Ewolucja zasad prawa wyborczego na gruncie polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011

master
dc.abstract.enThe purpose of thesis is to show the evolution of the rules of the election law in polish law system since 1989 to 2011.The first part contains the theoretical introduction regarding the democracy and its historical background. It also describes such institutions as participatory democracy and representative democracy. The main purpose of this part is to define the term of the rule of representative democracy. The tird part of the thesis contains the definitions of election law and the election systems. The next chapter describes the general changes in polish law system regarding election law since 1989 to 2011. Chapter number V defines the term of basic rules of election law. Chapters VI,VII, VIII, IX and X describe such rules of election law as the rule of the generality, directness, equality, secrecy and the rule of the proportional and majority elections. Next to be discussed are the changes of all of this rules in polish election law system since 1989 to 2011 in parliamentary, presidential and local elections. It also shows the evolution of the election law to the European parliament. The final part of the thesis presents the complex view of the changes in polish election law system since 1989 to 2011. What is more, it also describes some current problems in elections which have to be solved in the future by polish legislator to make polish law system more democratic.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie ewolucji podstawowych zasad prawa wyborczego na gruncie polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011. Prezentowana praca składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale I, mającym charakter wstępny, przedstawiono ogólny zarys pracy, przedstawiając trzy główne obszary badawcze, stanowiące materię omówienia w tej pracy. W rozdziale drugim, zatytułowanym „Zasada demokracji przedstawicielskiej” przedstawiono rys historyczny i definicję pojęcia demokracji, która stanowi fundament dla omawianej zasady. Przedstawiono instytucję demokracji pośredniej jak i bezpośredniej by następnie na tej podstawie przejść do omówienia podstawowej dla prawa wyborczego zasady demokracji przedstawicielskiej. Rozdział III zawiera definicje pojęcia prawa i systemu wyborczego. Pokrótce charakteryzuje również odmiany systemu wyborczego, kolejno przedstawiając większościowy, proporcjonalny oraz mieszany system wyborczy. W kolejnym, IV rozdziale ukazana została charakterystyka przemian polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011. Przedstawione zostały ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu, na urząd Prezydenta, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz ustawa wyborcza do Parlamentu Europejskiego. W każdym przypadku wyartykułowane zostały najistotniejsze zmiany wprowadzane przez daną ordynację do polskiego porządku prawnego regulującego wybory. W następnym rozdziale zdefiniowano pojęcie podstawowych zasad prawa wyborczego, aby móc następnie przejść do omówienia każdej zasady z osobna. W rozdziałach VI, VII, VIII, IX i X przedstawiono po kolei każdą z podstawowych zasad prawa wyborczego. Analizy dokonano w następującej kolejności: zasada powszechności prawa wyborczego, zasada równości prawa wyborczego, zasada bezpośredniości prawa wyborczego, zasada tajności prawa wyborczego oraz zasada wyborów większościowych i proporcjonalnych. Każdy z tych rozdziałów ma następującą strukturę. W pierwszej kolejności przedstawiana zostaje definicje danej zasady prawa wyborczego by następnie poprzez szczegółową analizę przepisów ordynacji wyborczych uchwalanych po 1989 roku, ukazać ewolucje tych zasad w odniesieniu do wyborów do Sejmu i Senatu, na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w stosunku do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Rozdział XI stanowi podsumowanie całej pracy. Zawiera on jednak wskazanie szeregu kwestii, które powinny stać się materią pracy polskiego ustawodawcy wyborczego w celu stworzenia optymalnych uregulowań dotyczących polskiego prawa wyborczego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKarp, Janusz - 128678 pl
dc.contributor.authorBanaś, Adrianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMikuli, Piotr - 130615 pl
dc.contributor.reviewerKarp, Janusz - 128678 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:48:15Z
dc.date.available2020-07-25T00:48:15Z
dc.date.submitted2014-07-01pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-87126-112804pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195704
dc.languagepolpl
dc.subject.enevolution of the rules of the election law in polish law systempl
dc.subject.plewolucja zasad prawa wyborczego w Polscepl
dc.titleEwolucja zasad prawa wyborczego na gruncie polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011pl
