Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym

master
dc.abstract.enThe paper consists of four chapters.The content of the first one is a presentation and analysis of literature on this subject, with particular regard to explanations of terminology, then, causes, manifestations, consequences and determinants of aggression.The second chapter includes a description of my own research methodology. The research was conducted in 2016 on 87 students and 3 teachers from two lower secondary schools from Subcarpathian Voivodeship (Poland). I used the method of survey with scaling.The third part of the paper contains an analysis of test results. It presents, among other things, the analysis of data on the manifestations, causes and consequences of aggressive behavior among schoolchildren and, what is more, ways to reduce the aggressiveness.In the fourth chapter they are conclusions from the study and summary.pl
dc.abstract.plPraca składa się z czterech rozdziałów.W pierwszym rozdziale mieści się analiza treści literatury przedmiotu ,ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień terminologicznych, przyczyn, przejawów, skutków i uwarunkowań agresji.Rozdział drugi zawiera opis metodologii badań własnych. Badaniami w 2016 roku objęłam 87 uczniów i 3 nauczycieli z dwóch szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Zastosowałam metody ankiety ze skalowaniem.Rozdział trzeci mieści w sobie analizę wyników badań. Między innymi analizę danych na temat przejawów, przyczyn i skutków zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej oraz sposobów zmniejszania agresywności.W rozdziale czwartym znajdują się uogólnienia i wnioski z badań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.contributor.authorFilip, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerPalka, Stanisław - 131249 pl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:41:50Z
dc.date.available2020-07-27T03:41:50Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-110911-153587pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216869
dc.languagepolpl
dc.subject.enagression, causes of agression, manifestation of agression, conequences of agression, determinants of agressionpl
dc.subject.plagresja, przyczyny agresji,przejawy agresji, skutki agresji, uwarunkowania agresjipl
dc.titleZjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnympl
dc.title.alternativeThe problem of aggression among schoolchildrenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper consists of four chapters.The content of the first one is a presentation and analysis of literature on this subject, with particular regard to explanations of terminology, then, causes, manifestations, consequences and determinants of aggression.The second chapter includes a description of my own research methodology. The research was conducted in 2016 on 87 students and 3 teachers from two lower secondary schools from Subcarpathian Voivodeship (Poland). I used the method of survey with scaling.The third part of the paper contains an analysis of test results. It presents, among other things, the analysis of data on the manifestations, causes and consequences of aggressive behavior among schoolchildren and, what is more, ways to reduce the aggressiveness.In the fourth chapter they are conclusions from the study and summary.
dc.abstract.plpl
Praca składa się z czterech rozdziałów.W pierwszym rozdziale mieści się analiza treści literatury przedmiotu ,ze szczególnym uwzględnieniem wyjaśnień terminologicznych, przyczyn, przejawów, skutków i uwarunkowań agresji.Rozdział drugi zawiera opis metodologii badań własnych. Badaniami w 2016 roku objęłam 87 uczniów i 3 nauczycieli z dwóch szkół gimnazjalnych województwa podkarpackiego. Zastosowałam metody ankiety ze skalowaniem.Rozdział trzeci mieści w sobie analizę wyników badań. Między innymi analizę danych na temat przejawów, przyczyn i skutków zachowań agresywnych wśród młodzieży szkolnej oraz sposobów zmniejszania agresywności.W rozdziale czwartym znajdują się uogólnienia i wnioski z badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.contributor.authorpl
Filip, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Palka, Stanisław - 131249
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:41:50Z
dc.date.available
2020-07-27T03:41:50Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-110911-153587
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216869
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
agression, causes of agression, manifestation of agression, conequences of agression, determinants of agression
dc.subject.plpl
agresja, przyczyny agresji,przejawy agresji, skutki agresji, uwarunkowania agresji
dc.titlepl
Zjawisko agresji wśród młodzieży w wieku szkolnym
dc.title.alternativepl
The problem of aggression among schoolchildren
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
150
Views per month
Views per city
Warsaw
27
Krakow
15
Wroclaw
13
Lodz
7
Gdansk
6
Lublin
6
Kielce
5
Poznan
4
Radzymin
4
Sulkowice
3

No access

No Thumbnail Available