Sekrety CIA na przykładzie programu MKULTRA.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present the darkest period of the CIA’s activity during the Cold War from the perspective of continuous competition between American and Soviet intelligence agencies. The MKULTRA program was a secret CIA project, which envisaged the development of methods enabling the Americans to take control over the mind of man. In my thesis I analyze the founding of this controversial project as well as the social and political consequences of going public with secret files on MKULTRA during the 1970s.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie najciemniejszego okresu działalności CIA w okresie zimnej wojny z perspektywy ciągłej rywalizacji amerykańskiego i radzieckiego wywiadu o zdobycie przewagi technologicznej nad swoim przeciwnikiem. Program MKULTRA był tajnym projektem CIA, który zakładał wypracowanie metod umożliwiających Amerykanom przejęcie kontroli nad umysłem człowieka. W mojej pracy analizuję genezę powstania tego kontrowersyjnego projektu a taże społeczne i polityczne konsekwencje związane z upublicznieniem tajnych akt dotyczących MKULTRA w latach 70-tych XX w.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorReczyńska, Anna - 131647 pl
dc.contributor.authorByszuk, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKamieński, Łukasz - 101102 pl
dc.contributor.reviewerReczyńska, Anna - 131647 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:47:37Z
dc.date.available2020-07-26T20:47:37Z
dc.date.submitted2016-06-10pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-104094-181419pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210542
dc.languagepolpl
dc.subject.enCIA, cold war, MKULTRA program, human experiments, mind control, truth serumpl
dc.subject.plCIA, zimna wojna, program MKULTRA, eksperymenty na ludziach, kontrola umysłu, serum prawdypl
dc.titleSekrety CIA na przykładzie programu MKULTRA.pl
dc.title.alternativeSecrets of the CIA on the Example of the MKULTRA Program.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present the darkest period of the CIA’s activity during the Cold War from the perspective of continuous competition between American and Soviet intelligence agencies. The MKULTRA program was a secret CIA project, which envisaged the development of methods enabling the Americans to take control over the mind of man. In my thesis I analyze the founding of this controversial project as well as the social and political consequences of going public with secret files on MKULTRA during the 1970s.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie najciemniejszego okresu działalności CIA w okresie zimnej wojny z perspektywy ciągłej rywalizacji amerykańskiego i radzieckiego wywiadu o zdobycie przewagi technologicznej nad swoim przeciwnikiem. Program MKULTRA był tajnym projektem CIA, który zakładał wypracowanie metod umożliwiających Amerykanom przejęcie kontroli nad umysłem człowieka. W mojej pracy analizuję genezę powstania tego kontrowersyjnego projektu a taże społeczne i polityczne konsekwencje związane z upublicznieniem tajnych akt dotyczących MKULTRA w latach 70-tych XX w.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Reczyńska, Anna - 131647
dc.contributor.authorpl
Byszuk, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kamieński, Łukasz - 101102
dc.contributor.reviewerpl
Reczyńska, Anna - 131647
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:47:37Z
dc.date.available
2020-07-26T20:47:37Z
dc.date.submittedpl
2016-06-10
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-104094-181419
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210542
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CIA, cold war, MKULTRA program, human experiments, mind control, truth serum
dc.subject.plpl
CIA, zimna wojna, program MKULTRA, eksperymenty na ludziach, kontrola umysłu, serum prawdy
dc.titlepl
Sekrety CIA na przykładzie programu MKULTRA.
dc.title.alternativepl
Secrets of the CIA on the Example of the MKULTRA Program.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
192
Views per month
Views per city
Warsaw
47
Krakow
19
Wroclaw
11
Gdansk
8
Szczecin
6
Poznan
4
Płock
4
Tarnobrzeg
4
Bielany Wroclawskie
3
Chandler
3

No access

No Thumbnail Available