Reakcje wybranych halogenopochodnych węglowodorów na nanostrukturalnych elektrodach metalicznych

master
dc.abstract.enIncreasing environmental pollution has caused extensive research on finding effective methods that can be used for purification of water, soil and air from antropogenic substances. A particular challenge is an efficient removal of organic halides, compounds which are highly resistant to degradation, toxic and carcinogenic. These compounds are widely used in industry, mainly as solvents, and their unavoidable accidental leakages can result in dangerous environmental pollution. In this thesis, a remarkable catalytic activity of Ag and Au toward the electroreduction of halogenated derivatives of aliphatic hydrocarbons was studied. Two electrochemical methods were used to modify nanoporous alumina templates in order to remove or reduce the thickness of the barrier layer. The insulating barrier layer prevents the electrodeposition process. The metallic nanowire electrodes (Ag, Au and Ag/Au) were synthesized by electrodeposition of metals into the pores of templates obtained by the detachment method. Next, the electrocatalytic activity of the nanostructured cathode toward the reduction of trichloromethane in acetonitryle was investigated by cyclic voltammetry.pl
dc.abstract.plRosnące zanieczyszczenie środowiska stało się przyczyną intensywnych badań nad znalezieniem efektywnych metod oczyszczania wód z substancji pochodzenia antropogenicznego. Szczególnym wyzwaniem okazuje się usuwanie halogenków organicznych, związków opornych na degradację, a jednocześnie bardzo toksycznych. Związki te są powszechnie stosowane w przemyśle, głównie jako rozpuszczalniki. W niniejszej pracy wykorzystano niezwykłą katalityczną aktywność Ag i Au w procesie elektroredukcji halogenowych pochodnych węglowodorów alifatycznych. Za pomocą dwóch metod elektrochemicznych zmodyfikowano matrycę z nanoporowatego tlenku glinu. Pierwsza z nich opiera się na stopniowym obniżaniu potencjału po anodyzacji Al w celu zmniejszenia grubości warstwy zaporowej na dnie porów matrycy. Warstwa zaporowa tlenku glinu uniemożliwia elektroosadzanie, gdyż nie przewodzi prądu elektrycznego. Druga metoda, tzw. szoku potencjałowego polega na oddzieleniu tlenku glinu od glinu za pomocą pulsów potencjału o 15 V wyższych od potencjału anodyzacji glinu w mieszaninie kwasu chlorowego(VII) i etanolu (1:1 vol.). Elektrody z nanodrutów metalicznych (Ag, Au i Ag/Au) otrzymano w wyniku elektroosadzania w porach membrany uzyskanej metodą szoku potencjałowego. Następnie określono aktywność elektrokatalityczną tak uzyskanych katod względem redukcji chloroformu w acetonitrylu metodą cyklicznej woltamperometrii.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorSulka, Grzegorz - 132161 pl
dc.contributor.authorBrudzisz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSulka, Grzegorz - 132161 pl
dc.contributor.reviewerJaskuła, Marian - 128495 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:10:56Z
dc.date.available2020-07-24T15:10:56Z
dc.date.submitted2013-06-17pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-73857-96088pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186711
dc.languagepolpl
dc.subject.enelectroreduction, metallic nanowires, aliphatic chloridespl
dc.subject.plelektroredukcja, nanostruktury metaliczne, chlorki alifatycznepl
dc.titleReakcje wybranych halogenopochodnych węglowodorów na nanostrukturalnych elektrodach metalicznychpl
dc.title.alternativeElectroreduction of selected aliphatic chlorides at nanostructured metallic electrodespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Increasing environmental pollution has caused extensive research on finding effective methods that can be used for purification of water, soil and air from antropogenic substances. A particular challenge is an efficient removal of organic halides, compounds which are highly resistant to degradation, toxic and carcinogenic. These compounds are widely used in industry, mainly as solvents, and their unavoidable accidental leakages can result in dangerous environmental pollution. In this thesis, a remarkable catalytic activity of Ag and Au toward the electroreduction of halogenated derivatives of aliphatic hydrocarbons was studied. Two electrochemical methods were used to modify nanoporous alumina templates in order to remove or reduce the thickness of the barrier layer. The insulating barrier layer prevents the electrodeposition process. The metallic nanowire electrodes (Ag, Au and Ag/Au) were synthesized by electrodeposition of metals into the pores of templates obtained by the detachment method. Next, the electrocatalytic activity of the nanostructured cathode toward the reduction of trichloromethane in acetonitryle was investigated by cyclic voltammetry.
dc.abstract.plpl
Rosnące zanieczyszczenie środowiska stało się przyczyną intensywnych badań nad znalezieniem efektywnych metod oczyszczania wód z substancji pochodzenia antropogenicznego. Szczególnym wyzwaniem okazuje się usuwanie halogenków organicznych, związków opornych na degradację, a jednocześnie bardzo toksycznych. Związki te są powszechnie stosowane w przemyśle, głównie jako rozpuszczalniki. W niniejszej pracy wykorzystano niezwykłą katalityczną aktywność Ag i Au w procesie elektroredukcji halogenowych pochodnych węglowodorów alifatycznych. Za pomocą dwóch metod elektrochemicznych zmodyfikowano matrycę z nanoporowatego tlenku glinu. Pierwsza z nich opiera się na stopniowym obniżaniu potencjału po anodyzacji Al w celu zmniejszenia grubości warstwy zaporowej na dnie porów matrycy. Warstwa zaporowa tlenku glinu uniemożliwia elektroosadzanie, gdyż nie przewodzi prądu elektrycznego. Druga metoda, tzw. szoku potencjałowego polega na oddzieleniu tlenku glinu od glinu za pomocą pulsów potencjału o 15 V wyższych od potencjału anodyzacji glinu w mieszaninie kwasu chlorowego(VII) i etanolu (1:1 vol.). Elektrody z nanodrutów metalicznych (Ag, Au i Ag/Au) otrzymano w wyniku elektroosadzania w porach membrany uzyskanej metodą szoku potencjałowego. Następnie określono aktywność elektrokatalityczną tak uzyskanych katod względem redukcji chloroformu w acetonitrylu metodą cyklicznej woltamperometrii.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Sulka, Grzegorz - 132161
dc.contributor.authorpl
Brudzisz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Sulka, Grzegorz - 132161
dc.contributor.reviewerpl
Jaskuła, Marian - 128495
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:10:56Z
dc.date.available
2020-07-24T15:10:56Z
dc.date.submittedpl
2013-06-17
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-73857-96088
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186711
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
electroreduction, metallic nanowires, aliphatic chlorides
dc.subject.plpl
elektroredukcja, nanostruktury metaliczne, chlorki alifatyczne
dc.titlepl
Reakcje wybranych halogenopochodnych węglowodorów na nanostrukturalnych elektrodach metalicznych
dc.title.alternativepl
Electroreduction of selected aliphatic chlorides at nanostructured metallic electrodes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available