Uwarunkowania wykorzystywania wybranych elementów teoretycznej wiedzy pedagogiki tradycyjnej i nowego wychowania w praktyce edukacyjnej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the study of the following work was to find out the attitudes and opinions of teachers and students on traditional pedagogy and Montessori pedagogy. The main goal was to get answers on the use of pedagogical knowledge in educational practice. For this purpose, the method of a diagnostic survey, survey technique and a survey questionnaire as a tool were used. The work below is divided into the theoretical part, the methodology of own research and the analysis of the conducted research. Then conclusions and generalizations were drawn from the previously presented results.pl
dc.abstract.plCelem badań poniższej pracy było poznanie postaw i opinii nauczycieli oraz studentów na temat pedagogiki tradycyjnej i pedagogiki Montessori. Głównym celem było uzyskanie odpowiedzi na temat wykorzystywania wiedzy pedagogicznej w praktyce edukacyjnej. Wykorzystano do tego metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz kwestionariusz ankiety jako narzędzie. Poniższa praca dzieli się na część teoretyczną, metodologię badań własnych oraz analizę przeprowadzonych badań. Następnie zostały wyciągnięte wnioski i uogólnienia z wcześniej zaprezentowanych wyników.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.authorPawlus, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSigva, Renata - 128072 pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:59:59Z
dc.date.available2021-06-30T21:59:59Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-151302-264208pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275747
dc.languagepolpl
dc.subject.entraditional pedagogy, Montessori pedagogypl
dc.subject.plpedagogika tradycyjna, pedagogiki Montessoripl
dc.titleUwarunkowania wykorzystywania wybranych elementów teoretycznej wiedzy pedagogiki tradycyjnej i nowego wychowania w praktyce edukacyjnejpl
dc.title.alternativeConditions for the use of selected elements of theoretical knowledge of traditional pedagogy and new education in educational practicepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study of the following work was to find out the attitudes and opinions of teachers and students on traditional pedagogy and Montessori pedagogy. The main goal was to get answers on the use of pedagogical knowledge in educational practice. For this purpose, the method of a diagnostic survey, survey technique and a survey questionnaire as a tool were used. The work below is divided into the theoretical part, the methodology of own research and the analysis of the conducted research. Then conclusions and generalizations were drawn from the previously presented results.
dc.abstract.plpl
Celem badań poniższej pracy było poznanie postaw i opinii nauczycieli oraz studentów na temat pedagogiki tradycyjnej i pedagogiki Montessori. Głównym celem było uzyskanie odpowiedzi na temat wykorzystywania wiedzy pedagogicznej w praktyce edukacyjnej. Wykorzystano do tego metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety oraz kwestionariusz ankiety jako narzędzie. Poniższa praca dzieli się na część teoretyczną, metodologię badań własnych oraz analizę przeprowadzonych badań. Następnie zostały wyciągnięte wnioski i uogólnienia z wcześniej zaprezentowanych wyników.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.authorpl
Pawlus, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sigva, Renata - 128072
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:59:59Z
dc.date.available
2021-06-30T21:59:59Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-151302-264208
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275747
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
traditional pedagogy, Montessori pedagogy
dc.subject.plpl
pedagogika tradycyjna, pedagogiki Montessori
dc.titlepl
Uwarunkowania wykorzystywania wybranych elementów teoretycznej wiedzy pedagogiki tradycyjnej i nowego wychowania w praktyce edukacyjnej
dc.title.alternativepl
Conditions for the use of selected elements of theoretical knowledge of traditional pedagogy and new education in educational practice
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Krakow
11
Wroclaw
8
Warsaw
6
Szczecin
5
Poznan
4
Clonee
3
Gdansk
2
Jaraczewo
2
Katowice
2
Bedlno
1

No access

No Thumbnail Available