Częstość i przyczyny zaostrzeń w przebiegu astmy oskrzelowej u osób dorosłych

master
dc.abstract.enWork is a research and was written based on an analysis of current literature and research. For this purpose has been created its own questionnaire. In the first part of this work we have been shown the base of clinical disease, with particular emphasis on the cause of exacerbations and the possibility of their minimization and treatment.Target: Identify a group of people whose asthma is not controlled, to show the causes and exacerbations of bronchial asthma.Making and method: The study involved 83 people with diagnosed asthma. The study was conducted at the department of Pulmonology and the clinic of the University Hospital at Skawinska 8. During testing complied with the rules of ethics and anonymity of study participants. Patients expressed their voluntary consent to fill out a questionnaire. An essential condition for participation in the study was clinically proven asthma. As a diagnostic survey method was used; research tool was a questionnaire of our own design and standardized research tools Healthy Behaviour Inventory (IZZ) and the Acceptance of Illness Scale (AIS) by Z. Juczyńskiego. The results developed using Excel. The presence of statistical relationships were subjected to the chi-square test for the adopted level of significance p≤ 0.05.Results: The study showed that 36% of people in the study group did not obtain control of asthma. Respondents indicate is the most common factor causing exacerbation of respiratory infections, bacterial infections, 24% and 20% of viral infections. According to the data, the average frequency of exacerbations was 2.7 +/- 3.7 during the year.Conclusions: The study emerged from a group of people whose asthma is not controlled. Respondents indicated a number of reasons that cause exacerbation. One should, however, attention to the poor control of the disease resulting from both poorly adapted treatment and lack of proper education on the part of the doctor, as well as with the wrong approach patients, failure to follow without proper inhaler, not to raise up visit and perform basic research controlling the disease .pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Praca ma charakter badawczy i napisana została na podstawie analizy najnowszego piśmiennictwa i prowadzonych badań. W tym celu stworzony został własny kwestionariusz ankiety. W pierwszej części pracy zostały ukazane podstawy kliniczne schorzenia, ze szczególnym naciskiem na przyczyny zaostrzeń i możliwość ich minimalizacji oraz leczenie.Cel pracy: Zidentyfikowanie grupy osób u których astma nie jest kontrolowana, ukazanie przyczyn i częstości zaostrzeń w przebiegu astmy oskrzelowej.Materiał i metody: Badaniem objęto 83 osoby ze stwierdzoną astmą oskrzelową. Badania przeprowadzono na oddziale Pulmonologii oraz w przychodni Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Skawińskiej 8. Podczas przeprowadzania badań przestrzegano zasady etyki i zachowanie anonimowości uczestników badań. Pacjenci wyrażali dobrowolną zgodę na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Istotnym warunkiem wzięcia udziału w badaniach była potwierdzona klinicznie astma oskrzelowa. Jako metodę zastosowano sondaż diagnostyczny; narzędziem badawczym był kwestionariusz własnej konstrukcji oraz standaryzowane narzędzia badawcze Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) oraz Skala Akceptacji Choroby (AIS) autorstwa Z. Juczyńskiego. Wyniki badań opracowana przy użyciu programu EXCEL. Występowanie zależności statystycznych poddano testowi chi kwadrat dla przyjętego poziomu istotności p≤ 0,05. Wyniki: Przeprowadzone badania wskazały że 36 % osób z grupy badanej nie uzyskało kontroli nad astmą. Ankietowani wskazują jako najczęstszy czynnik wywoływania zaostrzenia infekcje dróg oddechowych w 24 % infekcje bakteryjne i w 20 % infekcje wirusowe. Zgodnie z danymi średnia częstość zaostrzeń wyniosła 2,7+/-3,7 w ciągu roku. Wnioski: Przeprowadzone badania wyłoniły grupę osób u których astma nie jest kontrolowana. Respondenci wskazali wiele przyczyn które wywołują zaostrzenia. Zwrócić należy jednak uwagę na złą kontrolę schorzenia wynikającą zarówno ze źle dostosowanego leczenia i braku właściwej edukacji ze strony lekarza, jak i z nieodpowiedniego podejścia pacjentów, niestosowania się do zaleceń, nie prawidłowej inhalacji leków, nie zgłaszaniu się na wizytę kontrolną i wykonywaniu podstawowych badań kontrolujących schorzenie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.authorStasiak, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.contributor.reviewerSura, Piotr - 133537 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:51:26Z
dc.date.available2020-07-26T16:51:26Z
dc.date.submitted2015-10-22pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-99944-121252pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207086
dc.languagepolpl
dc.subject.enasthma, exacerbation on asthma, causes exacerbationspl
dc.subject.plastma, zaostrzenie astmy, przyczyny zaostrzeńpl
dc.titleCzęstość i przyczyny zaostrzeń w przebiegu astmy oskrzelowej u osób dorosłychpl
