Raje podatkowe i ich analiza na podstawie wybranych krajów

master
dc.abstract.enTax havens are extremely harmful from the point of view of the country. Indirectly, it affects citizens, as less money enters the budget and expenditure cannot be met. From the point of view of people wishing to set up a company, it is an ideal option to reduce as much as possible the costs of setting up a business and paying low or zero taxes. The main purpose of this work is to analyse tax havens. The first chapter explains what tax and tax haven are and describes the rules of tax system in Poland. The next chapter describes in detail tax havens, their classification and functioning, the criteria for selecting a tax haven and scandals resulting from leaked documents related to the exploitation of havens. Next, actions aimed at preventing the use of jurisdictions applying harmful tax competition are presented on an international example, i.e. actions applied by the OECD and the EU, as well as domestically, in Poland. The last chapter is an analysis of rules prevailing in selected tax residences, a description of points that influence their labeling as tax havens, rules of setting up a company in their territories, and then a comparison of these rules side by side to show similarities and differences that influence whether a given owner chooses an appropriate tax haven to open his company or to avoid taxation.pl
dc.abstract.plRaje podatkowe są z punktu widzenia państwa wyjątkowo szkodliwe. Pośrednio odbija się to na obywatelach, ponieważ do budżetu wpływa mniej pieniędzy i nie pozwala to na zrealizowanie wydatków. Z punktu widzenia osób chcących założyć spółkę jest to idealna opcja, aby maksymalnie obniżyć koszty założenia przedsiębiorstwa i płacenia niskich lub zerowych podatków. Głównym celem pracy jest analiza rajów podatkowych. W pierwszym rozdziale wyjaśniono, czym jest podatek i raj podatkowy oraz opisano zasady systemu podatkowego w Polsce. W kolejnym rozdziale szczegółowo zostały opisane raje podatkowe, ich podział i sposób działania, kryteria wyboru raju podatkowego i afery wynikające z wypłynięcia dokumentów związanych z wykorzystywaniem oaz. Następnie przedstawiono działania mające zapobiegać wykorzystaniu jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na przykładzie międzynarodowym, czyli działania stosowane przez OECD i UE, jak i krajowym, w Polsce. Ostatni rozdział to analiza zasad panujących w wybranych rezydencjach podatkowych, opis punktów, które wpływają na określanie ich mianem rajów podatkowych, zasad zakładania spółki na ich terenach, a następnie zestawienia tych zasad obok siebie, aby wykazać podobieństwa i różnice, które wpływają na to, czy dany właściciel wybierze odpowiedni raj podatkowy do otwarcia swojej spółki lub unikania opodatkowania.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorMerchut, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2022-07-13T21:52:19Z
dc.date.available2022-07-13T21:52:19Z
dc.date.submitted2022-07-13pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-157495-287267pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296782
dc.languagepolpl
dc.subject.entax – tax avoidance – tax havenspl
dc.subject.plpodatek – raje podatkowe – unikanie opodatkowaniapl
dc.titleRaje podatkowe i ich analiza na podstawie wybranych krajówpl
dc.title.alternativeTax havens and their analysis based on selected countriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tax havens are extremely harmful from the point of view of the country. Indirectly, it affects citizens, as less money enters the budget and expenditure cannot be met. From the point of view of people wishing to set up a company, it is an ideal option to reduce as much as possible the costs of setting up a business and paying low or zero taxes. The main purpose of this work is to analyse tax havens. The first chapter explains what tax and tax haven are and describes the rules of tax system in Poland. The next chapter describes in detail tax havens, their classification and functioning, the criteria for selecting a tax haven and scandals resulting from leaked documents related to the exploitation of havens. Next, actions aimed at preventing the use of jurisdictions applying harmful tax competition are presented on an international example, i.e. actions applied by the OECD and the EU, as well as domestically, in Poland. The last chapter is an analysis of rules prevailing in selected tax residences, a description of points that influence their labeling as tax havens, rules of setting up a company in their territories, and then a comparison of these rules side by side to show similarities and differences that influence whether a given owner chooses an appropriate tax haven to open his company or to avoid taxation.
dc.abstract.plpl
Raje podatkowe są z punktu widzenia państwa wyjątkowo szkodliwe. Pośrednio odbija się to na obywatelach, ponieważ do budżetu wpływa mniej pieniędzy i nie pozwala to na zrealizowanie wydatków. Z punktu widzenia osób chcących założyć spółkę jest to idealna opcja, aby maksymalnie obniżyć koszty założenia przedsiębiorstwa i płacenia niskich lub zerowych podatków. Głównym celem pracy jest analiza rajów podatkowych. W pierwszym rozdziale wyjaśniono, czym jest podatek i raj podatkowy oraz opisano zasady systemu podatkowego w Polsce. W kolejnym rozdziale szczegółowo zostały opisane raje podatkowe, ich podział i sposób działania, kryteria wyboru raju podatkowego i afery wynikające z wypłynięcia dokumentów związanych z wykorzystywaniem oaz. Następnie przedstawiono działania mające zapobiegać wykorzystaniu jurysdykcji stosujących szkodliwą konkurencję podatkową na przykładzie międzynarodowym, czyli działania stosowane przez OECD i UE, jak i krajowym, w Polsce. Ostatni rozdział to analiza zasad panujących w wybranych rezydencjach podatkowych, opis punktów, które wpływają na określanie ich mianem rajów podatkowych, zasad zakładania spółki na ich terenach, a następnie zestawienia tych zasad obok siebie, aby wykazać podobieństwa i różnice, które wpływają na to, czy dany właściciel wybierze odpowiedni raj podatkowy do otwarcia swojej spółki lub unikania opodatkowania.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Merchut, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2022-07-13T21:52:19Z
dc.date.available
2022-07-13T21:52:19Z
dc.date.submittedpl
2022-07-13
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-157495-287267
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296782
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax – tax avoidance – tax havens
dc.subject.plpl
podatek – raje podatkowe – unikanie opodatkowania
dc.titlepl
Raje podatkowe i ich analiza na podstawie wybranych krajów
dc.title.alternativepl
Tax havens and their analysis based on selected countries
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
146
Views per month
Views per city
Warsaw
36
Krakow
23
Poznan
10
Szyk
7
Katowice
4
Koszalin
4
Lodz
4
Wroclaw
4
Bialystok
3
Wieliczka
3

No access

No Thumbnail Available
Collections