Kanon kobiecego piękna w literaturze i sztuce wybranych epok na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.

licenciate
dc.abstract.enThe beauty was and is variable. Each culture had its own ideal of beauty, Which is changed depending on the historical period. For examples of some periods in the work will be presented to different ideals of beauty in force in the arts and literature.For example, the mythological goddess Aphrodite and the ancient sculpture of Venus de Milo will be described in ancient ideal of beauty. Antiquity is the period when he was born the concept of beauty, Which gave rise to the perception of the canons of beauty in the following ages.The next period will be discussed Middle Ages, in which the canon of beauty was primarily associated with spirituality, cutting themselves off from the flesh of women. With regard to chivalry will be presented to the image of the ideal of a medieval lady.Then will be discussed baroque era, where you will learn the canon of beauty as an example of the most famous female painter of the paintings of this period, Peter Paul Rubens.A separate period is devoted to the modern canon’s of beauty created by mass culture. The perception of the contemporary canon of ideal beauty is illustrated on the example of the hugely popular among teenagers, Twilight saga, where he described the ideal of a beautiful woman - a vampire twenty-first century.With respect to items of correspondence from the above examples will be presented to an Embodiment of the subject of beauty inPolish language classes in grammar school.pl
dc.abstract.plPiękno było i jest zmienne. Każda kultura posiadała swój własny ideał piękna, który się zmieniał w zależności od okresu historycznego. Na przykładach z wybranych epok w pracy zostaną przedstawione różne ideały piękna obowiązujące w sztuce i literaturze. Na przykładzie mitologicznej bogini Afrodyty oraz starożytnej rzeźby Wenus z Milo opisany zostanie starożytny ideał urody. Starożytność to okres, kiedy narodziło się pojęcie piękna, które dało początek postrzeganiu kanonów piękna w następnych epokach.Kolejnym omawianym okresem będzie średniowiecze, w którym kanon piękna wiązał się przede wszystkim z duchowością, odcinając się od cielesności kobiet. W odniesieniu do kultury rycerskiej przedstawiony będzie wizerunek ideału średniowiecznej damy.Następnie omawianą epoką będzie barok, gdzie przedstawiony zostanie kanon piękna na przykładzie kobiet z obrazów najsłynniejszego malarza tego okresu, Petera Paula Rubensa. Osobny rozdział zostanie poświęcony współczesnym kanonom piękna wykreowanym przez kulturę masową. Postrzeganie współczesnego kanonu ideału urody zobrazowane zostanie na przykładzie bijącej popularności wśród nastolatków sagi Zmierzch, gdzie został opisany ideał pięknej kobiety – wampira XXI wieku.W odniesieniu do korespondencji sztuk na podstawie powyższych przykładów przedstawiony zostanie przykład realizacji tematu piękna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorGubernat, Irenapl
dc.contributor.authorMroczka, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerCzabanowska-Wróbel, Anna - 127618 pl
dc.contributor.reviewerGubernat, Irenapl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:24:21Z
dc.date.available2020-07-24T18:24:21Z
dc.date.submitted2013-07-11pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-77183-29418pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189725
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe canon of female beautypl
dc.subject.plKanon kobiecego pięknapl
dc.titleKanon kobiecego piękna w literaturze i sztuce wybranych epok na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.pl
dc.title.alternativeThe canon of female beauty in art and literature of selected periods in Polish language classes in grammar school.The canon of female beauty in art and literature of selected periods in Polish language classes in grammar school.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The beauty was and is variable. Each culture had its own ideal of beauty, Which is changed depending on the historical period. For examples of some periods in the work will be presented to different ideals of beauty in force in the arts and literature.For example, the mythological goddess Aphrodite and the ancient sculpture of Venus de Milo will be described in ancient ideal of beauty. Antiquity is the period when he was born the concept of beauty, Which gave rise to the perception of the canons of beauty in the following ages.The next period will be discussed Middle Ages, in which the canon of beauty was primarily associated with spirituality, cutting themselves off from the flesh of women. With regard to chivalry will be presented to the image of the ideal of a medieval lady.Then will be discussed baroque era, where you will learn the canon of beauty as an example of the most famous female painter of the paintings of this period, Peter Paul Rubens.A separate period is devoted to the modern canon’s of beauty created by mass culture. The perception of the contemporary canon of ideal beauty is illustrated on the example of the hugely popular among teenagers, Twilight saga, where he described the ideal of a beautiful woman - a vampire twenty-first century.With respect to items of correspondence from the above examples will be presented to an Embodiment of the subject of beauty inPolish language classes in grammar school.
dc.abstract.plpl
Piękno było i jest zmienne. Każda kultura posiadała swój własny ideał piękna, który się zmieniał w zależności od okresu historycznego. Na przykładach z wybranych epok w pracy zostaną przedstawione różne ideały piękna obowiązujące w sztuce i literaturze. Na przykładzie mitologicznej bogini Afrodyty oraz starożytnej rzeźby Wenus z Milo opisany zostanie starożytny ideał urody. Starożytność to okres, kiedy narodziło się pojęcie piękna, które dało początek postrzeganiu kanonów piękna w następnych epokach.Kolejnym omawianym okresem będzie średniowiecze, w którym kanon piękna wiązał się przede wszystkim z duchowością, odcinając się od cielesności kobiet. W odniesieniu do kultury rycerskiej przedstawiony będzie wizerunek ideału średniowiecznej damy.Następnie omawianą epoką będzie barok, gdzie przedstawiony zostanie kanon piękna na przykładzie kobiet z obrazów najsłynniejszego malarza tego okresu, Petera Paula Rubensa. Osobny rozdział zostanie poświęcony współczesnym kanonom piękna wykreowanym przez kulturę masową. Postrzeganie współczesnego kanonu ideału urody zobrazowane zostanie na przykładzie bijącej popularności wśród nastolatków sagi Zmierzch, gdzie został opisany ideał pięknej kobiety – wampira XXI wieku.W odniesieniu do korespondencji sztuk na podstawie powyższych przykładów przedstawiony zostanie przykład realizacji tematu piękna na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Gubernat, Irena
dc.contributor.authorpl
Mroczka, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Czabanowska-Wróbel, Anna - 127618
dc.contributor.reviewerpl
Gubernat, Irena
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:24:21Z
dc.date.available
2020-07-24T18:24:21Z
dc.date.submittedpl
2013-07-11
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-77183-29418
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189725
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The canon of female beauty
dc.subject.plpl
Kanon kobiecego piękna
dc.titlepl
Kanon kobiecego piękna w literaturze i sztuce wybranych epok na lekcjach języka polskiego w gimnazjum.
dc.title.alternativepl
The canon of female beauty in art and literature of selected periods in Polish language classes in grammar school.The canon of female beauty in art and literature of selected periods in Polish language classes in grammar school.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
192
Views per month
Views per city
Warsaw
32
Krakow
25
Poznan
16
Lublin
10
Wroclaw
8
Gdansk
7
Lodz
5
Chelyabinsk
3
Opole
3
Radom
3

No access

No Thumbnail Available