Ocena występowania zależności pomiędzy funkcjonowaniem układu stomatognatycznego a stawami krzyżowo-biodrowymi u osób dorosłych

master
dc.abstract.enIntroduction: Nowadays a holistic approach to the examination and treatment of patients is becoming more and more popular among physiotherapist. There are many concepts about the impact of the occurrence of dysfunction at any level on other body structures. The human body naturally aims at maintaining its physical balance, so in the case of disorders it creates compensations. This mechanism starts at the cellular level and is transmitted, inter alia, through myofascial meridians. There is a difference in activity and fitness between students of medical and technical faculties, which may affect the results of functional tests obtained by them.The aim of the study: The main aim of the study was to assess the correlation between the direction of mandibular track and disfunctions in sacroiliac joints (SI) and the comparison of functioning of stomatognathic system (SS) between physiotherapy students at the Jagiellonian University Collegium Medicum (UJ CM) and the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics at AGH University of Science and Technology (WIMiR AGH)Research materials and methods: The study included 37 students of the Jagiellonian University and 28 students of WIMiR AGH. All persons were examined according to selfdesigned protocol. A comprehensive assessment of the stomatognathic system and functional assessment of sacroiliac joints were performed. In the study group, no statistical correlations were found between temporomandibular joint dysfunctions and asymmetry of pelvis.Results: The parafunctional SS activities that were under examination, have demonstrated stastistically crucial disparity in the scope of teeth clenching when induced by a stressful situation (p=0,00217) and the gnawing of the tongue, cheeks and lips (p=0.04934) between the groups. The sternocleidomastoid and trapezins muscles have proved to be the most tender among other muscles which were examined in the present study. What is more, the application of Chi2 Yates test, which aimed at establishing the relationship between the deflection of mandibular track and the socroiliac joint block, has demonstrated the results of p=0,00793 in the research group and p= 0,00023 in the control group.Conclusions: There is a statistically significant relationship between the direction of the mandibular track and disfunction in sacroiliac joints in the studied groups. There are slight differences in the functioning of temporomandibular joints between those groups. There is a need to continue the examination on a larger group and compare the obtained data with the results of people with diagnosed SI and SS dysfunctions.pl
dc.abstract.plWstęp: W praktyce fizjoterapeutycznej coraz większą popularnością cieszy się holistyczne podejście do badania i leczenia pacjentów. Istnieje wiele koncepcji mówiących o wpływie występowania dysfunkcji na dowolnym poziomie na pozostałe struktury organizmu. Ciało ludzkie dąży do utrzymania swoistej równowagi. W przypadku zaburzeń wytwarza kompensacje. Mechanizm ten zaczyna się już na poziomie komórkowym i jest przenoszony między innymi poprzez taśmy mięśniowo-powięziowe. Istnieje różnica w aktywności i sprawności pomiędzy studentami kierunków medycznych i technicznych, co może wpływać na uzyskiwane przez nich wyniki testów funkcjonalnych. Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena zależności pomiędzy kierunkiem zbaczania żuchwy a zablokowaniem w stawach krzyżowo-biodrowych (SKB) oraz porównanie funkcjonowania układu stomatognatycznego (US) studentów fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej (WIMiR AGH). Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 37 studentów UJ CM oraz 28 studentów WIMiR AGH. Do badania wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, dokonano kompleksowej oceny układu stomatognatycznego oraz funkcjonalnej oceny stawów krzyżowo-biodrowych.Wyniki: Spośród ocenianych parafunkcji US istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami wystąpiły w zakresie zaciskania zębów w sytuacjach stresowych (p=0,00217) oraz nagryzania języka, policzków i warg (p=0.04934). Największą tkliwością spośród badanych mięśni w obu grupach odznaczały się mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe oraz czworoboczne. Wynik testu Chi2 Yatesa dla oceny zależności pomiędzy kierunkiem zbaczania toru żuchwy a zablokowaniem w stawach krzyżowo-biodrowych wyniósł p=0,00793 dla grupy badawczej i p=0,00023 dla grupy porównawczej.Wnioski: Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy kierunkiem zbaczania toru żuchwy a zablokowaniem w stawach krzyżowo-biodrowych w badanych grupach. Występują niewielkie różnice w zakresie funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych pomiędzy badanymi grupami. Badania należy przeprowadzić na większej grupie i porównać uzyskane dane z wynikami osób ze stwierdzonymi dysfunkcjami US oraz SKB.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.authorKościelecka, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:53:10Z
dc.date.available2020-07-28T01:53:10Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-134663-198266pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236856
dc.languagepolpl
dc.subject.entemporomandibular joints, stomatognathic system, sacroiliac joints, holistic examinationpl
dc.subject.plstawy skroniowo-żuchwowe, układ stomatognatyczny, stawy krzyżowo-biodrowe, badanie holistycznepl
dc.titleOcena występowania zależności pomiędzy funkcjonowaniem układu stomatognatycznego a stawami krzyżowo-biodrowymi u osób dorosłychpl
