INICJATYWA INTERREG III A ORAZ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - SŁOWACJA 2007 - 2013 JAKO PRZYKŁAD INTEGRACJI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

master
dc.abstract.enThis thesis presents the process of establishing and strengthening cross-border relations between Poland and the Slovak Republic, particularly in the years 2004 - 2013. In the thesis, positive aspects of co-operation are highlighted, resulting form the will to collaborate between the partners, which, in turn, brings about the acquisition of European Union funding. The acquired funds can greatly simplify the implementation of activities aimed at raising the standard of living of population residing in the border areas as well as measures to protect the environment and cultural heritage in the areas of co-operation.The first chapter of the thesis contains general information on the co-operation within the European Union Euroregions and information about Euroregions in Poland, a brief history of Polish-Slovak co-operation, as well as the beginning of cross-border co-operation within the Euroregion Tatry.The second chapter of the thesis introduces general concepts of INTERREG Initiative as well as describes the actions taken within the INTERREG III A Republic of Poland - Slovak Republic 2004 - 2006 Initiative. This part of the thesis also presents the examples of the projects that have been completed within the Community Initiative, and which precisely illustrate what is the co-operation between the partners of the project about. The last chapter of the thesis concerns Republic of Poland – Slovak Republic Cross-border Co-operation Operational Programme 2007 – 2013. This part of the thesis contains information about allocation of funds from the European Regional Development Fund and application procedures. This section also offers a description of the umbrella project implemented within the Polish – Slovak co-operation, as well as two micro-projects: „Tatra Mountains merge and not divide” and „Modernization of road transport communication infrastructure Osturnia – state border – Niedzica.”pl
dc.abstract.plPraca przedstawia proces nawiązywania oraz umacniania stosunków Transgranicznych pomiędzy Polską i Słowacją, szczególnie w latach 2004 – 2013. W pracy ukazane zostały pozytywne aspekty wynikające z chęci współpracy pomiędzy partnerami, której efektem jest pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskane fundusze w znacznym stopniu ułatwiają realizację działań zmierzających do podnoszenia poziomu życia ludności zamieszkującej tereny przygraniczne oraz działań mających na celu ochronę środowiska oraz dziedzictwa kulturowego na terenach objętych współpracą.W pierwszej części zawarte zostały ogólne informacje dotyczące współpracy w ramach Euroregionów na terenie Unii Europejskiej oraz informacje na temat Euroregionów, które funkcjonują na terenie Polski, krótki zarys historyczny współpracy Polski i Słowacji oraz początek współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Tatry.Druga część pracy przedstawia pojęcia ogólne dotyczące Inicjatywy INTERREG, jak również koncentruje się na opisie działań, które podjęte zostały w ramach Inicjatywy INTERREG III A Polska – Słowacja 2004 – 2006. W tej części przedstawione zostały również przykłady projektów, które zakończone zostały podczas realizacji Inicjatywy Wspólnotowej, a które szczegółowo obrazują, na czym polegała współpraca pomiędzy partnerami działającymi w zakresie projektu. Ostatnia część dotyczy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007 – 2013. W tej części pracy zawarte zostały informacje dotyczące alokacji funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz procedury składania wniosków na dofinansowanie projektów. Również ten rozdział zawiera opis projektu parasolowego realizowanego w ramach współpracy polsko słowackiej oraz dwóch mikroprojektów: „Tatry łączą a nie dzielą” i „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia – granica państwa – Niedzica”.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorPtaszkowska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerBojenko-Izdebska, Ewa - 127391 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:46:41Z
dc.date.available2020-07-24T14:46:41Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-73456-35175pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186333
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuroregion, cross-border co-operation, european integration, European Union fundingpl
dc.subject.plEuroregion, współpraca transgraniczna, integracja europejska, dofinansowanie z Unii Europejskiejpl
dc.titleINICJATYWA INTERREG III A ORAZ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - SŁOWACJA 2007 - 2013 JAKO PRZYKŁAD INTEGRACJI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJpl
