Branding emocjonalny w budowaniu wizerunku marki Milka w mediach społecznościowych

master
dc.abstract.enThe thesis deals with the subject of marketing, emotional branding, image building and social media. The above issues are the theoretical part of the thesis, which constituted the basis for further research activities. The purpose of the thesis is to present and analyze the role and significance of emotional branding in brand creations in social media on the example of the Milka brand, which is the subject of the study. The Milka brand, which has been operating on the Polish market for years, conduct activities that are aimed at building competitive advantage and brand image with significant role of emotional branding in this process. There are four research questions, which include emotional branding as a tool for building brand image and a way to gain competitive advantage. Marketing mix, case study and SWOT/TOWS analysis were used to gather information and data on the brand in the subject area which allowed the development of an appropriate strategy based on expansion. Thanks to the collected information, the hypothesis that emotional branding is an effective tool used in creating the brand and image of the Milka brand has been confirmed.pl
dc.abstract.plPraca porusza tematykę marketingu, marki, budowania wizerunku, brandingu emocjonalnego oraz mediów społecznościowych. Powyższe zagadnienia to część teoretyczna pracy, która stanowiła bazę do dalszych działań badawczych. Celem pracy jest przedstawienie oraz analiza roli i znaczenia brandingu emocjonalnego w kreowaniu marki w mediach społecznościowych na przykładzie marki Milka, która stanowi przedmiot badania. Marka Milka która od lat funkcjonuje na rynku polskim prowadzi działania, które mają na celu budowanie przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku marki, przy istotnym zaangażowaniu w ten proces brandingu emocjonalnego. W pracy przedstawiono 4 pytania badawcze, które m.in. dotyczyły brandingu emocjonalnego jako narzędzia budowania wizerunku oraz sposobu na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W celu zebrania informacji i danych o marce z zakresu badanej tematyki wykorzystano marketing mix, studium przypadku oraz analizę SWOT/TOWS, która pozwoliła wytyczyć odpowiednią strategię opierającą się na ekspansji. Dzięki zebranym informacjom potwierdzona została hipoteza, iż branding emocjonalny to skuteczne narzędzie używane w kreowaniu marki i wizerunku marki Milka.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorŚwiętoniowska, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:54:57Z
dc.date.available2020-07-28T05:54:57Z
dc.date.submitted2020-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-140020-213387pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240486
dc.languagepolpl
dc.subject.enBRAND - EMOTIONAL BRANING - EMOTIONS - IMAGE – SOCIAL MEDIApl
dc.subject.plBRANDING EMOCJONALNY - EMOCJE - MARKA – MARKETING -MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - WIZERUNEKpl
dc.titleBranding emocjonalny w budowaniu wizerunku marki Milka w mediach społecznościowychpl
dc.title.alternativeEmotional branding in building the image of the Milka brand in social media.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis deals with the subject of marketing, emotional branding, image building and social media. The above issues are the theoretical part of the thesis, which constituted the basis for further research activities. The purpose of the thesis is to present and analyze the role and significance of emotional branding in brand creations in social media on the example of the Milka brand, which is the subject of the study. The Milka brand, which has been operating on the Polish market for years, conduct activities that are aimed at building competitive advantage and brand image with significant role of emotional branding in this process. There are four research questions, which include emotional branding as a tool for building brand image and a way to gain competitive advantage. Marketing mix, case study and SWOT/TOWS analysis were used to gather information and data on the brand in the subject area which allowed the development of an appropriate strategy based on expansion. Thanks to the collected information, the hypothesis that emotional branding is an effective tool used in creating the brand and image of the Milka brand has been confirmed.
dc.abstract.plpl
Praca porusza tematykę marketingu, marki, budowania wizerunku, brandingu emocjonalnego oraz mediów społecznościowych. Powyższe zagadnienia to część teoretyczna pracy, która stanowiła bazę do dalszych działań badawczych. Celem pracy jest przedstawienie oraz analiza roli i znaczenia brandingu emocjonalnego w kreowaniu marki w mediach społecznościowych na przykładzie marki Milka, która stanowi przedmiot badania. Marka Milka która od lat funkcjonuje na rynku polskim prowadzi działania, które mają na celu budowanie przewagi konkurencyjnej oraz wizerunku marki, przy istotnym zaangażowaniu w ten proces brandingu emocjonalnego. W pracy przedstawiono 4 pytania badawcze, które m.in. dotyczyły brandingu emocjonalnego jako narzędzia budowania wizerunku oraz sposobu na zdobycie przewagi konkurencyjnej. W celu zebrania informacji i danych o marce z zakresu badanej tematyki wykorzystano marketing mix, studium przypadku oraz analizę SWOT/TOWS, która pozwoliła wytyczyć odpowiednią strategię opierającą się na ekspansji. Dzięki zebranym informacjom potwierdzona została hipoteza, iż branding emocjonalny to skuteczne narzędzie używane w kreowaniu marki i wizerunku marki Milka.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Świętoniowska, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:54:57Z
dc.date.available
2020-07-28T05:54:57Z
dc.date.submittedpl
2020-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-140020-213387
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240486
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BRAND - EMOTIONAL BRANING - EMOTIONS - IMAGE – SOCIAL MEDIA
dc.subject.plpl
BRANDING EMOCJONALNY - EMOCJE - MARKA – MARKETING -MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - WIZERUNEK
dc.titlepl
Branding emocjonalny w budowaniu wizerunku marki Milka w mediach społecznościowych
dc.title.alternativepl
Emotional branding in building the image of the Milka brand in social media.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
145
Views per month
Views per city
Warsaw
39
Krakow
16
Wroclaw
12
Poznan
6
Novi Sad
4
Hamburg
3
Piaseczno
3
Szczecin
3
Bielany Wroclawskie
2
Bobowa
2

No access

No Thumbnail Available