dc.title.alternativeThe assessment of relationship between functioning of stomatognathic system and sacroiliac joints among adults.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Nowadays a holistic approach to the examination and treatment of patients is becoming more and more popular among physiotherapist. There are many concepts about the impact of the occurrence of dysfunction at any level on other body structures. The human body naturally aims at maintaining its physical balance, so in the case of disorders it creates compensations. This mechanism starts at the cellular level and is transmitted, inter alia, through myofascial meridians. There is a difference in activity and fitness between students of medical and technical faculties, which may affect the results of functional tests obtained by them.The aim of the study: The main aim of the study was to assess the correlation between the direction of mandibular track and disfunctions in sacroiliac joints (SI) and the comparison of functioning of stomatognathic system (SS) between physiotherapy students at the Jagiellonian University Collegium Medicum (UJ CM) and the Faculty of Mechanical Engineering and Robotics at AGH University of Science and Technology (WIMiR AGH)Research materials and methods: The study included 37 students of the Jagiellonian University and 28 students of WIMiR AGH. All persons were examined according to selfdesigned protocol. A comprehensive assessment of the stomatognathic system and functional assessment of sacroiliac joints were performed. In the study group, no statistical correlations were found between temporomandibular joint dysfunctions and asymmetry of pelvis.Results: The parafunctional SS activities that were under examination, have demonstrated stastistically crucial disparity in the scope of teeth clenching when induced by a stressful situation (p=0,00217) and the gnawing of the tongue, cheeks and lips (p=0.04934) between the groups. The sternocleidomastoid and trapezins muscles have proved to be the most tender among other muscles which were examined in the present study. What is more, the application of Chi2 Yates test, which aimed at establishing the relationship between the deflection of mandibular track and the socroiliac joint block, has demonstrated the results of p=0,00793 in the research group and p= 0,00023 in the control group.Conclusions: There is a statistically significant relationship between the direction of the mandibular track and disfunction in sacroiliac joints in the studied groups. There are slight differences in the functioning of temporomandibular joints between those groups. There is a need to continue the examination on a larger group and compare the obtained data with the results of people with diagnosed SI and SS dysfunctions.
dc.abstract.plpl
Wstęp: W praktyce fizjoterapeutycznej coraz większą popularnością cieszy się holistyczne podejście do badania i leczenia pacjentów. Istnieje wiele koncepcji mówiących o wpływie występowania dysfunkcji na dowolnym poziomie na pozostałe struktury organizmu. Ciało ludzkie dąży do utrzymania swoistej równowagi. W przypadku zaburzeń wytwarza kompensacje. Mechanizm ten zaczyna się już na poziomie komórkowym i jest przenoszony między innymi poprzez taśmy mięśniowo-powięziowe. Istnieje różnica w aktywności i sprawności pomiędzy studentami kierunków medycznych i technicznych, co może wpływać na uzyskiwane przez nich wyniki testów funkcjonalnych. Cel pracy: Głównym celem pracy była ocena zależności pomiędzy kierunkiem zbaczania żuchwy a zablokowaniem w stawach krzyżowo-biodrowych (SKB) oraz porównanie funkcjonowania układu stomatognatycznego (US) studentów fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (UJ CM) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej (WIMiR AGH). Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 37 studentów UJ CM oraz 28 studentów WIMiR AGH. Do badania wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, dokonano kompleksowej oceny układu stomatognatycznego oraz funkcjonalnej oceny stawów krzyżowo-biodrowych.Wyniki: Spośród ocenianych parafunkcji US istotne statystycznie różnice pomiędzy grupami wystąpiły w zakresie zaciskania zębów w sytuacjach stresowych (p=0,00217) oraz nagryzania języka, policzków i warg (p=0.04934). Największą tkliwością spośród badanych mięśni w obu grupach odznaczały się mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe oraz czworoboczne. Wynik testu Chi2 Yatesa dla oceny zależności pomiędzy kierunkiem zbaczania toru żuchwy a zablokowaniem w stawach krzyżowo-biodrowych wyniósł p=0,00793 dla grupy badawczej i p=0,00023 dla grupy porównawczej.Wnioski: Istnieje istotna statystycznie zależność pomiędzy kierunkiem zbaczania toru żuchwy a zablokowaniem w stawach krzyżowo-biodrowych w badanych grupach. Występują niewielkie różnice w zakresie funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych pomiędzy badanymi grupami. Badania należy przeprowadzić na większej grupie i porównać uzyskane dane z wynikami osób ze stwierdzonymi dysfunkcjami US oraz SKB.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.authorpl
Kościelecka, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:53:10Z
dc.date.available
2020-07-28T01:53:10Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-134663-198266
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236856
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
temporomandibular joints, stomatognathic system, sacroiliac joints, holistic examination
dc.subject.plpl
stawy skroniowo-żuchwowe, układ stomatognatyczny, stawy krzyżowo-biodrowe, badanie holistyczne
dc.titlepl
Ocena występowania zależności pomiędzy funkcjonowaniem układu stomatognatycznego a stawami krzyżowo-biodrowymi u osób dorosłych
dc.title.alternativepl
The assessment of relationship between functioning of stomatognathic system and sacroiliac joints among adults.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Krakow
11
Wroclaw
7
Małaszewicze
5
Warsaw
4
Radomyśl
2
Ropczyce
2
Terespol
2
Dublin
1
Gdansk
1
Kolbuszowa
1

No access

No Thumbnail Available