dc.title.alternativeINTERREG III A INITIATIVE AND REPUBLIC OF POLAND – SLOVAK REPUBLIC CROSS-BORDER CO-OPERATION OPERATIONAL PROGRAMME 2007 - 2013 AS AN EXAMPLE OF INTEGRATION WITHIN EUROPEAN UNIONpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis presents the process of establishing and strengthening cross-border relations between Poland and the Slovak Republic, particularly in the years 2004 - 2013. In the thesis, positive aspects of co-operation are highlighted, resulting form the will to collaborate between the partners, which, in turn, brings about the acquisition of European Union funding. The acquired funds can greatly simplify the implementation of activities aimed at raising the standard of living of population residing in the border areas as well as measures to protect the environment and cultural heritage in the areas of co-operation.The first chapter of the thesis contains general information on the co-operation within the European Union Euroregions and information about Euroregions in Poland, a brief history of Polish-Slovak co-operation, as well as the beginning of cross-border co-operation within the Euroregion Tatry.The second chapter of the thesis introduces general concepts of INTERREG Initiative as well as describes the actions taken within the INTERREG III A Republic of Poland - Slovak Republic 2004 - 2006 Initiative. This part of the thesis also presents the examples of the projects that have been completed within the Community Initiative, and which precisely illustrate what is the co-operation between the partners of the project about. The last chapter of the thesis concerns Republic of Poland – Slovak Republic Cross-border Co-operation Operational Programme 2007 – 2013. This part of the thesis contains information about allocation of funds from the European Regional Development Fund and application procedures. This section also offers a description of the umbrella project implemented within the Polish – Slovak co-operation, as well as two micro-projects: „Tatra Mountains merge and not divide” and „Modernization of road transport communication infrastructure Osturnia – state border – Niedzica.”
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia proces nawiązywania oraz umacniania stosunków Transgranicznych pomiędzy Polską i Słowacją, szczególnie w latach 2004 – 2013. W pracy ukazane zostały pozytywne aspekty wynikające z chęci współpracy pomiędzy partnerami, której efektem jest pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Pozyskane fundusze w znacznym stopniu ułatwiają realizację działań zmierzających do podnoszenia poziomu życia ludności zamieszkującej tereny przygraniczne oraz działań mających na celu ochronę środowiska oraz dziedzictwa kulturowego na terenach objętych współpracą.W pierwszej części zawarte zostały ogólne informacje dotyczące współpracy w ramach Euroregionów na terenie Unii Europejskiej oraz informacje na temat Euroregionów, które funkcjonują na terenie Polski, krótki zarys historyczny współpracy Polski i Słowacji oraz początek współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu Tatry.Druga część pracy przedstawia pojęcia ogólne dotyczące Inicjatywy INTERREG, jak również koncentruje się na opisie działań, które podjęte zostały w ramach Inicjatywy INTERREG III A Polska – Słowacja 2004 – 2006. W tej części przedstawione zostały również przykłady projektów, które zakończone zostały podczas realizacji Inicjatywy Wspólnotowej, a które szczegółowo obrazują, na czym polegała współpraca pomiędzy partnerami działającymi w zakresie projektu. Ostatnia część dotyczy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja 2007 – 2013. W tej części pracy zawarte zostały informacje dotyczące alokacji funduszy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz procedury składania wniosków na dofinansowanie projektów. Również ten rozdział zawiera opis projektu parasolowego realizowanego w ramach współpracy polsko słowackiej oraz dwóch mikroprojektów: „Tatry łączą a nie dzielą” i „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia – granica państwa – Niedzica”.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Ptaszkowska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Bojenko-Izdebska, Ewa - 127391
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:46:41Z
dc.date.available
2020-07-24T14:46:41Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-73456-35175
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186333
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Euroregion, cross-border co-operation, european integration, European Union funding
dc.subject.plpl
Euroregion, współpraca transgraniczna, integracja europejska, dofinansowanie z Unii Europejskiej
dc.titlepl
INICJATYWA INTERREG III A ORAZ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA - SŁOWACJA 2007 - 2013 JAKO PRZYKŁAD INTEGRACJI W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ
dc.title.alternativepl
INTERREG III A INITIATIVE AND REPUBLIC OF POLAND – SLOVAK REPUBLIC CROSS-BORDER CO-OPERATION OPERATIONAL PROGRAMME 2007 - 2013 AS AN EXAMPLE OF INTEGRATION WITHIN EUROPEAN UNION
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Mysłowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available