Dotacje i subwencje jako źródło finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

master
dc.abstract.enGrants and subsidies are important units of local government revenues . These are the funds coming from the state budget . Grants are awarded for specific tasks while the regular income subsidies for individual local authorities. Both municipalities, counties and local governments the region can benefit from the budget such as subsidies and grants . Earmarked grants are funds allocated for financing or co-financing of the tasks of government administration and other tasks assigned to units of local government laws, the tasks of state patronage of the arts, their current tasks of local government units , jobs for executive agencies to carry out the tasks entrusted to NGOs and the cost of the investment. Subsidies are free of charge and non-refundable financial assistance usually provided by a specified entities such as local governments. Subsidy is different from a grant that is a legal claim . If you have budgeted intended for a specific individual, must be given . The decision as to its disposal , take the body in which it is received. There are : general subsidies, subsidies in question, educational subsidies and countervailing subsidy .pl
dc.abstract.plDotacje i subwencje stanowią istotne dochody jednostek samorządu terytorialnego. Są to środki pochodzące z budżetu państwa. Dotacje są przyznawane na ściśle określone zadania natomiast subwencje to systematyczne wpływy dla poszczególnych samorządów. Zarówno gminy, powiaty jak i województwa samorządowe mogą korzystać ze środków budżetowych jakimi są dotacje i subwencje. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz kosztów realizacji inwestycji. Subwencje to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom takim jak jednostki samorządu terytorialnego. Subwencja różni się od dotacji tym, że ma charakter roszczenia prawnego. Jeśli została zapisana w budżecie z przeznaczeniem dla określonej jednostki, musi zostać przekazana. Decyzję co do jej rozdysponowania, podejmuje organ, który ją otrzymał. Wyróżnia się: subwencje ogólne, subwencje przedmiotowe, subwencję oświatową oraz subwencję wyrównawczą.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDumas, Anna - 132931 pl
dc.contributor.authorGruszka, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerDumas, Anna - 132931 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:43:48Z
dc.date.available2020-07-24T11:43:48Z
dc.date.submitted2012-10-29pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-70366-104868pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183486
dc.languagepolpl
dc.subject.enbudget of the local government units, subsidy , subsidy purposeful , own revenues of local governments, local government spendingpl
dc.subject.plbudżet jednostki samorządu terytorialnego, subwencja, dotacja celowa, dochody własne samorządów, wydatki jednostek samorządu terytorialnegopl
dc.titleDotacje i subwencje jako źródło finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego.pl
dc.title.alternativeGrants and subsidies as a source of funding for local government spending.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Grants and subsidies are important units of local government revenues . These are the funds coming from the state budget . Grants are awarded for specific tasks while the regular income subsidies for individual local authorities. Both municipalities, counties and local governments the region can benefit from the budget such as subsidies and grants . Earmarked grants are funds allocated for financing or co-financing of the tasks of government administration and other tasks assigned to units of local government laws, the tasks of state patronage of the arts, their current tasks of local government units , jobs for executive agencies to carry out the tasks entrusted to NGOs and the cost of the investment. Subsidies are free of charge and non-refundable financial assistance usually provided by a specified entities such as local governments. Subsidy is different from a grant that is a legal claim . If you have budgeted intended for a specific individual, must be given . The decision as to its disposal , take the body in which it is received. There are : general subsidies, subsidies in question, educational subsidies and countervailing subsidy .
dc.abstract.plpl
Dotacje i subwencje stanowią istotne dochody jednostek samorządu terytorialnego. Są to środki pochodzące z budżetu państwa. Dotacje są przyznawane na ściśle określone zadania natomiast subwencje to systematyczne wpływy dla poszczególnych samorządów. Zarówno gminy, powiaty jak i województwa samorządowe mogą korzystać ze środków budżetowych jakimi są dotacje i subwencje. Dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz kosztów realizacji inwestycji. Subwencje to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom takim jak jednostki samorządu terytorialnego. Subwencja różni się od dotacji tym, że ma charakter roszczenia prawnego. Jeśli została zapisana w budżecie z przeznaczeniem dla określonej jednostki, musi zostać przekazana. Decyzję co do jej rozdysponowania, podejmuje organ, który ją otrzymał. Wyróżnia się: subwencje ogólne, subwencje przedmiotowe, subwencję oświatową oraz subwencję wyrównawczą.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dumas, Anna - 132931
dc.contributor.authorpl
Gruszka, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Dumas, Anna - 132931
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:43:48Z
dc.date.available
2020-07-24T11:43:48Z
dc.date.submittedpl
2012-10-29
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-70366-104868
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183486
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
budget of the local government units, subsidy , subsidy purposeful , own revenues of local governments, local government spending
dc.subject.plpl
budżet jednostki samorządu terytorialnego, subwencja, dotacja celowa, dochody własne samorządów, wydatki jednostek samorządu terytorialnego
dc.titlepl
Dotacje i subwencje jako źródło finansowania wydatków jednostek samorządu terytorialnego.
dc.title.alternativepl
Grants and subsidies as a source of funding for local government spending.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
615
Views per month
Views per city
Warsaw
145
Krakow
41
Wroclaw
29
Poznan
22
Katowice
15
Lodz
15
Bialystok
11
Gdansk
9
Lublin
9
Bydgoszcz
7

No access

No Thumbnail Available