Wpływ natężenia cech sprawczych i wspólnotowych na proces spostrzegania osób publicznych

master
dc.abstract.enThe presented thesis focuses on how to create an appropriate image of a public figure with the use of Public Relations tools. The theoretical part comprises information on communication psychology, the ways of processing social contents and Public Relations with regard to the process of public figures image perception. In the survey that was carried out, the appropriately adapted Questionnaire of Scales Measuring Agency and Communion (Wojciszke, Szedlak, 2010) was used. In six research groups, information that was conveyed to the subjects was of various level of agency and communion features. There were 180 people altogether between 19-29 years of age (M = 3,82;OS = 1,52). No group showed relationship between available information and evaluation of Leszek Lichota general attractiveness. However, looking at each scales, it turned out that manipulating strength of agency and communion features considerably affected the process of shaping the assessment of those who can spot behaviour. The final summary comprises the assessment of research.pl
dc.abstract.plPrzedstawiona praca skupia się na tym, jak za pomocą narzędzi Public Relations możliwe jest stworzenie odpowiedniego wizerunku osoby publicznej. W opisie teoretycznym zawarte zostały informacje z zakresu psychologii komunikowania się, procesów przetwarzania treści społecznych oraz Public Relations w odniesieniu do procesu spostrzegania wizerunku osób publicznych. W przeprowadzonym badaniu użyto odpowiednio zmodyfikowanego Kwestionariusza Skali do Pomiaru Orientacji Sprawczej i Wspólnotowej (Szedlak, Wojciszke, 2010). W sześciu grupach badawczych w, których informacje przekazywane badanym miały różny poziom natężenia cech sprawczych i wspólnotowych znalazło się w sumie 180 osób w wieku od 19-29 lat (M = 3,82;OS = 1,52). We wszystkich grupach nie stwierdzono zależności między posiadanymi informacjami a oceną ogólnej atrakcyjności Leszka Lichoty. Jednak patrząc na poszczególne skale okazało się, że manipulacja natężeniem cech sprawczych i wspólnotowych miała istotny wpływ na proces kształtowania się oceny u osób spostrzegających zachowanie. W ostatecznym podsumowaniu pracy została zawarta ocena otrzymanych wyników badania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorChmiel, Michałpl
dc.contributor.authorDębosz, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerChmiel, Michałpl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:58:34Z
dc.date.available2020-07-26T18:58:34Z
dc.date.submitted2015-10-28pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-101880-114989pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208848
dc.languagepolpl
dc.subject.enAgency, Communion, Public Relations, attributes, image, assessment.pl
dc.subject.plSprawczość, Wspólnotowość, Public Relations, cechy, wizerunek, ocena.pl
dc.titleWpływ natężenia cech sprawczych i wspólnotowych na proces spostrzegania osób publicznychpl
dc.title.alternativeThe influence of agency and communion fetaures strength on the process of public figures perceptionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented thesis focuses on how to create an appropriate image of a public figure with the use of Public Relations tools. The theoretical part comprises information on communication psychology, the ways of processing social contents and Public Relations with regard to the process of public figures image perception. In the survey that was carried out, the appropriately adapted Questionnaire of Scales Measuring Agency and Communion (Wojciszke, Szedlak, 2010) was used. In six research groups, information that was conveyed to the subjects was of various level of agency and communion features. There were 180 people altogether between 19-29 years of age (M = 3,82;OS = 1,52). No group showed relationship between available information and evaluation of Leszek Lichota general attractiveness. However, looking at each scales, it turned out that manipulating strength of agency and communion features considerably affected the process of shaping the assessment of those who can spot behaviour. The final summary comprises the assessment of research.
dc.abstract.plpl
Przedstawiona praca skupia się na tym, jak za pomocą narzędzi Public Relations możliwe jest stworzenie odpowiedniego wizerunku osoby publicznej. W opisie teoretycznym zawarte zostały informacje z zakresu psychologii komunikowania się, procesów przetwarzania treści społecznych oraz Public Relations w odniesieniu do procesu spostrzegania wizerunku osób publicznych. W przeprowadzonym badaniu użyto odpowiednio zmodyfikowanego Kwestionariusza Skali do Pomiaru Orientacji Sprawczej i Wspólnotowej (Szedlak, Wojciszke, 2010). W sześciu grupach badawczych w, których informacje przekazywane badanym miały różny poziom natężenia cech sprawczych i wspólnotowych znalazło się w sumie 180 osób w wieku od 19-29 lat (M = 3,82;OS = 1,52). We wszystkich grupach nie stwierdzono zależności między posiadanymi informacjami a oceną ogólnej atrakcyjności Leszka Lichoty. Jednak patrząc na poszczególne skale okazało się, że manipulacja natężeniem cech sprawczych i wspólnotowych miała istotny wpływ na proces kształtowania się oceny u osób spostrzegających zachowanie. W ostatecznym podsumowaniu pracy została zawarta ocena otrzymanych wyników badania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Chmiel, Michał
dc.contributor.authorpl
Dębosz, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Chmiel, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:58:34Z
dc.date.available
2020-07-26T18:58:34Z
dc.date.submittedpl
2015-10-28
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-101880-114989
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208848
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Agency, Communion, Public Relations, attributes, image, assessment.
dc.subject.plpl
Sprawczość, Wspólnotowość, Public Relations, cechy, wizerunek, ocena.
dc.titlepl
Wpływ natężenia cech sprawczych i wspólnotowych na proces spostrzegania osób publicznych
dc.title.alternativepl
The influence of agency and communion fetaures strength on the process of public figures perception
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Chandler
3
Dublin
2
Bialystok
1
Ciechocinek
1
Gdansk
1
Kielce
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available