Księgi pamięci jako wciąż nieodkryte źródło historyczne. Przekład i analiza artykułu J. Fiszera „Zagłada i zniszczenie żydowskich Żarek” z „Kehilat Żarki. Ajara be-chajejcha u-we-kilajona”(Tel Awiw 1959/1960).

master
dc.abstract.enMy thesis includes: introduction, three main chapters, annexe and bibliography. First chapter includes information about the phenomenon of memorial books and their research methodology. In this part there is also section describes scientific works about Jewish history in Zarki and short summary of what happend in Zarki during the nazi occupation. The second chapter is my translation from yiddish into polish of article "The Destruction and Death of Jewish Zarki" written by J. Fiszer. Last chapter includes some information about this particular memory book and scientific criticism of translated article. In the annexe you can find the timetable for what happened in Zarki during nazi occupation, the list of people mentioned in the translated article and a few photos from the original memory book.pl
dc.abstract.plPraca składa się ze wstępu, trzech głównych części, a także aneksu oraz bibliografii. W pierwszej części opisany jest fenomen ksiąg pamięci oraz metodologia badania tych ksiąg. Następnie przedstawiony jest stań badań dotyczący historii Zydów w Żarkach, a w ostatniej częście zarysowana jest historia żareckich Żydów podczas nazistowskiej okupacji. Druga część to przekład artykułu J. Fiszera z jidysz na polski "Zagłada i zniszczenie żydowskich Żarek" opatrzona szczegółowymi wyjaśnieniami mojego autorstwa w przypisach. W trzeciej części zawarte są szczegółowe informacje dotyczące tej księgi pamięci Żarek, a także obszerna część krytyczna. Do aneksu dołączone są trzy mnijesze części: kalendarium wydarzeń w Żarkach podczas wojny, lista osób wymieniownych w artykule J. Fiszera oraz wybrane fotografie z księgi pamięci.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRuta, Magdalena - 101410 pl
dc.contributor.authorBożek, Jowitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRuta, Magdalena - 101410 pl
dc.contributor.reviewerGawron, Edyta - 128033 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:08:03Z
dc.date.available2020-07-27T03:08:03Z
dc.date.submitted2016-10-07pl
dc.fieldofstudyjudaistykapl
dc.identifier.apddiploma-110433-129038pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216433
dc.languagepolpl
dc.subject.enZarki, Radomsko district, Holocaust, Shoah, ghetto, Radomsko, Jakov Fiszer, Kehilat Zarki, World War II, memories, memorial book, pinkespl
dc.subject.plŻarki, dystrykt radomski, Holokaust, Szoa, getto, Radomsko, Jakub Fiszer, Kehilat Żarki, II wojna światowa, wspomnienia, księga pamięci, pinkespl
dc.titleKsięgi pamięci jako wciąż nieodkryte źródło historyczne. Przekład i analiza artykułu J. Fiszera „Zagłada i zniszczenie żydowskich Żarek” z „Kehilat Żarki. Ajara be-chajejcha u-we-kilajona”(Tel Awiw 1959/1960).pl
dc.title.alternativeMemorial books as a still undiscovered historical source. Translation and interpretation of the story "The Destruction and Death of Jewish Zarki" written by J. Fiszer in "Kehilat Zarki; Ayara be-hayeha u-ve-khil-yona" (Tel Aviv 1959/1960)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My thesis includes: introduction, three main chapters, annexe and bibliography. First chapter includes information about the phenomenon of memorial books and their research methodology. In this part there is also section describes scientific works about Jewish history in Zarki and short summary of what happend in Zarki during the nazi occupation. The second chapter is my translation from yiddish into polish of article "The Destruction and Death of Jewish Zarki" written by J. Fiszer. Last chapter includes some information about this particular memory book and scientific criticism of translated article. In the annexe you can find the timetable for what happened in Zarki during nazi occupation, the list of people mentioned in the translated article and a few photos from the original memory book.
dc.abstract.plpl
Praca składa się ze wstępu, trzech głównych części, a także aneksu oraz bibliografii. W pierwszej części opisany jest fenomen ksiąg pamięci oraz metodologia badania tych ksiąg. Następnie przedstawiony jest stań badań dotyczący historii Zydów w Żarkach, a w ostatniej częście zarysowana jest historia żareckich Żydów podczas nazistowskiej okupacji. Druga część to przekład artykułu J. Fiszera z jidysz na polski "Zagłada i zniszczenie żydowskich Żarek" opatrzona szczegółowymi wyjaśnieniami mojego autorstwa w przypisach. W trzeciej części zawarte są szczegółowe informacje dotyczące tej księgi pamięci Żarek, a także obszerna część krytyczna. Do aneksu dołączone są trzy mnijesze części: kalendarium wydarzeń w Żarkach podczas wojny, lista osób wymieniownych w artykule J. Fiszera oraz wybrane fotografie z księgi pamięci.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ruta, Magdalena - 101410
dc.contributor.authorpl
Bożek, Jowita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Ruta, Magdalena - 101410
dc.contributor.reviewerpl
Gawron, Edyta - 128033
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:08:03Z
dc.date.available
2020-07-27T03:08:03Z
dc.date.submittedpl
2016-10-07
dc.fieldofstudypl
judaistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-110433-129038
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216433
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Zarki, Radomsko district, Holocaust, Shoah, ghetto, Radomsko, Jakov Fiszer, Kehilat Zarki, World War II, memories, memorial book, pinkes
dc.subject.plpl
Żarki, dystrykt radomski, Holokaust, Szoa, getto, Radomsko, Jakub Fiszer, Kehilat Żarki, II wojna światowa, wspomnienia, księga pamięci, pinkes
dc.titlepl
Księgi pamięci jako wciąż nieodkryte źródło historyczne. Przekład i analiza artykułu J. Fiszera „Zagłada i zniszczenie żydowskich Żarek” z „Kehilat Żarki. Ajara be-chajejcha u-we-kilajona”(Tel Awiw 1959/1960).
dc.title.alternativepl
Memorial books as a still undiscovered historical source. Translation and interpretation of the story "The Destruction and Death of Jewish Zarki" written by J. Fiszer in "Kehilat Zarki; Ayara be-hayeha u-ve-khil-yona" (Tel Aviv 1959/1960)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Myszkow
3
Wroclaw
3
Zarki
3
Częstochowa
2
Dublin
2
Jaworzno
2
Katowice
2
Warsaw
2
Bobrowniki Male
1
Kadcza
1

No access

No Thumbnail Available