dc.title.alternativeThe evolution of the polish election law system since 1989 to 2011.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of thesis is to show the evolution of the rules of the election law in polish law system since 1989 to 2011.The first part contains the theoretical introduction regarding the democracy and its historical background. It also describes such institutions as participatory democracy and representative democracy. The main purpose of this part is to define the term of the rule of representative democracy. The tird part of the thesis contains the definitions of election law and the election systems. The next chapter describes the general changes in polish law system regarding election law since 1989 to 2011. Chapter number V defines the term of basic rules of election law. Chapters VI,VII, VIII, IX and X describe such rules of election law as the rule of the generality, directness, equality, secrecy and the rule of the proportional and majority elections. Next to be discussed are the changes of all of this rules in polish election law system since 1989 to 2011 in parliamentary, presidential and local elections. It also shows the evolution of the election law to the European parliament. The final part of the thesis presents the complex view of the changes in polish election law system since 1989 to 2011. What is more, it also describes some current problems in elections which have to be solved in the future by polish legislator to make polish law system more democratic.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie ewolucji podstawowych zasad prawa wyborczego na gruncie polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011. Prezentowana praca składa się z jedenastu rozdziałów. W rozdziale I, mającym charakter wstępny, przedstawiono ogólny zarys pracy, przedstawiając trzy główne obszary badawcze, stanowiące materię omówienia w tej pracy. W rozdziale drugim, zatytułowanym „Zasada demokracji przedstawicielskiej” przedstawiono rys historyczny i definicję pojęcia demokracji, która stanowi fundament dla omawianej zasady. Przedstawiono instytucję demokracji pośredniej jak i bezpośredniej by następnie na tej podstawie przejść do omówienia podstawowej dla prawa wyborczego zasady demokracji przedstawicielskiej. Rozdział III zawiera definicje pojęcia prawa i systemu wyborczego. Pokrótce charakteryzuje również odmiany systemu wyborczego, kolejno przedstawiając większościowy, proporcjonalny oraz mieszany system wyborczy. W kolejnym, IV rozdziale ukazana została charakterystyka przemian polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011. Przedstawione zostały ordynacje wyborcze do Sejmu, Senatu, na urząd Prezydenta, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz ustawa wyborcza do Parlamentu Europejskiego. W każdym przypadku wyartykułowane zostały najistotniejsze zmiany wprowadzane przez daną ordynację do polskiego porządku prawnego regulującego wybory. W następnym rozdziale zdefiniowano pojęcie podstawowych zasad prawa wyborczego, aby móc następnie przejść do omówienia każdej zasady z osobna. W rozdziałach VI, VII, VIII, IX i X przedstawiono po kolei każdą z podstawowych zasad prawa wyborczego. Analizy dokonano w następującej kolejności: zasada powszechności prawa wyborczego, zasada równości prawa wyborczego, zasada bezpośredniości prawa wyborczego, zasada tajności prawa wyborczego oraz zasada wyborów większościowych i proporcjonalnych. Każdy z tych rozdziałów ma następującą strukturę. W pierwszej kolejności przedstawiana zostaje definicje danej zasady prawa wyborczego by następnie poprzez szczegółową analizę przepisów ordynacji wyborczych uchwalanych po 1989 roku, ukazać ewolucje tych zasad w odniesieniu do wyborów do Sejmu i Senatu, na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w stosunku do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Rozdział XI stanowi podsumowanie całej pracy. Zawiera on jednak wskazanie szeregu kwestii, które powinny stać się materią pracy polskiego ustawodawcy wyborczego w celu stworzenia optymalnych uregulowań dotyczących polskiego prawa wyborczego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Karp, Janusz - 128678
dc.contributor.authorpl
Banaś, Adrian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Mikuli, Piotr - 130615
dc.contributor.reviewerpl
Karp, Janusz - 128678
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:48:15Z
dc.date.available
2020-07-25T00:48:15Z
dc.date.submittedpl
2014-07-01
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-87126-112804
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195704
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
evolution of the rules of the election law in polish law system
dc.subject.plpl
ewolucja zasad prawa wyborczego w Polsce
dc.titlepl
Ewolucja zasad prawa wyborczego na gruncie polskiego ustawodawstwa wyborczego w latach 1989-2011
dc.title.alternativepl
The evolution of the polish election law system since 1989 to 2011.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bodzentyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available