Wybrane problemy Afryki na łamach Newsweeka, Polityki i Wprost w latach 2001-2010

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to analyze the manner, in which the chosen polish weekly news magazines presented the problems of Africa in the years 2001-2010. Using two research methods - content analysis and discourse analysis - the author tries to reconstruct the image of Africa created in Newsweek, Polityka and Wprost magazines. As a result of the analyzes, it was stated that three magazines presented Africa in the similar manner. In any of them there was signs of systematic, planned approach to the problems of the continent, which is depicted in irregularity of publishing articles about Africa, as well as in their relatively low exposure. The magazines focused mainly on political and security issues, i.e. dictatorships and armed conflicts. Economy, society, religion were also on the agenda, but to a lesser extent. Other problems, such as culture, were largely marginalized. The attitude of journalists toward Africans were rather neutral, there were also not many mistakes and distortions.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza sposobu, w jaki wybrane polskie tygodniki opinii przedstawiały problemy kontynentu afrykańskiego w latach 2001-2010. Przy pomocy dwóch narzędzi badawczych - analizy zawartości i analizy dyskursywnej - autor stara się odpowiedzieć na pytanie o obraz Afryki, kreowany przez Newsweek, Politykę i Wprost. Trzy tygodniki przedstawiały problemy kontynentu w stosunkowo podobny sposób. Żaden z nich nie wypracował spójnej polityki redakcyjnej, co znalazło swój wyraz w nieregularności podejmowania tematyki afrykańskiej, jak również w jej niskiej ekspozycyjności. Analizowane tytuły skupiły się na polityce i kwestiach bezpieczeństwa, pisząc głownie o dyktatorskich rządach i konfliktach zbrojnych. Mniej miejsca poświęcono gospodarce, społeczeństwom i religiom, natomiast pozostałe problemy zostały zmarginalizowane. Stosunek większości dziennikarzy do Afrykanów był neutralny, popełniano też niewielką liczbę błędów merytorycznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.authorTlałka, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKłosowicz, Robert - 128923 pl
dc.contributor.reviewerSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:00:05Z
dc.date.available2020-07-24T11:00:05Z
dc.date.submitted2012-10-01pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-69723-35144pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182872
dc.languagepolpl
dc.subject.enAfrica, Newsweek, Polityka, Wprostpl
dc.subject.plAfryka, Newsweek, Polityka, Wprostpl
dc.titleWybrane problemy Afryki na łamach Newsweeka, Polityki i Wprost w latach 2001-2010pl
dc.title.alternativeThe chosen problems of Africa in Newsweek, Polityka and Wprost in the years 2001-2010pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to analyze the manner, in which the chosen polish weekly news magazines presented the problems of Africa in the years 2001-2010. Using two research methods - content analysis and discourse analysis - the author tries to reconstruct the image of Africa created in Newsweek, Polityka and Wprost magazines. As a result of the analyzes, it was stated that three magazines presented Africa in the similar manner. In any of them there was signs of systematic, planned approach to the problems of the continent, which is depicted in irregularity of publishing articles about Africa, as well as in their relatively low exposure. The magazines focused mainly on political and security issues, i.e. dictatorships and armed conflicts. Economy, society, religion were also on the agenda, but to a lesser extent. Other problems, such as culture, were largely marginalized. The attitude of journalists toward Africans were rather neutral, there were also not many mistakes and distortions.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza sposobu, w jaki wybrane polskie tygodniki opinii przedstawiały problemy kontynentu afrykańskiego w latach 2001-2010. Przy pomocy dwóch narzędzi badawczych - analizy zawartości i analizy dyskursywnej - autor stara się odpowiedzieć na pytanie o obraz Afryki, kreowany przez Newsweek, Politykę i Wprost. Trzy tygodniki przedstawiały problemy kontynentu w stosunkowo podobny sposób. Żaden z nich nie wypracował spójnej polityki redakcyjnej, co znalazło swój wyraz w nieregularności podejmowania tematyki afrykańskiej, jak również w jej niskiej ekspozycyjności. Analizowane tytuły skupiły się na polityce i kwestiach bezpieczeństwa, pisząc głownie o dyktatorskich rządach i konfliktach zbrojnych. Mniej miejsca poświęcono gospodarce, społeczeństwom i religiom, natomiast pozostałe problemy zostały zmarginalizowane. Stosunek większości dziennikarzy do Afrykanów był neutralny, popełniano też niewielką liczbę błędów merytorycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.authorpl
Tlałka, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kłosowicz, Robert - 128923
dc.contributor.reviewerpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:00:05Z
dc.date.available
2020-07-24T11:00:05Z
dc.date.submittedpl
2012-10-01
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-69723-35144
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182872
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Africa, Newsweek, Polityka, Wprost
dc.subject.plpl
Afryka, Newsweek, Polityka, Wprost
dc.titlepl
Wybrane problemy Afryki na łamach Newsweeka, Polityki i Wprost w latach 2001-2010
dc.title.alternativepl
The chosen problems of Africa in Newsweek, Polityka and Wprost in the years 2001-2010
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available