Skuteczność funkcji prewencyjnej działalności Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2015-2019

master
dc.abstract.enThe main purpose of the thesis is to analyze the effectiveness of actions taken by the Polish Financial Supervision Authority in emergency situations. The subject of the thesis are the results of the analysis of research conducted with the use of methods appropriate for the discipline of management and quality sciences. According to the author's assumptions, the Polish Financial Supervision Authority does not function properly, and the public's knowledge about this institution is insufficient. Gaps in knowledge about the functioning of the Polish Financial Supervision Authority are confirmed by the results of the research carried out by the author. This may indicate the need to implement appropriate measures aimed at increasing Poles' awareness of the described institution.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest analiza skuteczności podjętych działań Komisji Nadzoru Finansowego w sytuacjach zagrożeń. Przedmiot pracy stanowią wyniki analizy badań prowadzonych z wykorzystaniem metod właściwych dla dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Według założeń autora Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce nie funkcjonuje prawidłowo, dodatkowo wiedza społeczeństwa o tej instytucji jest niewystarczająca. Braki w wiedzy o funkcjonowaniu Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez autora. Może to świadczyć o potrzebie wdrożenia odpowiednich działań, których celem byłby wzrost świadomości Polaków na temat opisywanej instytucji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.authorMendyk, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDobrowolski, Zbysławpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.date.accessioned2020-11-08T23:10:44Z
dc.date.available2020-11-08T23:10:44Z
dc.date.submitted2020-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-139459-267426pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253038
dc.languagepolpl
dc.subject.enTHE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY, EFFECTIVNESS,FINANCIAL FRAUDpl
dc.subject.plKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO, SKUTECZNOŚĆ,NADUŻYCIA FINANSOWEpl
dc.titleSkuteczność funkcji prewencyjnej działalności Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2015-2019pl
dc.title.alternativeEffectiveness of the preventive function of the activities of the Polish Financial Supervision Authority in 2015-2019pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of the thesis is to analyze the effectiveness of actions taken by the Polish Financial Supervision Authority in emergency situations. The subject of the thesis are the results of the analysis of research conducted with the use of methods appropriate for the discipline of management and quality sciences. According to the author's assumptions, the Polish Financial Supervision Authority does not function properly, and the public's knowledge about this institution is insufficient. Gaps in knowledge about the functioning of the Polish Financial Supervision Authority are confirmed by the results of the research carried out by the author. This may indicate the need to implement appropriate measures aimed at increasing Poles' awareness of the described institution.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest analiza skuteczności podjętych działań Komisji Nadzoru Finansowego w sytuacjach zagrożeń. Przedmiot pracy stanowią wyniki analizy badań prowadzonych z wykorzystaniem metod właściwych dla dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Według założeń autora Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce nie funkcjonuje prawidłowo, dodatkowo wiedza społeczeństwa o tej instytucji jest niewystarczająca. Braki w wiedzy o funkcjonowaniu Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzają wyniki badań przeprowadzonych przez autora. Może to świadczyć o potrzebie wdrożenia odpowiednich działań, których celem byłby wzrost świadomości Polaków na temat opisywanej instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.authorpl
Mendyk, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dobrowolski, Zbysław
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.date.accessioned
2020-11-08T23:10:44Z
dc.date.available
2020-11-08T23:10:44Z
dc.date.submittedpl
2020-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-139459-267426
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253038
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
THE POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY, EFFECTIVNESS,FINANCIAL FRAUD
dc.subject.plpl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO, SKUTECZNOŚĆ,NADUŻYCIA FINANSOWE
dc.titlepl
Skuteczność funkcji prewencyjnej działalności Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2015-2019
dc.title.alternativepl
Effectiveness of the preventive function of the activities of the Polish Financial Supervision Authority in 2015-2019
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Krasnik
1

No access

No Thumbnail Available