKOLENIA BB, X, Y, Z – ANALIZA PORÓWNAWCZA.pl
dc.title.alternativeAnalysis of the sources of motivation and job satisfaction of employees from the BB, X, Y, Z generation - Comparative analysispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is to conduct a comparative analysis of sources of motivation and job satisfaction among employees of generations X, Y, Z, and as a result presents the identification of determinants of job satisfaction in given age groups.The paper consists of three parts. The first chapter is an explanation of the formation of motivation and job satisfaction as a process in the modern organization. The second chapter is a comparative analysis of the sources of motivation and job satisfaction from generations X, Y, Z and presents the generational diversity in the work environment and how to manage it. The third chapter presents the results of our own research on the basis of a selected organization in which managers manage generational diversity and the analysis of the results of research aimed at generations BB, X, Y, Z.The study aims to identify the sources of motivation and job satisfaction of representatives of generations X, Y, Z and describes the differences between them.Two methods were used in this study, including the diagnostic survey method and the interview method. The survey questionnaire was addressed to employees of a given enterprise, in a different age range. On the other hand, the interview questionnaire with a representative of the described branch completed the gaps in the information necessary to develop the issue related to the problem of work.
dc.abstract.plpl
Celem ninejszej pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej źródeł motywacji i satysfakcji z pracy pracowników z pokolenia X, Y, Z, a w rezultacie prezentuje identyfikację wyznaczników determinujących zadowolenie z pracy w danych grupach wiekowych.Całość pracy składa się z trzech części. Rozdział pierwszy dotyczy kształtowania motywacji i satysfakcji z pracy jako proces we współczesnej organizacji. Rozdział drugi przedstawia różnorodność pokoleniową w środowisku pracy i zarządzanie nią. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badań własnych na temat specyfiki zarządzania różnorodnością pokoleniową w opinii menadżerów i pracowników. Badanie ma na celu rozpoznanie źródeł motywacji i satysfakcji z pracy przedstawicieli generacji X, Y, Z oraz opisuje występujące między nimi różnice.W pracy zastosowano dwie metody, w tym metodę sondażu diagnostycznego i motodę wywiadu. Kwestionariusz ankiety skierowany był do pracowników danego przedsiębiorstwa, w różnym przedziale wiekowym. Natomiast kwestionariusz wywiadu z przedstawicielem opisywanej branży dopełnił braki w informacjach niezbędne do rozwinięcia zagadnienia związanego z problematyką pracy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Makowska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.date.accessioned
2022-07-18T21:40:51Z
dc.date.available
2022-07-18T21:40:51Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-156330-275463
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297465
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
personnel management, motivation and job satisfaction, generational diversity, generation b, generation x, generation y, generation z
dc.subject.plpl
zarządzanie personelem, motywacja i satysfakcja z pracy, roznorodność pokoleniowa, pokolenie b, pokolenie x, pokolenie y, pokolenie z
dc.titlepl
ANALIZA ŹRÓDEŁ MOTYWACJI I SATYSFAKCJI Z PRACY PRACOWNIKÓW Z POKOLENIA BB, X, Y, Z – ANALIZA PORÓWNAWCZA.
dc.title.alternativepl
Analysis of the sources of motivation and job satisfaction of employees from the BB, X, Y, Z generation - Comparative analysis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
50
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
5
Częstochowa
4
Poznan
4
Czechowice-Dziedzice
3
Gdynia
3
Krakow
3
Milkowice
2
Bialystok
1
Drwinia
1

No access

No Thumbnail Available