Tożsamość etniczna w państwie transnarodowym na przykładzie diaspory chińskiej w Singapurze.

master
dc.abstract.enThe main objective of my MA thesis is to analyse the formation of diversity amongst Chinese Singaporeans. The study analyses issues of identity in Chinese migrants, as well as the maintaining and redefining of ethnic identity in multinational countries with a high level of development. Diversity is one of the most important areas of interest to both politicians and Singaporeans at large. Promoting equality and justice amongst various representatives of races and nations is viewed as a priority in the Singapore.The dissertation is divided into four chapters. The first theoretically explains the concept of nation, identity and transnationalism, which serve as starting points for further considerations. The concept of transnationalism brings with it many questions and problems concerning the formation of statehood and the negotiation of national identity. The result is ethical controversies that are associated with the formation of a transnational state and new terms created such as “moneytheism” or “kiasu”, which means the fear of failure, self-centeredness or an innate tendency to compete as the basic feature of being a typical Singaporean. The second chapter is devoted to the history of statehood in Singapore and the history of Chinese migrants from 1819. The paper presents the early history from the time of British colonisation, to Japanese occupation till independence in 1965, with an emphasis on ethnic Chinese migration from China to Southeast Asia, mostly to settle here and start a family with the natives.The third section in an analysis of economic and political motivations that influenced the migration beyond China's borders. The high level of economic development of the state and stable policies attracted foreign investors and encouraged them to set up businesses here. Singapore is not only a good place for investments but since the mid-twenties, has also been identified as a key hub in the region. In this chapter it is illustrated how the modern image of being Singaporean was shaped and how Singaporeans see their own ethnic identity, language and the nation. The last chapter analyses the value systems adopted by modern Singaporean society. Greater attention will be paid to these elements that have influenced the way people think about the world, society and themselves, with an emphasis on the changes in areas of understanding values associated with the traditional Chinese culture, such as community, family, loyalty and history.pl
dc.abstract.plGłównym założeniem rozprawy magisterskiej jest przeanalizowanie mechanizmów wspólnoto- i tożsamościowotwórczych w niezwykle zróżnicowanej grupie Chińczyków singapurskich. W pracy poddano analizie sytuację tożsamościową chińskich migrantów, jak również kwestię podtrzymywania i redefiniowania tożsamości etnicznej w państwach wielonarodowych o wysokim poziomie rozwoju. Różnorodność etniczna jest jednym z najważniejszych obszarów zainteresowań zarówno polityków, jak i całej społeczności singapurskiej. Promowana równość i sprawiedliwość względem przedstawicieli różnych ras i narodów ma w tym przypadku priorytetowe znaczenie.Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy na gruncie teoretycznym wyjaśnia pojęcia narodu, tożsamości oraz transnarodowości, które stanowiły punkt wyjścia dla dalszych rozważań. Koncepcja transnarodowości niesie ze sobą wiele pytań i problemów dotyczących kształtowania się państwowości i negocjacji tożsamości narodowej. Skutkiem – głównie etycznych – kontrowersji, jakie wiążą się z powstawaniem państw transnarodowych, było częste odwoływanie się do określeń takich jak wspomniany „moneytheism” czy też „kiasu”, oznaczające strach przed porażką, egocentryzm czy wrodzoną skłonność do rywalizacji jako podstawowe cechy typowego Singapurczyka. Drugi rozdział został poświęcony historii państwowości Singapuru oraz dziejom migracji chińskich począwszy od roku 1819. Przedstawiono wczesną historię miasta od czasów kolonii brytyjskiej poprzez okupację japońską, aż do uzyskania niepodległości w 1965 roku. Zaznaczono te fragmenty, kiedy Chińczycy z kontynentu zaczęli migrować na tereny Azji Południowo-Wschodniej, osiedlać się tam i zakładać rodziny z tubylcami. Trzeci rozdział stanowi analizę motywacji gospodarczych i politycznych, które wpłynęły na migrację poza granice Chin. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego państwa oraz stabilna polityka przyciągają zagranicznych inwestorów i zachęcają do zakładania przedsiębiorstw. Singapur jest nie tylko dobrym miejscem do inwestycji, ale od połowy XX wieku stanowi również kluczowy węzeł komunikacyjny w regionie. W tym rozdziale zobrazowano, jak kształtuje się współczesny obraz Singapurczyka i jak on sam postrzega swoją tożsamość etniczną, językową i narodową. W ostatnim rozdziale analizie poddano system wartości przyjęty przez współczesne społeczeństwo singapurskie. Zwrócono uwagę na te elementy, które wpłynęły na sposób myślenia ludzi o świecie, społeczeństwie i samych sobie, kładąc nacisk na przemiany w pojmowaniu wartości kojarzonych z tradycyjną kulturą chińską, takich jak wspólnota, rodzina, wierność, lojalność, historia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.contributor.authorWilczura, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZemanek, Bogdan - 132896 pl
dc.contributor.reviewerGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:03:17Z
dc.date.available2020-07-26T21:03:17Z
dc.date.submitted2016-06-24pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-104362-200361pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210788
dc.languagepolpl
dc.subject.enTransnationalism, ethnic identity, national identity, Chinese diaspora, Singapore, Southeast Asia, Chinapl
dc.subject.plTransnarodowość, tożsamość etniczna, tożsamość narodowa, diaspora chińska, Singapur, Azja Południowo-Wschodnia, Chinypl
dc.titleTożsamość etniczna w państwie transnarodowym na przykładzie diaspory chińskiej w Singapurze.pl
