Wpływ sytuacji polityczno-społecznej na pozycję kobiet w Egipcie. Rozwój feminizmu od XIX do XXI wieku.

master
dc.abstract.enThis thesis presents the situation of women in Egypt over the last three centuries. Each chapter describes the political situation of the country in a given period and its impact on the position of Egyptians in public life. Each of the five basic parts of the work illustrates how the ideology and policy direction chosen by individual rulers influenced the lives of Egyptians. The second part of each chapter of the thesis presents the figures of the most prominent feminists active in the described period of time. In addition to their biography, published works and articles, the most important postulates were also presented, which, depending on the period in the modern history of Egypt, usually underwent diametrical changes, even over several decades. The main purpose of the thesi is to show social recession in the country and to make people aware of the important impact political, economic and religious aspects have on the functioning of representatives of individual social strata in the country. The work also shows the most important problems that Egyptians face on a daily basis in post-revolutionary reality. The annex contains three source texts referring to different periods of time.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia sytuacje kobiet w Egipcie na przestrzeni ostatnich trzech stuleci. W każdym z rozdziałów opisana została sytuacja polityczna kraju w określonym okresie oraz jej wpływ na pozycje Egipcjanek w życiu publicznym. Każda z pięciu podstawowych części pracy obrazuje, jak ideologia i kierunek polityki obrany przez poszczególnych rządzących wpłynęły na życie Egipcjanek. Druga część każdego z rozdziałów pracy ukazuje postaci najbardziej wybitnych feministek działających w opisanym okresie czasu. Oprócz ich życiorysu, opublikowanych dzieł i artykułów, ukazane zostały także najważniejsze postulaty, które w zależności od okresu we współczesnej historii Egiptu ulegały zwykle diametralnym zmianom, nawet na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Podstawowym celem pracy jest ukazanie regresu społecznego w kraju oraz uświadomienie, jak ważny wpływ mają aspekty polityczne, ekonomiczne i religijne na funkcjonowanie reprezentantów poszczególnych warstw społecznych w państwie. Praca ukazuje ponadto najważniejsze problemy, z którymi Egipcjanki mierzą się na co dzień w porewolucyjnej rzeczywistości. W aneksie zawarte zostały trzy teksty źródłowe odwołujące się do różnych okresów czasu.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOstafin, Barbara - 131204 pl
dc.contributor.authorNoureldin, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerOstafin, Barbara - 131204 pl
dc.contributor.reviewerSh'hadeh, Yousefpl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:26:49Z
dc.date.available2020-07-28T04:26:49Z
dc.date.submitted2019-10-04pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-137363-176652pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239126
dc.languagepolpl
dc.subject.enEgypt, feminism, woman, policy, society, economy, islam.pl
dc.subject.plEgipt, feminizm, kobieta, polityka, społeczeństwo, ekonomia, islam.pl
dc.titleWpływ sytuacji polityczno-społecznej na pozycję kobiet w Egipcie. Rozwój feminizmu od XIX do XXI wieku.pl
dc.title.alternativeImpact of the political and social situation on the position of women in Egypt. Development of the feminism from the 19th to the 21st centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the situation of women in Egypt over the last three centuries. Each chapter describes the political situation of the country in a given period and its impact on the position of Egyptians in public life. Each of the five basic parts of the work illustrates how the ideology and policy direction chosen by individual rulers influenced the lives of Egyptians. The second part of each chapter of the thesis presents the figures of the most prominent feminists active in the described period of time. In addition to their biography, published works and articles, the most important postulates were also presented, which, depending on the period in the modern history of Egypt, usually underwent diametrical changes, even over several decades. The main purpose of the thesi is to show social recession in the country and to make people aware of the important impact political, economic and religious aspects have on the functioning of representatives of individual social strata in the country. The work also shows the most important problems that Egyptians face on a daily basis in post-revolutionary reality. The annex contains three source texts referring to different periods of time.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia sytuacje kobiet w Egipcie na przestrzeni ostatnich trzech stuleci. W każdym z rozdziałów opisana została sytuacja polityczna kraju w określonym okresie oraz jej wpływ na pozycje Egipcjanek w życiu publicznym. Każda z pięciu podstawowych części pracy obrazuje, jak ideologia i kierunek polityki obrany przez poszczególnych rządzących wpłynęły na życie Egipcjanek. Druga część każdego z rozdziałów pracy ukazuje postaci najbardziej wybitnych feministek działających w opisanym okresie czasu. Oprócz ich życiorysu, opublikowanych dzieł i artykułów, ukazane zostały także najważniejsze postulaty, które w zależności od okresu we współczesnej historii Egiptu ulegały zwykle diametralnym zmianom, nawet na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Podstawowym celem pracy jest ukazanie regresu społecznego w kraju oraz uświadomienie, jak ważny wpływ mają aspekty polityczne, ekonomiczne i religijne na funkcjonowanie reprezentantów poszczególnych warstw społecznych w państwie. Praca ukazuje ponadto najważniejsze problemy, z którymi Egipcjanki mierzą się na co dzień w porewolucyjnej rzeczywistości. W aneksie zawarte zostały trzy teksty źródłowe odwołujące się do różnych okresów czasu.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ostafin, Barbara - 131204
dc.contributor.authorpl
Noureldin, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Ostafin, Barbara - 131204
dc.contributor.reviewerpl
Sh'hadeh, Yousef
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:26:49Z
dc.date.available
2020-07-28T04:26:49Z
dc.date.submittedpl
2019-10-04
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-137363-176652
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239126
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Egypt, feminism, woman, policy, society, economy, islam.
dc.subject.plpl
Egipt, feminizm, kobieta, polityka, społeczeństwo, ekonomia, islam.
dc.titlepl
Wpływ sytuacji polityczno-społecznej na pozycję kobiet w Egipcie. Rozwój feminizmu od XIX do XXI wieku.
dc.title.alternativepl
Impact of the political and social situation on the position of women in Egypt. Development of the feminism from the 19th to the 21st century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
8
Wroclaw
5
Zabrze
5
Jozefow
3
Konin
3
Cairo
2
Częstochowa
2
Dublin
2
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available