Znaczenie marki w budowaniu pozycji firmy - analiza determinantów, które wzmacniają przedsiębiorstwo na przykładzie firmy Red Bull Polska.

master
dc.abstract.enContemporary times and globalization throw different kinds of perspectives on the perception of the brand and its image. It is noted that the presence of many companies in the target markets implies increasing competition at all levels. Enterprises strive to be a pioneer in the market, and thus the entire process of brand management and creating its image has changed over the years. The aim of this paper is to show the importance of the brand in building the company's position on the basis of the analysis of determinants that strengthen the company on the example of Red Bull Polska. The author of this thesis has analyzed the literature on the subject of the brand building process and the importance of the brand in relation to the company's position. He also conducted his own research that showed the factors influencing the strengthening of the position of the Red Bull Polska brand in the eyes of consumers.pl
dc.abstract.plWspółczesność i globalizacja rzuca różnego rodzaju perspektywy na postrzeganie marki i jej wizerunku. Zauważa się, że obecność wielu firm na rynkach docelowych implikuje rosnącą na każdym szczeblu konkurencję. Przedsiębiorstwa dążą do bycia pionierem na rynku, co za tym idzie na przestrzeni lat zmienił się całokształt procesu zarządzania marką i tworzenia jej wizerunku. Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia marki w budowaniu pozycji firmy na podstawie analizy determinantów, które wzmacniają przedsiębiorstwo na przykładzie firmy Red Bull Polska. Autor niniejszej pracy magisterskiej dokonał analizy literatury w obrębie tematyki procesu budowania marki i znaczenia marki wobec pozycji przedsiębiorstwa. Przeprowadził także autorskie badania, które ukazały czynniki wpływające na umacnianie się pozycji marki Red Bull Polska w oczach konsumentów.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.authorMikos, Arkadiuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKlima, Janina - 128843 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:44:05Z
dc.date.available2022-07-01T21:44:05Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-156937-293514pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294128
dc.languagepolpl
dc.subject.enbrand- brand management- company- Red Bullpl
dc.subject.plfirma- marka- Red Bull- zarządzanie markąpl
dc.titleZnaczenie marki w budowaniu pozycji firmy - analiza determinantów, które wzmacniają przedsiębiorstwo na przykładzie firmy Red Bull Polska.pl
dc.title.alternativeThe importance of the brand in building the company's position - analysis of the conditions strengthening the company on the example of Red Bull Polska.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Contemporary times and globalization throw different kinds of perspectives on the perception of the brand and its image. It is noted that the presence of many companies in the target markets implies increasing competition at all levels. Enterprises strive to be a pioneer in the market, and thus the entire process of brand management and creating its image has changed over the years. The aim of this paper is to show the importance of the brand in building the company's position on the basis of the analysis of determinants that strengthen the company on the example of Red Bull Polska. The author of this thesis has analyzed the literature on the subject of the brand building process and the importance of the brand in relation to the company's position. He also conducted his own research that showed the factors influencing the strengthening of the position of the Red Bull Polska brand in the eyes of consumers.
dc.abstract.plpl
Współczesność i globalizacja rzuca różnego rodzaju perspektywy na postrzeganie marki i jej wizerunku. Zauważa się, że obecność wielu firm na rynkach docelowych implikuje rosnącą na każdym szczeblu konkurencję. Przedsiębiorstwa dążą do bycia pionierem na rynku, co za tym idzie na przestrzeni lat zmienił się całokształt procesu zarządzania marką i tworzenia jej wizerunku. Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia marki w budowaniu pozycji firmy na podstawie analizy determinantów, które wzmacniają przedsiębiorstwo na przykładzie firmy Red Bull Polska. Autor niniejszej pracy magisterskiej dokonał analizy literatury w obrębie tematyki procesu budowania marki i znaczenia marki wobec pozycji przedsiębiorstwa. Przeprowadził także autorskie badania, które ukazały czynniki wpływające na umacnianie się pozycji marki Red Bull Polska w oczach konsumentów.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.authorpl
Mikos, Arkadiusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Klima, Janina - 128843
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:44:05Z
dc.date.available
2022-07-01T21:44:05Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-156937-293514
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294128
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
brand- brand management- company- Red Bull
dc.subject.plpl
firma- marka- Red Bull- zarządzanie marką
dc.titlepl
Znaczenie marki w budowaniu pozycji firmy - analiza determinantów, które wzmacniają przedsiębiorstwo na przykładzie firmy Red Bull Polska.
dc.title.alternativepl
The importance of the brand in building the company's position - analysis of the conditions strengthening the company on the example of Red Bull Polska.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Bochnia
1
Colindale
1
Dabrowa Bialostocka
1
Dobrzykowice
1
Ealing
1
Grudziądz
1
Krakow
1
Lodz
1
Praszka
1
Ruda Śląska
1

No access

No Thumbnail Available
Collections