Ochrona znaków towarowych stanowiących domeny internetowe w kontekście uwolnienia domen pierwszego poziomu

master
dc.abstract.enMaster's Thesis Topic is the protection of trademarks in the Internet domains within the context of the release of the top-level domains gTLD. It discusses new opportunities and risks resulting from the release of top-level domains, as well as observations and postulates of legal protection of trademarks in the domain of the Internet.First chapter describes the terms, which primarily this Master thesis was dedicated, that is the trademark and Internet domain. General characteristics of the above markings carried out on the basis of Polish and international regulations has been supplemented by the description of a new system of top-level domains, implemented by ICANN. Second chapter is dedicated to the legal status of Internet domain, such as issue of the conclusion of the of the Internet domain registration contract, its legal classification, as well as the issue of domain's marketing.The third chapter describes the problem of infringement of a trade mark through registration and use of Internet domain, as well as the different forms of infringement of trademark rights in the Internet domains (as examples of domain name piracy). In addition chapter contains description of the various procedures for resolving disputes over Internet domain names containing trademarks, by arbitration. Contemplated in section IV are the legal protection of trademarks in the domain of the Internet, with particular emphasis on claims due under Polish and foreign law.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest ochrona znaków towarowych stanowiących domeny internetowe w kontekście uwolnienia domen pierwszego poziomu gTLD. Przedstawiono w niej nowe możliwości i zagrożenia wynikające z uwolnienia domen internetowych, jak również spostrzeżenia i postulaty na płaszczyźnie prawnej ochrony znaków towarowych w domenach internetowych.W rozdziale pierwszym opisano pojęcia, którym w głównej mierze niniejsza praca została poświęcona, czyli pojęcie znaku towarowego oraz domeny internetowej. Ogólna charakterystyka powyższych oznaczeń, przeprowadzona w oparciu o polskie i międzynarodowe regulacje została uzupełniona opisem nowego systemu domen najwyższego poziomu, wdrażanego przez ICANN. Rozdział drugi został poświęcony statusowi prawnemu domeny internetowej. Rozważono m.in. kwestię zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny, jej klasyfikacji prawnej, jak również zagadnienie obrotu domenami. W rozdziale trzecim poruszono problem naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego poprzez rejestrację i używanie domeny internetowej, jak również opisano formy naruszeń prawa do znaku towarowego w domenach internetowych stanowiących przykłady piractwa domenowego. Dalsza część rozdziału III skupia się na opisie rożnych procedur rozwiązywanie sporów o domeny internetowe zawierające znaki towarowe w drodze arbitrażu. Przedmiotem rozważań w rozdziale IV są środki ochrony prawnej znaków towarowych w domenach internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń przysługujących na podstawie polskich ustaw oraz norm prawa zagranicznego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPodrecki, Paweł - 131477 pl
dc.contributor.authorBogacz, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPodrecki, Paweł - 131477 pl
dc.contributor.reviewerOżegalska-Trybalska, Justyna - 131226 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:27:35Z
dc.date.available2020-07-27T01:27:35Z
dc.date.submitted2016-09-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-108772-142141pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214886
dc.languagepolpl
dc.subject.entrademark; Internet domain; website; gTLD; release of Internet domain names; arbitrationpl
dc.subject.plznak towarowy; domena internetowa; strona internetowa; gTLD; uwolnienie domen; arbitrażpl
dc.titleOchrona znaków towarowych stanowiących domeny internetowe w kontekście uwolnienia domen pierwszego poziomupl
dc.title.alternativeProtection of trademarks in the Internet domains within the context of the release of the top-level domainspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's Thesis Topic is the protection of trademarks in the Internet domains within the context of the release of the top-level domains gTLD. It discusses new opportunities and risks resulting from the release of top-level domains, as well as observations and postulates of legal protection of trademarks in the domain of the Internet.First chapter describes the terms, which primarily this Master thesis was dedicated, that is the trademark and Internet domain. General characteristics of the above markings carried out on the basis of Polish and international regulations has been supplemented by the description of a new system of top-level domains, implemented by ICANN. Second chapter is dedicated to the legal status of Internet domain, such as issue of the conclusion of the of the Internet domain registration contract, its legal classification, as well as the issue of domain's marketing.The third chapter describes the problem of infringement of a trade mark through registration and use of Internet domain, as well as the different forms of infringement of trademark rights in the Internet domains (as examples of domain name piracy). In addition chapter contains description of the various procedures for resolving disputes over Internet domain names containing trademarks, by arbitration. Contemplated in section IV are the legal protection of trademarks in the domain of the Internet, with particular emphasis on claims due under Polish and foreign law.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest ochrona znaków towarowych stanowiących domeny internetowe w kontekście uwolnienia domen pierwszego poziomu gTLD. Przedstawiono w niej nowe możliwości i zagrożenia wynikające z uwolnienia domen internetowych, jak również spostrzeżenia i postulaty na płaszczyźnie prawnej ochrony znaków towarowych w domenach internetowych.W rozdziale pierwszym opisano pojęcia, którym w głównej mierze niniejsza praca została poświęcona, czyli pojęcie znaku towarowego oraz domeny internetowej. Ogólna charakterystyka powyższych oznaczeń, przeprowadzona w oparciu o polskie i międzynarodowe regulacje została uzupełniona opisem nowego systemu domen najwyższego poziomu, wdrażanego przez ICANN. Rozdział drugi został poświęcony statusowi prawnemu domeny internetowej. Rozważono m.in. kwestię zawarcia umowy o utrzymanie nazwy domeny, jej klasyfikacji prawnej, jak również zagadnienie obrotu domenami. W rozdziale trzecim poruszono problem naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego poprzez rejestrację i używanie domeny internetowej, jak również opisano formy naruszeń prawa do znaku towarowego w domenach internetowych stanowiących przykłady piractwa domenowego. Dalsza część rozdziału III skupia się na opisie rożnych procedur rozwiązywanie sporów o domeny internetowe zawierające znaki towarowe w drodze arbitrażu. Przedmiotem rozważań w rozdziale IV są środki ochrony prawnej znaków towarowych w domenach internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń przysługujących na podstawie polskich ustaw oraz norm prawa zagranicznego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Podrecki, Paweł - 131477
dc.contributor.authorpl
Bogacz, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Podrecki, Paweł - 131477
dc.contributor.reviewerpl
Ożegalska-Trybalska, Justyna - 131226
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:27:35Z
dc.date.available
2020-07-27T01:27:35Z
dc.date.submittedpl
2016-09-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-108772-142141
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214886
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
trademark; Internet domain; website; gTLD; release of Internet domain names; arbitration
dc.subject.plpl
znak towarowy; domena internetowa; strona internetowa; gTLD; uwolnienie domen; arbitraż
dc.titlepl
Ochrona znaków towarowych stanowiących domeny internetowe w kontekście uwolnienia domen pierwszego poziomu
dc.title.alternativepl
Protection of trademarks in the Internet domains within the context of the release of the top-level domains
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Sulejowek
1
Szczecin
1
Tarnów
1

No access

No Thumbnail Available