dc.title.alternativeEthnic identity in a transnational state exemplified by the Chinese diaspora in Singapore.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of my MA thesis is to analyse the formation of diversity amongst Chinese Singaporeans. The study analyses issues of identity in Chinese migrants, as well as the maintaining and redefining of ethnic identity in multinational countries with a high level of development. Diversity is one of the most important areas of interest to both politicians and Singaporeans at large. Promoting equality and justice amongst various representatives of races and nations is viewed as a priority in the Singapore.The dissertation is divided into four chapters. The first theoretically explains the concept of nation, identity and transnationalism, which serve as starting points for further considerations. The concept of transnationalism brings with it many questions and problems concerning the formation of statehood and the negotiation of national identity. The result is ethical controversies that are associated with the formation of a transnational state and new terms created such as “moneytheism” or “kiasu”, which means the fear of failure, self-centeredness or an innate tendency to compete as the basic feature of being a typical Singaporean. The second chapter is devoted to the history of statehood in Singapore and the history of Chinese migrants from 1819. The paper presents the early history from the time of British colonisation, to Japanese occupation till independence in 1965, with an emphasis on ethnic Chinese migration from China to Southeast Asia, mostly to settle here and start a family with the natives.The third section in an analysis of economic and political motivations that influenced the migration beyond China's borders. The high level of economic development of the state and stable policies attracted foreign investors and encouraged them to set up businesses here. Singapore is not only a good place for investments but since the mid-twenties, has also been identified as a key hub in the region. In this chapter it is illustrated how the modern image of being Singaporean was shaped and how Singaporeans see their own ethnic identity, language and the nation. The last chapter analyses the value systems adopted by modern Singaporean society. Greater attention will be paid to these elements that have influenced the way people think about the world, society and themselves, with an emphasis on the changes in areas of understanding values associated with the traditional Chinese culture, such as community, family, loyalty and history.
dc.abstract.plpl
Głównym założeniem rozprawy magisterskiej jest przeanalizowanie mechanizmów wspólnoto- i tożsamościowotwórczych w niezwykle zróżnicowanej grupie Chińczyków singapurskich. W pracy poddano analizie sytuację tożsamościową chińskich migrantów, jak również kwestię podtrzymywania i redefiniowania tożsamości etnicznej w państwach wielonarodowych o wysokim poziomie rozwoju. Różnorodność etniczna jest jednym z najważniejszych obszarów zainteresowań zarówno polityków, jak i całej społeczności singapurskiej. Promowana równość i sprawiedliwość względem przedstawicieli różnych ras i narodów ma w tym przypadku priorytetowe znaczenie.Praca została podzielona na cztery rozdziały. Pierwszy na gruncie teoretycznym wyjaśnia pojęcia narodu, tożsamości oraz transnarodowości, które stanowiły punkt wyjścia dla dalszych rozważań. Koncepcja transnarodowości niesie ze sobą wiele pytań i problemów dotyczących kształtowania się państwowości i negocjacji tożsamości narodowej. Skutkiem – głównie etycznych – kontrowersji, jakie wiążą się z powstawaniem państw transnarodowych, było częste odwoływanie się do określeń takich jak wspomniany „moneytheism” czy też „kiasu”, oznaczające strach przed porażką, egocentryzm czy wrodzoną skłonność do rywalizacji jako podstawowe cechy typowego Singapurczyka. Drugi rozdział został poświęcony historii państwowości Singapuru oraz dziejom migracji chińskich począwszy od roku 1819. Przedstawiono wczesną historię miasta od czasów kolonii brytyjskiej poprzez okupację japońską, aż do uzyskania niepodległości w 1965 roku. Zaznaczono te fragmenty, kiedy Chińczycy z kontynentu zaczęli migrować na tereny Azji Południowo-Wschodniej, osiedlać się tam i zakładać rodziny z tubylcami. Trzeci rozdział stanowi analizę motywacji gospodarczych i politycznych, które wpłynęły na migrację poza granice Chin. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego państwa oraz stabilna polityka przyciągają zagranicznych inwestorów i zachęcają do zakładania przedsiębiorstw. Singapur jest nie tylko dobrym miejscem do inwestycji, ale od połowy XX wieku stanowi również kluczowy węzeł komunikacyjny w regionie. W tym rozdziale zobrazowano, jak kształtuje się współczesny obraz Singapurczyka i jak on sam postrzega swoją tożsamość etniczną, językową i narodową. W ostatnim rozdziale analizie poddano system wartości przyjęty przez współczesne społeczeństwo singapurskie. Zwrócono uwagę na te elementy, które wpłynęły na sposób myślenia ludzi o świecie, społeczeństwie i samych sobie, kładąc nacisk na przemiany w pojmowaniu wartości kojarzonych z tradycyjną kulturą chińską, takich jak wspólnota, rodzina, wierność, lojalność, historia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.contributor.authorpl
Wilczura, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zemanek, Bogdan - 132896
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:03:17Z
dc.date.available
2020-07-26T21:03:17Z
dc.date.submittedpl
2016-06-24
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-104362-200361
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210788
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Transnationalism, ethnic identity, national identity, Chinese diaspora, Singapore, Southeast Asia, China
dc.subject.plpl
Transnarodowość, tożsamość etniczna, tożsamość narodowa, diaspora chińska, Singapur, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny
dc.titlepl
Tożsamość etniczna w państwie transnarodowym na przykładzie diaspory chińskiej w Singapurze.
dc.title.alternativepl
Ethnic identity in a transnational state exemplified by the Chinese diaspora in Singapore.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Jena
1
Pabianice
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available