dc.title.alternativeThe incidence and causes exacerbations of bronchial asthma in adults.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work is a research and was written based on an analysis of current literature and research. For this purpose has been created its own questionnaire. In the first part of this work we have been shown the base of clinical disease, with particular emphasis on the cause of exacerbations and the possibility of their minimization and treatment.Target: Identify a group of people whose asthma is not controlled, to show the causes and exacerbations of bronchial asthma.Making and method: The study involved 83 people with diagnosed asthma. The study was conducted at the department of Pulmonology and the clinic of the University Hospital at Skawinska 8. During testing complied with the rules of ethics and anonymity of study participants. Patients expressed their voluntary consent to fill out a questionnaire. An essential condition for participation in the study was clinically proven asthma. As a diagnostic survey method was used; research tool was a questionnaire of our own design and standardized research tools Healthy Behaviour Inventory (IZZ) and the Acceptance of Illness Scale (AIS) by Z. Juczyńskiego. The results developed using Excel. The presence of statistical relationships were subjected to the chi-square test for the adopted level of significance p≤ 0.05.Results: The study showed that 36% of people in the study group did not obtain control of asthma. Respondents indicate is the most common factor causing exacerbation of respiratory infections, bacterial infections, 24% and 20% of viral infections. According to the data, the average frequency of exacerbations was 2.7 +/- 3.7 during the year.Conclusions: The study emerged from a group of people whose asthma is not controlled. Respondents indicated a number of reasons that cause exacerbation. One should, however, attention to the poor control of the disease resulting from both poorly adapted treatment and lack of proper education on the part of the doctor, as well as with the wrong approach patients, failure to follow without proper inhaler, not to raise up visit and perform basic research controlling the disease .
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Praca ma charakter badawczy i napisana została na podstawie analizy najnowszego piśmiennictwa i prowadzonych badań. W tym celu stworzony został własny kwestionariusz ankiety. W pierwszej części pracy zostały ukazane podstawy kliniczne schorzenia, ze szczególnym naciskiem na przyczyny zaostrzeń i możliwość ich minimalizacji oraz leczenie.Cel pracy: Zidentyfikowanie grupy osób u których astma nie jest kontrolowana, ukazanie przyczyn i częstości zaostrzeń w przebiegu astmy oskrzelowej.Materiał i metody: Badaniem objęto 83 osoby ze stwierdzoną astmą oskrzelową. Badania przeprowadzono na oddziale Pulmonologii oraz w przychodni Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Skawińskiej 8. Podczas przeprowadzania badań przestrzegano zasady etyki i zachowanie anonimowości uczestników badań. Pacjenci wyrażali dobrowolną zgodę na wypełnienie kwestionariusza ankiety. Istotnym warunkiem wzięcia udziału w badaniach była potwierdzona klinicznie astma oskrzelowa. Jako metodę zastosowano sondaż diagnostyczny; narzędziem badawczym był kwestionariusz własnej konstrukcji oraz standaryzowane narzędzia badawcze Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ) oraz Skala Akceptacji Choroby (AIS) autorstwa Z. Juczyńskiego. Wyniki badań opracowana przy użyciu programu EXCEL. Występowanie zależności statystycznych poddano testowi chi kwadrat dla przyjętego poziomu istotności p≤ 0,05. Wyniki: Przeprowadzone badania wskazały że 36 % osób z grupy badanej nie uzyskało kontroli nad astmą. Ankietowani wskazują jako najczęstszy czynnik wywoływania zaostrzenia infekcje dróg oddechowych w 24 % infekcje bakteryjne i w 20 % infekcje wirusowe. Zgodnie z danymi średnia częstość zaostrzeń wyniosła 2,7+/-3,7 w ciągu roku. Wnioski: Przeprowadzone badania wyłoniły grupę osób u których astma nie jest kontrolowana. Respondenci wskazali wiele przyczyn które wywołują zaostrzenia. Zwrócić należy jednak uwagę na złą kontrolę schorzenia wynikającą zarówno ze źle dostosowanego leczenia i braku właściwej edukacji ze strony lekarza, jak i z nieodpowiedniego podejścia pacjentów, niestosowania się do zaleceń, nie prawidłowej inhalacji leków, nie zgłaszaniu się na wizytę kontrolną i wykonywaniu podstawowych badań kontrolujących schorzenie.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.authorpl
Stasiak, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.contributor.reviewerpl
Sura, Piotr - 133537
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:51:26Z
dc.date.available
2020-07-26T16:51:26Z
dc.date.submittedpl
2015-10-22
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-99944-121252
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207086
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
asthma, exacerbation on asthma, causes exacerbations
dc.subject.plpl
astma, zaostrzenie astmy, przyczyny zaostrzeń
dc.titlepl
Częstość i przyczyny zaostrzeń w przebiegu astmy oskrzelowej u osób dorosłych
dc.title.alternativepl
The incidence and causes exacerbations of bronchial asthma in adults.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Wroclaw
6
Krakow
4
Katowice
3
Lublin
3
Nowy Targ
3
Poznan
3
Chandler
2
Olkusz
2
Rzeszów
2

No access

No Thumbnail Available