Pojęcie prawdy w pismach Izokratesa na przykładzie mowy do Filipa.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to show the way in which the Athenian orator and educator, Isocrates (436-338 BC), forms his literary and political activity in regard to the concept of truth. He is the creator of an original concept of truth, according to which – in opposition to the Sophists on the one hand, and Plato on the other – the role of a speaker is to focus on important and useful subjects, but relying on probable conjectures and assumptions – without aiming at the unattainable idea of absolute truth and certain knowledge. In this spirit he educates his followers, by which he wants to exert a real influence on the politics of the Greek poleis. This goal is also served by the speeches in which Isocrates addresses the assembly of Hellenes (Panegyric) and the ruler of a powerful monarchy bordering Greece (To Philip). He presents in them his plan of fixing the current political and social situation of Greece: the reconciliation of feuding poleis and a common expedition against the barbarian Persia. In his speech “To Philip” the author tries to create an image of the ruler matching the current needs of Greece: a skilful politician and an outstanding army commander. An examination of the means of rhetorical persuasion enables an evaluation of the way in which Isocrates analyses the material of historical events for the practical purpose of realizing his own political conception.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie sposobu, w jaki ateński mówca i wychowawca Izokrates (436-338 przed Chr.) kształtuje swą działalność literacką i polityczną w odniesieniu do pojęcia prawdy. Jest on twórcą oryginalnej koncepcji prawdy, zgodnie z którą – w opozycji z jednej strony do sofistów, z drugiej zaś do Platona – zadaniem mówcy jest koncentrować się na przedmiotach ważnych i pożytecznych, lecz w oparciu o prawdopodobne domysły i przypuszczenia – bez dążenia do nieosiągalnej idei prawdy absolutnej i pewnej wiedzy. W tym duchu wychowuje on swych uczniów, przez co chce wywrzeć realny wpływ na politykę greckich poleis. Temu celowi służą także mowy, w których Izokrates zwraca się do zgromadzenia Hellenów (Panegiryk) oraz do władcy potężnej monarchii sąsiadującej z Grecją (Do Filipa). Przedstawia w nich swój plan naprawy aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Grecji: pojednanie zwaśnionych poleis i wspólna wyprawa przeciw barbarzyńskiej Persji. W mowie ‘Do Filipa’ stara się autor stworzyć obraz władcy odpowiadającego aktualnym potrzebom Grecji: zręcznego polityka i niezrównanego dowódcy wojskowego. Przyjrzenie się użytym w mowie środkom retorycznej perswazji pozwala ocenić sposób, w jaki Izokrates opracowuje materiał historycznych wydarzeń dla praktycznego celu realizacji własnej koncepcji politycznej.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKorus, Kazimierz - 129150 pl
dc.contributor.authorBeściak, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerJanik, Joanna - 128461 pl
dc.contributor.reviewerKorus, Kazimierz - 129150 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:27:30Z
dc.date.available2020-07-24T17:27:30Z
dc.date.submitted2013-07-10pl
dc.fieldofstudyfilologia klasycznapl
dc.identifier.apddiploma-76167-126246pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188834
dc.languagepolpl
dc.subject.enIsocrates, truth, rhetoric, Philip II of Macedonpl
dc.subject.plIzokrates, prawda, retoryka, Filip II Macedońskipl
dc.titlePojęcie prawdy w pismach Izokratesa na przykładzie mowy do Filipa.pl
dc.title.alternativeThe concept of truth in writings of Isocrates on the example of his speech to Philip.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to show the way in which the Athenian orator and educator, Isocrates (436-338 BC), forms his literary and political activity in regard to the concept of truth. He is the creator of an original concept of truth, according to which – in opposition to the Sophists on the one hand, and Plato on the other – the role of a speaker is to focus on important and useful subjects, but relying on probable conjectures and assumptions – without aiming at the unattainable idea of absolute truth and certain knowledge. In this spirit he educates his followers, by which he wants to exert a real influence on the politics of the Greek poleis. This goal is also served by the speeches in which Isocrates addresses the assembly of Hellenes (Panegyric) and the ruler of a powerful monarchy bordering Greece (To Philip). He presents in them his plan of fixing the current political and social situation of Greece: the reconciliation of feuding poleis and a common expedition against the barbarian Persia. In his speech “To Philip” the author tries to create an image of the ruler matching the current needs of Greece: a skilful politician and an outstanding army commander. An examination of the means of rhetorical persuasion enables an evaluation of the way in which Isocrates analyses the material of historical events for the practical purpose of realizing his own political conception.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie sposobu, w jaki ateński mówca i wychowawca Izokrates (436-338 przed Chr.) kształtuje swą działalność literacką i polityczną w odniesieniu do pojęcia prawdy. Jest on twórcą oryginalnej koncepcji prawdy, zgodnie z którą – w opozycji z jednej strony do sofistów, z drugiej zaś do Platona – zadaniem mówcy jest koncentrować się na przedmiotach ważnych i pożytecznych, lecz w oparciu o prawdopodobne domysły i przypuszczenia – bez dążenia do nieosiągalnej idei prawdy absolutnej i pewnej wiedzy. W tym duchu wychowuje on swych uczniów, przez co chce wywrzeć realny wpływ na politykę greckich poleis. Temu celowi służą także mowy, w których Izokrates zwraca się do zgromadzenia Hellenów (Panegiryk) oraz do władcy potężnej monarchii sąsiadującej z Grecją (Do Filipa). Przedstawia w nich swój plan naprawy aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Grecji: pojednanie zwaśnionych poleis i wspólna wyprawa przeciw barbarzyńskiej Persji. W mowie ‘Do Filipa’ stara się autor stworzyć obraz władcy odpowiadającego aktualnym potrzebom Grecji: zręcznego polityka i niezrównanego dowódcy wojskowego. Przyjrzenie się użytym w mowie środkom retorycznej perswazji pozwala ocenić sposób, w jaki Izokrates opracowuje materiał historycznych wydarzeń dla praktycznego celu realizacji własnej koncepcji politycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Korus, Kazimierz - 129150
dc.contributor.authorpl
Beściak, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Janik, Joanna - 128461
dc.contributor.reviewerpl
Korus, Kazimierz - 129150
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:27:30Z
dc.date.available
2020-07-24T17:27:30Z
dc.date.submittedpl
2013-07-10
dc.fieldofstudypl
filologia klasyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-76167-126246
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188834
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Isocrates, truth, rhetoric, Philip II of Macedon
dc.subject.plpl
Izokrates, prawda, retoryka, Filip II Macedoński
dc.titlepl
Pojęcie prawdy w pismach Izokratesa na przykładzie mowy do Filipa.
dc.title.alternativepl
The concept of truth in writings of Isocrates on the example of his speech to Philip.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Budapest
1
Częstochowa
1
Potasze
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available