Odbudowa świątyń w Galicji w czasie I wojny światowej (1914-1918)

2022
journal article
article
dc.abstract.enThis paper discusses the reconstruction of religious buildings of various religious denominations as a component of a government campaign to liquidate the consequences of the First World War, and does not feature a detailed analysis of the damage suffered by and the reconstruction of each building. The introduction presents the views of arts historians, monument conservators, political circles and the authorities on matters of restoring temples. Further in the paper, the reconstruction process was presented as consisting of a number of stages: identifying and describing damages, documenting them, estimating losses, conducting securing works, and conducting proper restoration works. This process was financed from state and domestic funds, and substantive supervision was provided by monuments conservators headed by Tadeusz Szydłowski. A key role in the reconstruction process was played by two institutions—the Domestic Head Office for the Economic Reconstruction of Galicia and the Domestic Conservator of Monuments in the person of Tadeusz Szydłowski.pl
dc.abstract.plArtykuł omawia kwestie odbudowy obiektów sakralnych różnych wyznań jako składnika rządowej akcji likwidacji skutków I wojny światowej, pomija natomiast drobiazgową analizę zniszczeń i rekonstrukcji poszczególnych obiektów. Na wstępie przedstawiono poglądy historyków sztuki, konserwatorów zabytków, środowisk politycznych i władz na kwestie restaurowania świątyń. W dalszej części zaprezentowano proces odbudowy, złożony z kilku etapów: stwierdzania i opisywania szkód, dokumentowania zniszczeń, szacowania strat, przeprowadzania prac zabezpieczających, prowadzenia właściwych prac restauracyjnych. Proces ten finansowany był on ze środków państwowych i krajowych, a opiekę merytoryczną sprawowali konserwatorzy zabytków, na czele z Tadeuszem Szydłowskim. Kluczową rolę w procesie odbudowy odegrały dwie instytucje –Centrala Krajowa dla Gospodarczej Odbudowy Galicji oraz Krajowy Konserwator Zabytków w osobie Tadeusza Szydłowskiegopl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Historiipl
dc.contributor.authorKargol, Tomasz - 128669 pl
dc.date.accession2022-12-02pl
dc.date.accessioned2022-12-12T12:30:01Z
dc.date.available2022-12-12T12:30:01Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number69pl
dc.description.physical156-169pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2544-8870pl
dc.identifier.issn0860-2395pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304668
dc.identifier.weblinkhttp://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk69.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : historiapl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enFirst World Warpl
dc.subject.enwartime destructionpl
dc.subject.enrestoration of religious buildingspl
dc.subject.plI wojna światowapl
dc.subject.plGalicjapl
dc.subject.plzniszczenia wojennepl
dc.subject.plrestauracja obiektów sakralnychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOdbudowa świątyń w Galicji w czasie I wojny światowej (1914-1918)pl
dc.title.alternativeReconstruction of Temples in Galicia during the First World War (1914-1918)pl
dc.title.journalWiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservationpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper discusses the reconstruction of religious buildings of various religious denominations as a component of a government campaign to liquidate the consequences of the First World War, and does not feature a detailed analysis of the damage suffered by and the reconstruction of each building. The introduction presents the views of arts historians, monument conservators, political circles and the authorities on matters of restoring temples. Further in the paper, the reconstruction process was presented as consisting of a number of stages: identifying and describing damages, documenting them, estimating losses, conducting securing works, and conducting proper restoration works. This process was financed from state and domestic funds, and substantive supervision was provided by monuments conservators headed by Tadeusz Szydłowski. A key role in the reconstruction process was played by two institutions—the Domestic Head Office for the Economic Reconstruction of Galicia and the Domestic Conservator of Monuments in the person of Tadeusz Szydłowski.
dc.abstract.plpl
Artykuł omawia kwestie odbudowy obiektów sakralnych różnych wyznań jako składnika rządowej akcji likwidacji skutków I wojny światowej, pomija natomiast drobiazgową analizę zniszczeń i rekonstrukcji poszczególnych obiektów. Na wstępie przedstawiono poglądy historyków sztuki, konserwatorów zabytków, środowisk politycznych i władz na kwestie restaurowania świątyń. W dalszej części zaprezentowano proces odbudowy, złożony z kilku etapów: stwierdzania i opisywania szkód, dokumentowania zniszczeń, szacowania strat, przeprowadzania prac zabezpieczających, prowadzenia właściwych prac restauracyjnych. Proces ten finansowany był on ze środków państwowych i krajowych, a opiekę merytoryczną sprawowali konserwatorzy zabytków, na czele z Tadeuszem Szydłowskim. Kluczową rolę w procesie odbudowy odegrały dwie instytucje –Centrala Krajowa dla Gospodarczej Odbudowy Galicji oraz Krajowy Konserwator Zabytków w osobie Tadeusza Szydłowskiego
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Historii
dc.contributor.authorpl
Kargol, Tomasz - 128669
dc.date.accessionpl
2022-12-02
dc.date.accessioned
2022-12-12T12:30:01Z
dc.date.available
2022-12-12T12:30:01Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
69
dc.description.physicalpl
156-169
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2544-8870
dc.identifier.issnpl
0860-2395
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/304668
dc.identifier.weblinkpl
http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk69.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : historia
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
First World War
dc.subject.enpl
wartime destruction
dc.subject.enpl
restoration of religious buildings
dc.subject.plpl
I wojna światowa
dc.subject.plpl
Galicja
dc.subject.plpl
zniszczenia wojenne
dc.subject.plpl
restauracja obiektów sakralnych
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Odbudowa świątyń w Galicji w czasie I wojny światowej (1914-1918)
dc.title.alternativepl
Reconstruction of Temples in Galicia during the First World War (1914-1918)
dc.title.journalpl
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1
Downloads
kargol_odbudowa_swiatyn_w_galicji_2022.pdf
16